X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

The shortcut Ctrl-Shift Page Up, Page Down, and Home are no longer working.

Được đăng

The shortcut Ctrl-Shift Page Up, Page Down, and Home are no longer working. It worked before updating to FF v. 69.0 (64-bit). I use Windows 7, Pro, X-64. I tried using the Ctrl-Shift keys on both sides of my keyboard.

The shortcut Ctrl-Shift Page Up, Page Down, and Home are no longer working. It worked before updating to FF v. 69.0 (64-bit). I use Windows 7, Pro, X-64. I tried using the Ctrl-Shift keys on both sides of my keyboard.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 28.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
66 giải pháp 765 câu trả lời
Được đăng

Hi GaryC, Is NumLock on?

Here's an article about:

Keyboard shortcuts https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

Hi GaryC, Is NumLock on? Here's an article about: Keyboard shortcuts https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17479 giải pháp 157962 câu trả lời
Được đăng

What do you expect these shortcuts to do and what do they currently ?

What do you expect these shortcuts to do and what do they currently ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

My_Cheese_Is_Slippin' said

Hi GaryC, Is NumLock on? Here's an article about: Keyboard shortcuts https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

These shortcuts are supposed to work with NumLock on. They have always worked that way in the past.

''My_Cheese_Is_Slippin' [[#answer-1250995|said]]'' <blockquote> Hi GaryC, Is NumLock on? Here's an article about: Keyboard shortcuts https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly </blockquote> These shortcuts are supposed to work with NumLock on. They have always worked that way in the past.

Được chỉnh sửa bởi GaryC vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

What do you expect these shortcuts to do and what do they currently ?

Move the tab left or right. They do nothing now. With Ctrl-Shift Home you should be able to move the tab all the way to the left. It does nothing too.

''cor-el [[#answer-1251120|said]]'' <blockquote> What do you expect these shortcuts to do and what do they currently ? </blockquote> Move the tab left or right. They do nothing now. With Ctrl-Shift Home you should be able to move the tab all the way to the left. It does nothing too.

Được chỉnh sửa bởi GaryC vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17479 giải pháp 157962 câu trả lời
Được đăng

^: Yes, that would be the default and expected action for Ctrl+Shift+PgUp/PgDown in Firefox. The Ctrl+Shift+Home keyboard shortcut only works if the Tab bar has focus, i.e. there is a focus ring around the tab text as mentioned in the article.


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
^: Yes, that would be the default and expected action for Ctrl+Shift+PgUp/PgDown in Firefox. The Ctrl+Shift+Home keyboard shortcut only works if the Tab bar has focus, i.e. there is a focus ring around the tab text as mentioned in the article. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly *https://support.mozilla.org/en-US/kb/mouse-shortcuts-perform-common-tasks ---- Start Firefox in <u>Safe Mode</u> to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if <u>hardware acceleration</u> is causing the problem. *switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes *do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Restarting in Safe Mode did not help. I usually have the default theme anyway.

But I did find something that made a difference. I have, and have had, around 200 tabs open in Firefox, and around the same number in Opera. When I close Opera the keyboard shortcut for the tabs works. It's not a memory issue, or at least not just a memory issue, because I am using less than 9GB of memory out of 16GB. To be clear, I have to close Opera and keep it closed for this to work.

What do you think?

Restarting in Safe Mode did not help. I usually have the default theme anyway. But I did find something that made a difference. I have, and have had, around 200 tabs open in Firefox, and around the same number in Opera. When I close Opera the keyboard shortcut for the tabs works. It's not a memory issue, or at least not just a memory issue, because I am using less than 9GB of memory out of 16GB. To be clear, I have to close Opera and keep it closed for this to work. What do you think?

Được chỉnh sửa bởi GaryC vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.