Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black Lines all over the place!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user3585702

more options

I have suddenly got thick black lines round all text boxes, and the toolbar at the top. I can hardly see facebook for them. Would this be an update causing this? And how can I get rid?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Dear sherbetsstraws, do you have the dark theme active? otherwise reset firefox default theme.

I hope I have been helpful

Hữu ích?

more options

No dark theme, I will reset and see what happens, thanks.

Hữu ích?

more options

if the problem continues, please write. I hope I have been helpful.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.