Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube TV (incorrectly) says my browser isn't current

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi s30

more options

YouTube TV won't load in my Mac OR my Windows Firefox.

Error: "Please use the latest version of Firefox to watch YouTube TV on your desktop."

I'm running 99.0.1. Enhanced tracking off. Extensions off.

YouTube support has been no help! Any ideas here?

Thank you.

YouTube TV won't load in my Mac OR my Windows Firefox. Error: "Please use the latest version of Firefox to watch YouTube TV on your desktop." I'm running 99.0.1. Enhanced tracking off. Extensions off. YouTube support has been no help! Any ideas here? Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Solved the problem with some good ol' cookie cleaning. Thanks for your questions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Website URL is tv.youtube.com

Được chỉnh sửa bởi s30 vào

more options

Giải pháp được chọn

Solved the problem with some good ol' cookie cleaning. Thanks for your questions.