Cấu hình tường lửa để Firefox có thể truy cập Internet

Tường lửa cá nhân là một chương trình bảo mật giám sát tất cả các kết nối máy tính của bạn với Internet. Nó có thể được bao gồm như là một phần của bộ bảo mật Internet hoặc nó có thể là một chương trình độc lập. Hầu hết các tường lửa cá nhân sẽ từ chối truy cập Internet vào bất kỳ chương trình nào, hoặc phiên bản mới của bất kỳ chương trình nào, trừ khi bạn có quyền truy cập cụ thể. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm thông tin về cách định cấu hình tường lửa của bạn để hoạt động với Firefox.

Note: Trong một số trường hợp, việc vô hiệu hóa chương trình bảo mật Internet hoặc tường lửa không ngăn tất cả các bộ phận của nó hoạt động. Một chương trình báo cáo rằng nó bị vô hiệu hóa vẫn có thể chặn Firefox.

Tìm hiểu tường lửa nào được cài đặt

Nếu bạn biết bộ tường lửa hoặc bộ bảo mật Internet nào bạn đang chạy, hãy bỏ qua phần tiếp theo.

Tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn, hãy làm như sau:

 • Windows 10: Tìm nó trong Windows Control Panel, Security and Maintenance trong phần Security.
 • Windows 7/8: Tìm nó trong phần Windows Action Center. Để biết thêm thông tin, hãy xem What is Action Center? tại microsoft.com.
 • Windows XP SP2 and SP3/Vista: Tìm nó trong Firewall trong Windows Security Center. Nhiều thông tin hơn, xem Using Windows Security Center tại microsoft.com.

Nếu bạn vẫn không thể phát hiện tường lửa của mình bằng các bước trên, hãy thử chạy Enum Process (không được tạo bởi Mozilla) đây là một ứng dụng phát hiện nhiều tường lửa phổ biến:

 1. Tải về Enum Process.
 2. Sau khi tải về, Click đúp EnumProcess.exe.
 3. Chọn Run.
 4. Trong menu thả xuống ở bên phải, chọn Simple.

  simple_enumprocess.PNG
 5. Click List Processes.

  listprocesses_enumprocess.PNG

Cấu hình tường lửa

Chuyển đến tài liệu tường lửa bản phân phối của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm