Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

White line stretching across the length of my screen below the open tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Hello,

I've been installing themes on Firefox and noticed that some of the themes cause a white line to show up below the open tabs (as shown in the screenshot attached). I'd really like to use some of these themes, but the white line just looks really ugly. Thanks for any help.

Kind regards, LucidBoi

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

From making themes myself, I believe that is an issue for the theme artist to resolve - there is an element in the theme that they can set to be a different colour.

I recomend eaching out the artist directly from the page the theme is on and ask them to take a look at this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.