Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I re-set Firefox as my default browser?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

Where do I go to set firefox as my default browser?'

''Where do I go to set firefox as my default browser?'''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Click on start and then type default and you should then see the default apps. Also look at this. https://support.mozilla.org/en-US/kb/make-firefox-your-default-browser

more options