Firefox bị treo hoặc không phản hồi - Cách khắc phục

Khi một chương trình bị treo, nó sẽ không tiếp tục nhận bất cứ yêu cầu nào của người dùng nữa và có vẻ như nó cũng không hoạt động. Vấn đề này còn được gọi là "đông cứng" hay "không trả lời, không phản ứng".

 • Một chương trình bị treo khác với chương trình bị ngắt đột ngột - chương trình bị một lỗi bất ngờ và tự thoát ngoài ý muốn của người dùng.
 • Chương trình bị treo không phản ứng lại với các tác động của bạn. Trong một số trường hợp khác, Firefox vẫn phản ứng lại các tác động đối với trình đơn và nút bấm nhưng không thể tải các website.

Nếu bài viết này không cung cấp cách giải quyết vấn đề treo chương trình phù hợp với bạn, hoặc các cách nêu ở đây không giải quyết được vấn đề, xem thêm Khắc phục sự cố cơ bản. Bạn cũng nên quét máy tính để kiểm tra virút, phần mềm gián điệp và các phần mềm có hại khác, xem Sự cố của FireFox có phải bắt nguồn từ phần mềm gián điệp.


Treo khi mở cửa sổ đầu tiên

Firefox bị treo trong khi mở cửa sổ trình duyệt đầu tiên nguyên nhân có thể do "siêu phân luồng". Đó là 1 công nghệ của Intel được áp dụng trên một số chíp Pentium 4 nhằm tăng tốc độ xử lý, nhưng cũng có thể khiến Firefox bị treo.

Nếu máy tính của bạn có một chíp Intel Pentium 4 và cài hệ điều hành Windows 2000 hoặc XP, bạn có thể tắt chức năng siêu phân luồng đối với Firefox:

 1. Click phải vào biểu tượng lối tắt mà bạn vẫn dùng để mở Firefox.
 2. Chọn mục Thuộc tính.
 3. Chọn thẻ Tính tương thích.
 4. Chọn Chạy chương trình này trong chế độ tương thích cho.
 5. Trong hộp chọn bên dưới, mở chọn Windows 98/Windows ME.
 6. Click OK.
 7. Khởi động lại Firefox để xem còn bị treo nữa hay không.

Treo mỗi khi mở một cửa sổ

Phần mở rộng SwitchProxy Tool kiểm tra cập nhật mỗi khi bạn mở một cửa sổ mới. Đây là vấn đề không mới.

Nếu bạn dùng SwitchProxy Tool, bạn có thể vô hiệu hóa nó đi để xem Firefox còn bị treo không:

 1. Ở phần trên của cửa sổ Firefox,tại thanh trình đơn, click mở trình đơn Công cụ và chọn Tiện ích. Hộp thoại Tiện ích sẽ được mở.
 2. Chọn mục phần mở rộng. Danh sách các phần mở rộng đã được cài sẽ được hiển thị.
 3. Chọn SwitchProxy Tool.
 4. Nhấn nút Vô hiệu hóa.
 5. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 6. Khởi động lại Firefox, mở một vài cửa sổ và kiểm tra xem còn bị treo hay không.

Bị treo trong khi đang tải tệp tin hoặc lưu lại các bức hình

Nếu Firefox bị treo khi bạn đang tải một tệp tin hay đang lưu lại một bức hình, thử các cách sau đây:

Xóa lịch sử tải về

Firefox có thể bị treo khi danh sách các tệp tin trong lịch sử tải về quá lớn. Để xóa lịch sử tải về:

 1. Ở phần trên của cửa sổ Firefox, trên thanh trình đơn, click mở trình đơn Công cụ và chọn Tải xuống. Cửa sổ tải về được mở.
 2. Click Xóa danh sách. Lịch sử tải về sẽ bị xóa.
 3. Tiếp tục tải một số tệp tin khác xem Firefox còn bị treo nữa hay không.

Chọn một thư mục chứa tải về khác

Firefox có thể bị treo khi thư mục đích chứa dữ liệu tải về không còn tồn tại (ví dụ như các thư mục chia sẻ hay ổ đĩa USB). Để khắc phục:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn thẻ Tổng quát.
 3. Trên khung Tải xuống, chọn Lưu các tệp tin vào và click vào nút Duyệt.
 4. Trên cửa sổ Duyệt cặp, chọn một thư mục mới.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Kiểm tra xem bạn đã có thể tải về các tệp tin hay lưu lại các bức hình được hay chưa. Nếu được và nếu bạn muốn, bạn cũng có thể quay lại mục tùy chọn Firefox, và chọn Luôn hỏi tôi nơi lưu tập tin.


