Cập nhật phiên bản mới nhất của Firefox

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng phiên bản đóng gói của Firefox trên Linux, bạn sẽ phải đợi một gói cập nhật mới được phát hành vào kho lưu trữ gói của nó. Bài viết này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt Firefox theo cách thủ công (không sử dụng các phân phối của các trình quản lý gói (package manager)).
Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Firefox từ Microsoft Store, thì bạn sẽ nhận được các bản cập nhật của Firefox thông qua Microsoft Store. Bài viết này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt Firefox bằng cách tải xuống từ Mozilla. Để kiểm tra các bản cập nhật Firefox trên Microsoft Store, hãy xem bài viết này của Microsoft.

Theo mặc định, Firefox sẽ cập nhật tự động. Bạn luôn có thể kiểm tra các bản cập nhật bất kỳ lúc nào, trong trường hợp đó, bản cập nhật đã được tải xuống nhưng bản cập nhật này chưa được cài đặt cho đến khi bạn khởi động lại Firefox.

Cập nhật Firefox

  1. Nhấp vào nút menu Fx89menuButton ở phía bên phải của thanh công cụ Firefox, đi đến Trợ giúp, và chọn Về Firefox.Trong thanh menu, hãy mở menu Firefox và chọn Về Firefox. Cửa sổ Giới thiệu về Mozilla FirefoxGiới thiệu Firefox sẽ mở.
  2. Firefox sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật. Nếu có, nó sẽ được tải xuống.
    fx91AboutDownloadingUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Downloadingfx71macOS-AboutFirefox-Downloading
  3. Khi các bản cập nhật đã sẵn sàng để được cài đặt, bấm Khởi động lại để cập nhật Firefox.
    fx91AboutRestartUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Restartfx71macOS-AboutFirefox-Restart
Đã gặp sự cố??

Nếu bạn gặp sự cố khi cập nhật Firefox, hãy tải xuống trình cài đặt Firefox, sau đó đóng Firefox và chạy trình cài đặt.

Tất cả dữ liệu của bạn sẽ được giữ nguyên.

Định cấu hình cách Firefox cài đặt các bản cập nhật

  1. Trong thanh Menu ở đầu màn hình, nhấp chuột vào Firefox và chọn Tùy chỉnh. Nhấp vào nút menu Fx57Menu và chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu Fx89menuButton và chọn Cài đặt.

  2. Trong bảng Tổng quát, đi đến phần Cập nhật Firefox.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm