Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Drive on Web does not work with FF57

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adrianjansen

more options

I am logged into my Google account. All products like mail, calendar, contacts, google+, are useable. But when I open a tab and open drive, my drive page opens in the background, but overlayering is a message that I am not signed in. See attached screenshot.

Tried the following: - Restart browser - Sign out and back in into google account

drive on web works for me in other browser, i.e. Edge (That must hurt...)

Same problem also with Google "Keep"

I am logged into my Google account. All products like mail, calendar, contacts, google+, are useable. But when I open a tab and open drive, my drive page opens in the background, but overlayering is a message that I am not signed in. See attached screenshot. Tried the following: - Restart browser - Sign out and back in into google account drive on web works for me in other browser, i.e. Edge (That must hurt...) Same problem also with Google "Keep"
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Belamanth vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

nevermind...

Được chỉnh sửa bởi Belamanth vào

more options

So what was the solution ? It would help those of us who still have this problem.