Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bad page display: Firefox bug or web page bug?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My Firefox opens https://www.oogkliniekheuvelrug.nl/de-kliniek/vestigingen/ with all blank below the header. On scrolling the page appears, a bit garbled. No problems on other browsers. Firefox bug or web page bug?

My Firefox opens https://www.oogkliniekheuvelrug.nl/de-kliniek/vestigingen/ with all blank below the header. On scrolling the page appears, a bit garbled. No problems on other browsers. Firefox bug or web page bug?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop