Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Plugin Checker & Updates not working on Yahoo!7 Edition yahooau - 1.35

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

The Plugin Checker & Updates is not working on both my PC and Laptop - ("Checking with Mozilla on the status of your plugins Loading Data") is displayed but nothing loads.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please contact the partner that also provides the updates to this. I am not aware if this is a Mozilla Firefox build with a Yahoo toolbar or another build that may be different from this build.

However it is also possible to install an update to an add on with the add on page that can be found in addons.mozilla.org.