Skróty klawiszowe

Lista najczęściej używanych skrótów klawiszowych w przeglądarce Mozilla Firefox. Jeśli w środowisku GNOME zostaną włączone skróty edytowania tekstu w stylu Emacsa, będą one działały także w programie Firefox. Gdy pojawi się konflikt między skrótami emacsowymi i domyślnymi skrótami programu Firefox, tak jak ma to miejsce w przypadku Ctrl + K), skrót z Emacsa zadziała wtedy, gdy kursor będzie znajdował się w polu tekstowym, takim jak pasek adresu lub wyszukiwania. Należy wówczas użyć alternatywnego skrótu, o ile taki jest wymieniony poniżej.

Informacja: Można dostosować skróty klawiszowe w programie Firefox za pomocą rozszerzenia Saka key. Możesz również tworzyć skróty klawiszowe dla programu Firefox na komputery Mac. Instrukcję firmy Apple znajdziesz na stronie Tworzenie skrótów klawiszowych dla programów.


Nawigacja

Polecenie Skrót
Wstecz – przejdź do poprzedniej strony Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Do przodu – przejdź do następnej strony Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Strona startowa Alt + Homeoption + home
Otwórz plik Ctrl + Ocommand + O
Odśwież F5
Ctrl + Rcommand + R
Odśwież (pomijając pamięć podręczną) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie Esc
command + .

Aktualna strona

Polecenie Skrót
Przewiń o jeden ekran w dół Page Downfn +
Przewiń o jeden ekran w górę Page Upfn +
Shift + Spacja
Przejdź na koniec strony End
command +
Przejdź na początek strony Home
command +
Przejdź do następnej ramki F6
Przejdź do poprzedniej ramki Shift + F6
Drukuj Ctrl + Pcommand + P
Zapisz stronę jako… Ctrl + Scommand + S
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Rozmiar pierwotny Ctrl + 0command + 0

Edycja

Polecenie Skrót
Kopiuj Ctrl + Ccommand + C
Wytnij Ctrl + Xcommand + X
Usuń Deldelete
Wklej Ctrl + Vcommand + V
Wklej (jako zwykły tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Przywróć Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Zaznacz wszystko Ctrl + Acommand + A
Cofnij Ctrl + Zcommand + Z

Wyszukiwanie

Polecenie Skrót
Znajdź Ctrl + Fcommand + F
Znajdź następne F3
Ctrl + Gcommand + G
Znajdź poprzednie Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Znajdź szybko (odnośnik) '
Znajdź szybko (tekst) /
Zamknięcie paska wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania Esc - gdy pasek wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania jest aktywny
Aktywacja paska wyszukiwania Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Szybka zmiana wyszukiwarek Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny
Wyświetlenie menu w celu zmiany, dodania lub zarządzania wyszukiwarkami Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny

Okna i karty

Niektóre z tych skrótów działają, gdy wybrana karta jest aktywna. Obecnie jedynym sposobem, aby to zrobić, to wybrać sąsiadujący obiekt i przejść do aktywnej karty, np. naciskając skrót Alt + Dcommand + L, by przejść do paska adresu i następnie nacisnąć dwukrotnie skrót Shift + Tab.
Polecenie Skrót
Zamknij kartę Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- z wyjątkiem kart aplikacji
Zamknij okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
ZakończZakończ Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Przejdź do karty znajdującej się po lewej stronie aktywnej karty Ctrl + Shift + Page Up
Przejdź do karty znajdującej się po prawej stronie aktywnej karty Ctrl + Shift + Page Down
Przejdź do pierwszej karty na pasku kart Ctrl + Homecommand + home
Przejdź do ostatniej karty na pasku kart Ctrl + Endcommand + end
Wyłącz/włącz dźwięk dla zawartości karty Ctrl + M
Nowa karta Ctrl + Tcommand + T
Nowe okno Ctrl + Ncommand + N
Nowe okno prywatne Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Następna karta Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Otwórz adres w nowej karcie Alt + Enteroption + return - z paska adresu lub szukania
Poprzednia karta Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Przywróć ostatnio zamkniętą kartę Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Przywróć ostatnio zamknięte okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Przejdź do karty (od 1 do 8) Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1do8
Przejdź do ostatniej karty Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Przenieś adres URL w lewo lub w prawo (jeśli kursor jest w pasku adresu) Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X

Historia

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia Ctrl + H
Okno biblioteki (historia) Ctrl + Shift + H
Wyczyść historię przeglądania Ctrl + Shift + Del

History

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia command + shift + H
Wyczyść historię przeglądania command + shift + delete

Zakładki

Polecenie Skrót
Dodaj zakładki do wszystkich kart Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Dodaj zakładkę do tej strony Ctrl + Dcommand + D
Zakładki – panel boczny Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Okno biblioteki (Zakładki) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Narzędzia

Polecenie Skrót
Pobieranie Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Dodatki Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Otwieranie narzędzi twórców witryn F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Konsola WWW Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspektor Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Edytor stylów Shift + F7
Profiler Shift + F5
Sieć Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Pasek programisty Shift + F2
Widok responsywny Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Brudnopis Shift + F4
Źródło strony Ctrl + Ucommand + U
Konsola przeglądarki Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informacje o stronie command + ICtrl + I

Przeglądarka PDF

Polecenie Skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć dokument zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć dokument przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na Tryb prezentacji Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Przełącz narzędzie rączka key H}
Aktywuj pole Numer strony Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Dokończ adres .net Shift + Enter
Dokończ adres .org Ctrl + Shift + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt (KDE) lub F10 (GNOME)
Przełącz tryb poprawionej czytelności Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com command + return
Dokończ adres .net shift + return
Dokończ adres .org command + shift + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania shift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+F
Przełącz tryb poprawionej czytelności command+option+R
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
command + L

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Enter
Dokończ adres .net Shift + Enter
Dokończ adres .org Ctrl + Shift + Enter
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Del
Przełącz tryb pełnoekranowy F11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt (KDE) lub F10 (GNOME)
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com command + return
Dokończ adres .net shift + return
Dokończ adres .org command + shift + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania shift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+F
Przeglądaj za pomocą kursora klawiatury F7
Przejdź do paska adresu F6
command + L

Skróty klawiszowe mediów

Polecenie Skrót
Odtwarzaj / Zatrzymaj Spacja
Zmniejsz poziom wzmocnienia
Zwiększ poziom wzmocnienia
Wyłącz dźwięk Ctrl + command +
Włącz dźwięk Ctrl + command +
Przejdź do tyłu o 15 sekund
Przejdź do tyłu o 10 % Ctrl + command +
Przejdź do przodu 15 sekund
Przejdź do przodu 10 % Ctrl + command +
Przejdź na początek Home
Przejdź na koniec End

Skróty dla programistów

Możesz również korzystać ze skrótów klawiszowych w narzędziach dla programistów. Więcej informacji znajdziesz na stronie skrótów klawiszowych narzędzi dla programistów w witrynie Mozilla Developer Network (w języku angielskim).

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, TyDraniu, user1075441, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.