Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Add Bookmark" option gone

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rakljk

more options

I used to have the option in the Bookmarks drop down menu to "Add Bookmark". That option is no longer there. Any ideas on how to get that option back into the drop down menu?

Respectfully

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Label names have been changed from 'Add' to 'New' and you now need to look for "New Bookmark" and "New Folder" and "New Separator" further down in the context menu below the Edit controls.

Properties is now "Edit Bookmark" and "Rename Folder" and Delete is "Remove Bookmark" and "Remove Folder" and have been moved up before the Edit controls.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Finally solved this problem. Open the drop down menu and then "right click" anywhere on the drop down menu and the options to "Add Bookmark" and "Add Folder" come visible and available. Hope this helps anyone else with the same problem. Thanks to all who replied to my post.

Respectfullyg

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.