Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

uninstall flash player plugin

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi arejfour

more options

I recently uninstalled Flash Player from my operating system using the FP uninstall tool-it is gone from the OS system, however, the plugin still remains in the extension screen. I enabled "never activate". How do I completely remove the FP extension? Thanks

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is the plugin listed on the about:plugins page because it is possible that you didn't remove the NPAPI plugin for Firefox ?

Hữu ích?

more options

I understand the question. Please see attached screen shots. There was no option to remove the plugin from the extension screen. Is there another way to remove it? I didn't do a computer restart if that makes a difference. Is there another way to remove the plugin? Thanks

Hữu ích?

more options

This question is moot at this point since FF 85 removed the plugin. Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.