Okno informacji o stronie

(Przekierowano z Page Info window)

Okno Informacje o stronie wyświetla szczegóły techniczne aktualnie odwiedzanej strony. Aby je otworzyć:

 • Naciśnij przycisk tożsamości strony (ikonę strony na lewo od jej adresu w pasku adresu), a następnie Więcej informacji… w pojawiającym się okienku.

YouTube - Gray globe - Win YouTube - Gray globe - Lin

Ogólne

Page Info - Win1

Tytuł strony

 • URL – tutaj jest wyświetlany adres URL (Uniform Resource Locator) odwiedzanej strony.
 • Typ – tutaj jest wyświetlany typ zawartości (typ MIME) odwiedzanej strony. Typ ten jest określony przez serwer sieciowy.
 • Tryb wyświetlania – tutaj jest wyświetlany tryb zgodności strony ze standardami kodowania stron internetowych – tryb standardów, jeśli strona spełnia standardy lub jeśli Firefox musi wyświetlać stronę zawierającą niestandardowy kod – tryb wstecznej zgodności.
 • Kodowanie tekstu – tutaj jest wyświetlane kodowanie znaków, jakie używa strona. Może być to zmienione z poziomu menu Dla twórców witrynWidok.
 • Rozmiar – tutaj jest wyświetlany rozmiar strony w kilobajtach i (bajtach).
 • Odsyłający URL – tutaj jest wyświetlany adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą odnośnika.
 • Zmodyfikowany – tutaj jest wyświetlana data i czas modyfikacji strony.

Meta

W polu Meta są wyświetlane znaczniki meta umiejscowione w kodzie źródłowym strony. Mogą one zawierać dane o typie pliku, kodowaniu znaków, autorze, skrótach klawiszowych itp.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa strony

Tutaj są wyświetlane ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa strony, takie jak czy strona używa certyfikatów do potwierdzenia tożsamości i czy połączenie jest zaszyfrowane. Aby uzyskać więcej informacji naciśnij przycisk Szczegóły, który przeniesie cię do panelu bezpieczeństwa okna Informacje o stronie.

Tutaj są wyświetlane ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa strony, takie jak czy strona używa certyfikaty do sprawdzania tożsamości i czy połączenie jest szyfrowane. Aby uzyskać więcej informacji naciśnij przycisk Szczegóły, który spowoduje przeniesienie do panelu Bezpieczeństwo okna informacji o stronie.


Media

Page Info - Win2

W panelu Media wyświetlany jest adres URL i typ wszystkich elementów tła, obrazki i obiekty osadzone, włącznie z audio i wideo, które są wczytywane ze stroną. Możesz kliknąć dowolny element, aby się więcej o nim dowiedzieć:

 • Adres – adres URL danego elementu
 • Typ – typ pliku danego elementu
 • Rozmiar – rozmiar w kilobajtach i (bajtach) danego elementu
 • Wymiary – rozmiar elementu na ekranie w pikselach
 • Powiązany tekstalternatywny tekst wyświetlany, gdy obrazek się nie wczytał.

Dowolny wybrany element możesz zapisać na dysku twardym, naciskając przycisk Zapisz jako….

Blokowanie obrazków z witryny

Zaznaczenie tej opcji preferencji uniemożliwi stronom z określonej domeny automatyczne ładowanie plików graficznych. Zapoznaj się ze stroną Okno opcji – panel Treść, gdzie znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczace dodawania i usuwania pozwoleń grafiki dla stron.

Kanały

Page Info - Win3

Pokazuje listę adresów URL i typy kanałów sieciowych powiązanych ze stroną. Aby zasubskrybować kanał, kliknij jego pozycję na liście, a następnie naciśnij przycisk Subskrybuj.
Uwaga: jeśli strona nie ma powiązanych kanałów, okno Informacje o stronie nie będzie zawierało tego panelu.