Bị treo khi mở trình đơn Lược sử hoặc thanh lề Lược sử

Firefox có thể bị treo khi sử dụng trình đơn Mở, thanh lề Lược sử hay các chức năng khác khi lịch sử duyệt web của bạn trở nên quá lớn. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy xóa lịch sử duyệt web của mình đi:

 1. Tại phần trên của cửa sổ Firefox, trên thanh trình đơn, click mở trình đơn Công cụ và chọn Xóa dữ liệu riêng tư.... Hộp thoại Xóa dữ liệu riêng tư được bật lên.
 2. Bỏ chọn tất cả các ô ngoại trừ Lược sử duyệt web.
 3. Nhấn nút Xóa ngay. Lược sử duyệt web sẽ bị xóa. Xem Xóa dữ liệu riêng tư để biết thêm chi tiết.

Để tránh lỗi này có thể lặp lại, bạn có thể thiết lập dung lượng lưu trữ lược sử duyệt web của Firefox nhỏ lại, mở Cửa sổ tùy chọn, thẻ Riêng tư:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn thẻ Riêng tư.
 3. Trong ô Ghi nhớ lược sử duyệt web của tôi trong XX ngày, nhập vào một giá trị nhỏ hơn số hiện tại. Giá trị này quy định số ngày Firefox sẽ lưu trữ lại lược sử duyệt web của bạn, số càng nhỏ thì dung lượng càng thấp.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.
 1. Tại phần trên của cửa sổ Firefox, trên thanh trình đơn, click mở trình đơn Công cụ và chọn Xóa các lược sử gần đây.... Hộp thoại Xóa các lược sử gần đây được bật lên.
 2. Trong hộp chọn Khoảng thời gian để xóa, chọn Mọi thứ.
 3. Nhấn vào nút Chi tiết bên dưới. Danh sách các mục của lược sử được hiển thị.
 4. Chọn Lược sử duyệt web & tải xuống.
 5. Nhấn nút Xóa ngay. Hộp thoại Xóa các lược sử gần đây sẽ đóng lại và lược sử duyệt web của bạn cũng sẽ bị xóa cùng với cả lịch sử tải về. Xem Xóa các lược sử gần đây để biết thêm chi tiết.

Để tránh lỗi này có thể lặp lại, bạn có thể thiết lập dung lượng lưu trữ lược sử duyệt web của Firefox nhỏ lại, mở Cửa sổ tùy chọn, thẻ Riêng tư:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Chọn thẻ Riêng tư.
 3. Trong hộp chọn Firefox sẽ:, chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử nếu nó chưa được chọn.
 4. Trong ô Ghi nhớ lược sử duyệt web của tôi trong XX ngày, nhập vào một giá trị nhỏ hơn số hiện tại. Giá trị này quy định số ngày Firefox sẽ lưu trữ lại lược sử duyệt web của bạn, số càng nhỏ thì dung lượng càng thấp.
 5. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Với bộ nhớ đã được dọn dẹp, các tính năng của Firefox như trình đơn Mở và thanh lề Lược sử sẽ hoạt động nhanh hơn.


Bị treo khi đang tải 1 website

Tệp tin tự động cấu hình kết nối trung gian (proxy)

Nếu bạn sử dụng tệp tin tự động cấu hình kết nối trung gian (proxy) - (PAC), Firefox có thể bị treo khi bạn yêu cầu nạp các trang web không tồn tại hoặc chưa được mở gần đây. Để xem bạn có sử dụng tệp tin tự động cấu hình kết nối trung gian:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Mở thẻ Nâng cao.
 3. Mở thẻ con Mạng.
 4. Click Thiết lập. Hộp thoại Thiết lập kết nối sẽ được mở.
 5. Nếu mục URL cấu hình proxy tự động được chọn, bạn đang sẻ dụng tệp tin tự động cấu hình proxy. Đừng vô hiệu hóa thiết lập này vì nó có thể khiến bạn không thể truy cập được Internet. Tốt nhất là bạn hãy cung cấp đường dẫn này cho quảng trị viên mạng của bạn.
 6. Nhấn Hủy bỏ.

Nhân bản các tệp tin Khôi phục Phiên làm việc

Firefox có thể chậm phản ứng hay bị treo nếu nhiều bản sao của tệp tin Khôi phục Phiên làm việc được tạo:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu rồi nhấp ThoátThoát Close 29 .

  Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát. Nhấp vào trình đơn Firefox ở trên cùng màn hình, sau đó nhấp vào Thoát Firefox.Nhấp vào trình đơn Firefox Fx57Menu , rồi nhấp Thoát.

 2. Mở thư mục hồ sơ của Firefox.
  • Để biết vị trí thư mục hồ sơ này, xem Hồ sơ.
 1. Tìm và xóa tệp sessionstore.js và các bản sao của nó, kiểu như sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Phần bổ trợ

Các site sử dụng các phần bổ trợ như Java, Adobe Reader, hay Flash có thể khiến Firefox bị treo. Để biết thêm thông tin về xử lý sự cố với phần bổ trợ, và xác định xem phần bổ trợ nào là nguyên nhân của rắc rối, xem Xử lý sự cố phần bổ trợ.

