Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

6th Q, no reply: Firefox to AOL Email?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

duplicate of /questions/1370654 thread.

bold text

duplicate of [/questions/1370654] thread. '''bold text'''

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?

more options

mrmarkwinstone said

6th Q, no reply

We do not live here.

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

You can also file a bug report or feature request. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.