Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When multiple tabs are open, an http basic access blocks the browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When multiple tabs are open, an http basic access on one of them seems to block all the open tabs, not only the one with the http access prompt. How i can solve it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Right, but we're working on that. I think that it will be fixed in version 77.