Treo khi di chuyển giữa các thẻ duyệt

Tính năng Spybot S&D's "Immunize" có thể thêm một số lượng lớn các mục vào tệp cấu hình cookie. Điều này khiến Firefox bị chậm lại khi di chuyển giữa các thẻ duyệt web.

 1. Trên thanh trình đơn ở phần trên cửa sổ Firefox, chọn trình đơn Tệp tin và chọn mục Thoát.
 2. Mở Spybot S&D.
 3. Click vào biểu tượng Immunize phía bên trái của cửa sổ.
 4. Click phải chuột vào danh sách Immunization và chọn Bỏ chọn tất cả trên trình đơn ngữ cảnh.
 5. Trong phần Firefox, đánh dấu chọn vào mỗi mục.
 6. Click Undo ở phần trên của cửa sổ.

Treo sau thời gian dài sử dụng liên tục

Firefox có thể bị treo sau khi được mở trong thời gian rất dài. Để giải quyết bạn hãy khởi động lại Firefox

Nếu bạn muốn mở Firefox tại trạng thái cuối cùng trước đó, bạn có thể sử dụng tính năng Khôi phục Phiên làm việc. Khi bạn thoát khỏi chương trình, Firefox có thể ghi nhớ lại các cửa sổ và thẻ duyệt đang mở. Khi bạn khởi động lại Firefox, bạn có thể tùy ý nạp lại các cửa sổ và thẻ duyệt đó.

Để bật tính năng Khôi phục Phiên làm việc:

 1. Nhấp vào nút trình đơn New Fx Menu Fx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh.
 2. Click mở mục Tổng quát.
 3. Trên hộp chọn Khi Firefox khởi động, chọn Mở lại các cửa sổ và thẻ lần trước của tôi.
 4. Đóng trang about:preferences. Mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ tự động được lưu.

Firefox bây giờ đã được thiết lập để ghi nhớ lại các cửa sổ và thẻ duyệt của bạn. Bạn có thể đóng Firefox mà không bị mất các trang web đang xem, và cũng tránh cho Firefox bị treo.


Treo khi xóa thư mục đánh dấu

Khi xóa thư mục đánh dấu có chứa rất nhiều mục đánh dấu và thư mục con nhiều cấp, Firefox có thể bị treo. Trong trường hợp này bạn nên xóa từng bước các thư mục đánh dấu con trước. .


Treo khi thoát

Đôi lúc khi bạn đóng Firefox, nó vẫn tồn tại trong bộ nhớ và không hoạt động cho dù tất cả các cửa sổ đã đóng lại.

Khi bạn mở Firefox lần tiếp theo, bạn có thể gặp vấn đề với phiên làm việc mới như mất các đánh dấu, lược sử và 1 cửa sổ trống trơn. Thường gặp hơn thì Firefox sẽ không mở mà thông báo cho bạn lỗi Firefox vẫn đang chạy, nhưng không trả lời. Để mở một cửa sổ mới, bạn phải đóng hết các tiến trình hiện có của Firefox trước, hoặc khởi động lại hệ thống. Điều này có thể được giải quyết bằng cách kết thúc tất cả các tiến trình của Firefox và khởi động lại chương trình, hoặc khởi động lại toàn bộ hệ thống. (Xem thêm Firefox vẫn đang chạy nhưng không trả lời để biết các nguyên nhân và giải pháp khác.)

Nếu vấn đề là do tiến trình của Firefox vẫn nằm trong bộ nhớ khi thoát, thử các cách sau đây:

 • Đôi khi các tiểu trình Java có thể khiến các tiến trình Firefox không bị xóa bỏ khi thoát. Thử cập nhật phiên bản Java mới nhất hoặc, nếu bạn không cần Java, vô hiệu hóa phần bổ trợ Java bằng cách bỏ chọn mục "Cho phép Java" (xem cụ thể tại Sử dụng phần bổ trợ Java).
 • Một số chương trình anh ninh Internet có thể gây ra một số vấn đề trên một số hệ thống:
  • Nếu bạn dùng ZoneAlarm trên Windows Vista, hãy gỡ bỏ nó và sử dụng các trình tường lửa khác (hay đơn giản sử dụng tường lửa có sẵn của Windows).
  • Nếu bạn dùng Avast! Antivirus song song với ZoneAlarm, hãy chuyển sang chương trình diệt virút khác.
  • Nếu bạn dùng Norton 360 2.0, hãy chắc chắn rằng bạn cập nhật Norton đầy đủ (để biết thêm thông tin, xem Hỗ trợ của Norton) và thực hiện theo hướng dẫn ở Cấu hình Norton 360.
Nguồn Firefox bị treo (mozillaZine KB)

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:loveleeyoungae. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support