Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Firefox theme

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Abhiram010

more options

Today I have faced the new firefox update and the visual look of my firefox have changed. Below I attached a picture with green and red lines. 1. My top bar(red line) now is solid white, before it was transparent and showed what is going behind on the desktop. 2.I tried getting some custom themes but they aren't work for me, some pieces change the color etc, like I showed in the screenshot(green line) it simply gets the color of the theme, I don't like it.

So my question is: how do I make my firefox look like in the previous version? I just want the top bar to get transperent and that's it. p.s Yes, I use "system theme" right now, but it's still solid white.

Today I have faced the new firefox update and the visual look of my firefox have changed. Below I attached a picture with green and red lines. 1. My top bar(red line) now is solid white, before it was transparent and showed what is going behind on the desktop. 2.I tried getting some custom themes but they aren't work for me, some pieces change the color etc, like I showed in the screenshot(green line) it simply gets the color of the theme, I don't like it. So my question is: how do I make my firefox look like in the previous version? I just want the top bar to get transperent and that's it. p.s Yes, I use "system theme" right now, but it's still solid white.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can restore settings to default with the help in "Refresh Firefox" please refer and Follow these steps I hope it helps!

Được chỉnh sửa bởi Abhiram010 vào