X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

[SOLVED] Add Firefox Send to Toolbar

Được đăng

Is it possible to add a Firefox Send button directly to the tool bar, instead of having to add the account button in order to access the dropdown menu to select the Send service?

Is it possible to add a Firefox Send button directly to the tool bar, instead of having to add the account button in order to access the dropdown menu to select the Send service?

Được chỉnh sửa bởi justinpbrown vào

Giải pháp được chọn

Unfortunately it isn't possible to add the send function to the toolbar, you can submit feedback to firefox by going to this link and filling out the form though: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ it could be something that gets added as an option in the future.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

evhenry
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
32 giải pháp 178 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Unfortunately it isn't possible to add the send function to the toolbar, you can submit feedback to firefox by going to this link and filling out the form though: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ it could be something that gets added as an option in the future.

Unfortunately it isn't possible to add the send function to the toolbar, you can submit feedback to firefox by going to this link and filling out the form though: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ it could be something that gets added as an option in the future.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

evhenry said

Unfortunately it isn't possible to add the send function to the toolbar, you can submit feedback to firefox by going to this link and filling out the form though: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ it could be something that gets added as an option in the future.

Thanks for the confirmation. I'll use the link you provided to suggest the feature.

''evhenry [[#answer-1272715|said]]'' <blockquote> Unfortunately it isn't possible to add the send function to the toolbar, you can submit feedback to firefox by going to this link and filling out the form though: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/ it could be something that gets added as an option in the future. </blockquote> Thanks for the confirmation. I'll use the link you provided to suggest the feature.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.