Cửa sổ Tùy chọn - bảng Riêng tư

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Tài liệu này giải thích tất cả tùy chọntùy chỉnh có trong bảng Riêng tư thuộc cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh của Mozilla Firefox. Để truy cập vào cửa sổ tùy chọntùy chỉnh, Nhấp vào nút trình đơn New Fx MenuFx57Menu và chọn Tùy chọn.Tùy chỉnh. Về các bảng khác, hãy xem Cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh.

Bảng 'Riêng tư' bao gồm các tùy chọntùy chỉnh liên quan đến sự riêng tư của bạn. Khi bạn duyệt web, thông tin về nơi bạn đã lưu lại, những trang bạn đã ghé thăm, vv. được lưu trữ tại đây.


Lược sử

Thiết lập Firefox sẽ: điều khiển cách Firefox lưu trữ thông tin về việc duyệt web của bạn.

Ghi nhớ lược sử

c429d2de8abb3a0c9ba3bdc67b5b7f5f-1258875743-327-6.pngc429d2de8abb3a0c9ba3bdc67b5b7f5f-1260031568-484-2.pngc429d2de8abb3a0c9ba3bdc67b5b7f5f-1258875743-327-1.png Khi Firefox sẽ được thiết lập thành Ghi nhớ lược sử:

Nhấn lên:

Không bao giờ ghi nhớ lược sử

Khi Firefox sẽ được thiết lập thành Không bao giờ ghi nhớ lược sử:

Sử dụng Không bao giờ ghi nhớ lược sử cũng tương tự như khi luôn ở trong chế độ Duyệt web Riêng tư. Để biết thêm thông tin, hãy xem Duyệt web riêng tư - Sử dụng Firefox mà không lưu lịch sử.

Nhấn lên xóa toàn bộ lược sử hiện tại để mở cửa sổ 'Xóa các Lược sử Gần đây', cho phép bạn xóa một số hoặc toàn bộ lược sử của bạn nhanh chóng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xóa lịch sử duyệt, tìm kiếm và tải xuống trên Firefox.

Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử

c429d2de8abb3a0c9ba3bdc67b5b7f5f-1260031568-484-1.pngc429d2de8abb3a0c9ba3bdc67b5b7f5f-1258875743-327-2.png Khi Firefox sẽ được thiết lập thành Sử dụng thiết lập tùy biến cho lược sử, các thiết lập sau sẽ hiện ra:

 • Tự động khởi động Firefox trong chế độ duyệt web riêng tư:
  Nếu được chọn, Firefox sẽ không ghi nhớ bất kì lược sử mới nào trong lần khởi động sau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Duyệt web riêng tư - Sử dụng Firefox mà không lưu lịch sử.
 • Ghi nhớ lược sử duyệt web của tôi trong ít nhất n ngày:
  Nếu được chọn, Firefox sẽ giữ danh sách mà bạn đã vào trong n ngày (mặc định, n là 90).
 • Ghi nhớ lược sử tải xuống:
  Nếu được chọn, danh sách các tập ti mà bạn tải xuống sẽ được giữ trong Where to find and manage downloaded files in Firefox.
 • Ghi nhớ lược sử biểu mẫu và tìm kiếm:
  Nếu được chọn, các văn bản mà bạn nhập vào trong các biểu mẫu hoặc thanh tìm kiếm sẽ được ghi nhớ để bạn có thể dùng lại chúng sau này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Control whether Firefox automatically fills in forms.
 • Cho phép cookie từ các trang:
  Nếu được chọn, Firefox sẽ chấp thuận Cookie - Thông tin mà các trang web lưu trữ trên máy tính của bạn từ các trang. Nhấn lên Ngoại lệ... để điều khiển việc trang nào không được phép đặt cookie. Để biết thêm thông tin, hãy xem Block websites from storing cookies and site data in Firefox.
  • Cho phép cookie hãng thứ ba:
   Nếu được chọn, Firefox sẽ chấp thuận cookie từ http://trang-2.com trong khi bạn đang vào http://trang-1.com. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cookie của bên thứ ba.
  • Lưu cho tới khi:
   • chúng hết hạn: Nếu được chọn, Firefox sẽ cho phép các trang mà bạn vào được chỉ định thời gian Firefox nên lưu cookie của chúng.
   • tôi đóng Firefox: Nếu được chọn, cookie của bạn sẽ bị xóa khi bạn đóng Firefox.
    • hỏi tôi mỗi lần: Nếu được chọn, Firefox sẽ hỏi mỗi khi có một trang cố gắng đặt cookie.
 • Xóa lược sử khi Firefox đóng:
  Lược sử của bạn sẽ bị xóa khi bạn đóng Firefox. Nhấn lên Thiết lập... để chọn những mục nào sẽ bị xóa.

Nhấn Hiện Cookie... để hiển thị cửa sổ Cookie. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xóa cookie và dữ liệu trang web trong Firefox.

Thanh Địa Chỉ

 • Khi sử dụng thanh địa chỉ, gợi ý:
  Thanh Địa Chỉ là thanh ngang hiển thị địa chỉ trang web (URL). Khi bạn gõ vào thanh địa chỉ, Firefox có thể hiển thị các kết quả khớp với những gì mà bạn gõ:
  • Lược sử và Đánh dấu: Nếu được chọn, Thanh Địa Chỉ sẽ hiển thị kết quả từ các trang mà bạn đã vào và đã đánh dấu.
  • Lược sử: Nếu được chọn, Thanh Địa Chỉ sẽ chỉ hiển thị kết quả từ các trang mà bạn đã vào.
  • Đánh dấu: Nếu được chọn, Thanh Địa Chỉ sẽ chỉ hiển thị kết quả từ các trang mà bạn đã đánh dấu.
  • Không có: Nếu được chọn, Thanh Địa Chỉ sẽ không gợi ý kết quả nào khi bạn gõ.[[Options window Trở lại bài viết cửa sổ Tùy chọnTùy chỉnh]::

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm