Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 11 store version of Firefox and desktop icon

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Atol

more options

Hi,

When in a windows 11 (AD connected) Firefox is installed from Ms Store it can't access it's icon when a link is created to desktop by drag&drop from start menu.

Hi, When in a windows 11 (AD connected) Firefox is installed from Ms Store it can't access it's icon when a link is created to desktop by drag&drop from start menu.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

To add, this is sporadic and now seems to work.

Hữu ích?

more options

What you described is a Windows behavior issue, not a browser issue.

Hữu ích?

more options

To test, just download Firefox from the below link and try the same steps. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

Is the Firefox at Ms store Mozilla packed and maintained? Is program in protected folder under Windows 11 more secure? With memory while running the Firefox app isolated?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.