Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

flash games

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi paulblair78

more options

I play a game called battle pirates on facebook in the game we can use the arrow keys to help move our ships they not working in the game plus we can chat to other players that quits working after a min into game have to refresh it all the time to get that to work need a fixe please.

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Is that game using the flash player?

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

more options

yes, it is a flash game there is no link you have to get a facebook account then go into search and type in battle pirates.

more options

Some of use have access to FaceBook.

more options

Yes it's a flash game and the game is on Facebook called Battle pirates

more options

FredMcD said

Please provide a public link (no password) that we can
check out. No Personal Information Please !
more options

Can't get me a link to the game it's on Facebook

more options

I have a similar problem. Is it possible to solve this somehow?