X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

flash games

Được đăng

I play a game called battle pirates on facebook in the game we can use the arrow keys to help move our ships they not working in the game plus we can chat to other players that quits working after a min into game have to refresh it all the time to get that to work need a fixe please.

I play a game called battle pirates on facebook in the game we can use the arrow keys to help move our ships they not working in the game plus we can chat to other players that quits working after a min into game have to refresh it all the time to get that to work need a fixe please.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4305 giải pháp 60411 câu trả lời
Được đăng

Is that game using the flash player?

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

Is that game using the flash player? Please provide a public link (no password) that we can check out. '''No Personal Information Please ! '''
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

yes, it is a flash game there is no link you have to get a facebook account then go into search and type in battle pirates.

yes, it is a flash game there is no link you have to get a facebook account then go into search and type in battle pirates.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4305 giải pháp 60411 câu trả lời
Được đăng

Some of use have access to FaceBook.

Some of use have access to FaceBook.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Yes it's a flash game and the game is on Facebook called Battle pirates

Yes it's a flash game and the game is on Facebook called Battle pirates
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4305 giải pháp 60411 câu trả lời
Được đăng

FredMcD said

Please provide a public link (no password) that we can
check out. No Personal Information Please !
''FredMcD [[#answer-1268683|said]]'' <blockquote> Please provide a public link (no password) that we can<br> check out. '''No Personal Information Please ! ''' </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Can't get me a link to the game it's on Facebook

Can't get me a link to the game it's on Facebook
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
paulblair78 0 giải pháp 4 câu trả lời
Được đăng

I have a similar problem. Is it possible to solve this somehow?

I have a similar problem. Is it possible to solve this somehow?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.