Skróty klawiszowe

(Przekierowano z Keyboard shortcuts)

Lista najczęściej używanych skrótów klawiszowych w przeglądarce Mozilla Firefox. Jeśli w środowisku GNOME zostaną włączone skróty edytowania tekstu w stylu Emacsa, będą one działały także w Firefoksie. Gdy pojawi się konflikt między skrótami emacsowymi i domyślnymi skrótami Firefoksa, tak jak ma to miejsce w przypadku Ctrl + K), skrót z Emacsa zadziała wtedy, gdy kursor będzie znajdował się w polu tekstowym, takim jak pasek adresu lub wyszukiwania. Należy wówczas użyć alternatywnego skrótu, o ile taki jest wymieniony poniżej.

Skróty klawiszowe można dostosowywać za pomocą dodatku Menu Wizard.

Nawigacja

Polecenie Skrót
Wstecz – przejdź do poprzedniej strony Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Do przodu – przejdź do następnej strony Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Strona startowa Alt + Homeoption + home
Otwórz plik Ctrl + Ocommand + O
Odśwież F5
Ctrl + Rcommand + R
Odśwież (pomijając pamięć podręczną) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zatrzymaj – Zatrzymaj wczytywanie Esc
command + .

Aktualna strona

Polecenie Skrót
Przewiń o jeden ekran w dół Page Downfn +
Przewiń o jeden ekran w górę Page Upfn +
Przejdź na koniec strony End
command +
Przejdź na początek strony Home
command +
Przejdź do następnej ramki F6
Przejdź do poprzedniej ramki Shift + F6
Drukuj Ctrl + Pcommand + P
Zapisz stronę jako… Ctrl + Scommand + S
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Rozmiar pierwotny Ctrl + 0command + 0

Edycja

Polecenie Skrót
Kopiuj Ctrl + Ccommand + C
Wytnij Ctrl + Xcommand + X
Usuń Deldelete
Wklej Ctrl + Vcommand + V
Wklej (jako zwykły tekst) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Przywróć Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Zaznacz wszystko Ctrl + Acommand + A
Cofnij Ctrl + Zcommand + Z

Wyszukiwanie

Polecenie Skrót
Znajdź Ctrl + Fcommand + F
Znajdź następne F3
Ctrl + Gcommand + G
Znajdź poprzednie Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Znajdź szybko (odnośnik) '
Znajdź szybko (tekst) /
Zamknięcie paska wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania Esc - gdy pasek wyszukiwania lub szybkiego wyszukiwania jest aktywny
Aktywacja paska wyszukiwania Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
Szybka zmiana wyszukiwarek Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny
Wyświetlenie menu w celu zmiany, dodania lub zarządzania wyszukiwarkami Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- gdy pasek wyszukiwania jest aktywny

Okna i karty

Niektóre z tych skrótów działają, gdy wybrana karta jest aktywna. Obecnie jedynym sposobem, aby to zrobić, to wybrać sąsiadujący obiekt i przejść do aktywnej karty, np. naciskając skrót Alt + Dcommand + L, by przejść do paska adresu i następnie nacisnąć dwukrotnie skrót Shift + Tab.
Polecenie Skrót
Zamknij kartę Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- z wyjątkiem kart aplikacji
Zamknij okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Przejdź do katry znajdującej się po lewej stronie aktywnej karty Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Up
Przejdź do katry znajdującej się po prawej stronie aktywnej karty Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Down
Przejdź do pierwszej karty na pasku kart Ctrl + Homecommand + home
Przejdź do ostatniej karty na pasku kart Ctrl + Endcommand + end
Wyłącz/włącz dźwięk dla zawartości karty Ctrl + M
Nowa karta Ctrl + Tcommand + T
Nowe okno Ctrl + Ncommand + N
Nowe okno prywatne Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Następna karta Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Otwórz adres w nowej karcie Alt + Enteroption + return - z paska adresu lub szukania
Poprzednia karta Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Przywróć ostatnio zamkniętą kartę Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Przywróć ostatnio zamknięte okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Przejdź do karty (od 1 do 8) Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1do8
Przejdź do ostatniej karty Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Przejdź do widoku grupy kart Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
Zamknij widok grupy kart Esc
Następna grupa kart Ctrl + `control + ` - tylko dla niektórych układów klawiatury
Poprzednia grupa kart Ctrl + Shift + `control + shift + ` - tylko dla niektórych układów klawiatury

Historia

Polecenie Skrót
Panel boczny – Historia Ctrl + Hcommand + shift + H
Okno biblioteki (historia) Ctrl + Shift + H
Wyczyść historię przeglądania Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

Zakładki

Polecenie Skrót
Dodaj zakładki do wszystkich kart Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Dodaj zakładkę do tej strony Ctrl + Dcommand + D
Zakładki – panel boczny Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Okno biblioteki (Zakładki) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Narzędzia

Polecenie Skrót
Pobieranie Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Dodatki Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Otwieranie narzędzi twórców witryn F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Konsola WWW Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Inspektor Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Edytor stylów Shift + F7
Profiler Shift + F5
Sieć Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
Pasek programisty Shift + F2
Widok responsywny Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Brudnopis Shift + F4
Źródło strony Ctrl + Ucommand + U
Konsola błędówKonsola przeglądarki Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informacje o stronie command + ICtrl + I

Przeglądarka PDF

Polecenie Skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć dokument zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć dokument przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na Tryb prezentacji Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Przełącz narzędzia rączka H
Aktywuj pole Numer strony Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Różne

Polecenie Skrót
Dokończ adres .com Ctrl + Entercommand + return
Dokończ adres .net Shift + Entershift + return
Dokończ adres .org Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania Delshift + delete
Przełącz tryb pełnoekranowy command+Shift+FF11
Przełącz widoczność menu (pokaż tymczasowo, jeśli jest ukryte) Alt lub F10Alt (KDE) lub F10 (GNOME)
Wyświetl/ukryj pasek dodatków Ctrl + /command + /
Przeglądanie z użyciem kursora F7
Przejdź do paska adresu F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L

Skróty klawiszowe mediów

Polecenie Skrót
Odtwarzaj / Zatrzymaj Spacja
Zmniejsz poziom wzmocnienia
Zwiększ poziom wzmocnienia
Wyłącz dźwięk Ctrl + command +
Włącz dźwięk Ctrl + command +
Przejdź do tyłu o 15 sekund
Przejdź do tyłu o 10 % Ctrl + command +
Przejdź do przodu 15 sekund
Przejdź do przodu 10 % Ctrl + command +
Przejdź na początek Home
Przejdź na koniec End

Skróty dla programistów

Możesz również korzystać ze skrótów klawiszowych w narzędziach dla programistów. Więcej informacji znajdziesz na stronie skrótów klawiszowych narzędzi dla programistów w witrynie Mozilla Developer Network (w języku angielskim).

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, user1075441, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.