Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing bookmarks from chromium browers to firfox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I was switching my browser from Brave, a chrome based browser, back to Firefox because Brave doesn't can't run some of the stuff my uni learning management system (LMS). I tried importing my browser bookmarks and passwords to Firefox but the importing feature on Firefox doesn't show Brave as one of the browsers it can take the data from. I want to know if there's anyway I can fix this or if there's no hope for importing data from chromium browsers to Firefox.

I was switching my browser from Brave, a chrome based browser, back to Firefox because Brave doesn't can't run some of the stuff my uni learning management system (LMS). I tried importing my browser bookmarks and passwords to Firefox but the importing feature on Firefox doesn't show Brave as one of the browsers it can take the data from. I want to know if there's anyway I can fix this or if there's no hope for importing data from chromium browsers to Firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn