Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Strance behaviours when loading a page when connection is slow

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Sometimes when loading a page, and the page is slow to respond, I will see a strange situation: The page is totally blank (the F12 tool does not display page content). The refresh button is gray (disabled), or sometimes although the refresh button enabled, the url textbox is "about:blank", which means I cannot actually reload the page I want to read. I have to re-navigate to the page through the link in the previous link. I'm not sure whether I got across. I hope the issue can be fixed.

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Same issue does not happen on Microsoft Edge under the same circumstance. Btw, typo in the title.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Did the links I posted help?

Hữu ích?

more options

Unfortunately, the links you mentioned are not related to the issue I mention and do not help. It looks like a bug that help-pages do not mention.

Hữu ích?

more options

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

Starting Any Computer In Safe Mode (web link) Free Online Encyclopedia

https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/

https://www.digitalcitizen.life/4-ways-boot-safe-mode-windows-10/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If the problem goes away with the computer in Safe Mode, the problem is with one of the other programs on the system.

As a test, disable your protection programs.

Hữu ích?

more options

Issue still exists.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.