Uprawnienia

Page Info - Win4

Page Info Permissions Win Fx22

Fx25PageInfo-Permissions

Okno uprawnień pozwala na zmianę opcjipreferencji dla domeny wyświetlonej w pozycji Uprawnienia dla. Odznacz pole Używaj domyślnych by określić czy strona ma lub nie ma uprawnień do wykonywania wyszczególnionych operacji.

Aktywowanie wtyczek

Pokazuje listę zainstalowanych wtyczek i określa jak domena powinna z nich korzystać. Na stronie Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować? znajdziesz wyjaśnienie jak ustawienia te wpływają na zachowanie stron.

Uzyskiwanie informacji o położeniu

Określa, czy Firefox może udostępniać danej domenie informacje o położeniu geograficznym użytkownika za pomocą usługi geolokalizacji. Na stronie Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia dostępu do położenia geograficznego dla stron.

Tryb pełnoekranowy

Określa, czy dana domena jest w stanie przejść w tryb pełnoekranowy przeglądarki. Na stronie Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia trybu pełnoekranowego dla stron.

Ukrywanie wskaźnika myszy

Określa, czy dana domena może ukrywać wskaźnik myszy.

Instalacja dodatków

Określa, czy dana domena może uruchamiać proces instalacji rozszerzeń i motywów. Na stronie Okno opcji – panel Bezpieczeństwo dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia instalacji dla stron.

Wczytywanie obrazków

Określa, czy dana domena może automatycznie wczytywać obrazki.

Przechowywanie danych offline

Określa, czy dana domena może przechowywać dodatkowe dane na twoim komputerze. Na stronie Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia przechowywania danych offline dla stron.

Wczytywanie obrazków

Określa, czy dana domena może automatycznie wczytywać obrazki. Na stronie Okno opcji – panel Treść dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia wczytywania obrazków dla stron

Otwieranie wyskakujących okien

Określa, czy dana domena może otwierać wyskakujące okna. Instrukcje, jak dodawać i usuwać zezwolenia na wyświetlanie wyskakujących okien przez witryny znajdziesz na stronach: Okno opcji – panel Treść oraz Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more.

Zapisywanie ciasteczek

Określa, czy dana domena może umieszczać ciasteczka na twoim komputerze. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach: Okno opcji – panel Prywatność oraz Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more.

Wyświetlanie powiadomień

Określa, czy dana domena może wyświetlać powiadomienia.

Instalacja rozszerzeń i motywów

Określa, czy dana domena może instalować rozszerzenia i motywy. Instrukcje, jak dodawać i usuwać zezwolenia na instalowanie rozszerzeń i motywów przez witryny znajdziesz na stronie Okno opcji – panel Bezpieczeństwo.

Udostępnij położenie

Określa, czy Firefox może udostępniać danej domenie informacje o położeniu geograficznym użytkownika za pomocą usługi geolokalizacji. Na stronie Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia dostępu do położenia geograficznego dla stron.

Przechowywanie danych offline

Określa, czy dana domena może przechowywać dodatkowe dane na twoim komputerze. Na stronie Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia przechowywania danych offline dla stron.

Tryb pełnoekranowy

Określa, czy dana domena jest w stanie przejść w tryb pełnoekranowy przeglądarki. Na stronie Permissions Manager - Give certain websites the ability to store passwords, set cookies and more dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia trybu pełnoekranowego dla stron.

Ukrywanie wskaźnika myszy

Określa, czy dana domena może ukrywać wskaźnik myszy.

Bezpieczeństwo

Page Info Security Win

Tożsamość witryny

 • Witryna – tutaj jest wyświetlana domena strony.
 • Właściciel – tutaj, jeśli tożsamość strony może zostać zweryfikowana, wyświetlany jest właściciel strony.
 • Zweryfikowane przez – tutaj jest wyświetlana organizacja wystawiająca używany przez stronę certyfikat bezpieczeństwa, jeśli takowy istnieje dla danej strony.

Prywatność i historia

 • Czy witryna była wcześniej odwiedzana? – tutaj jest wyświetlana informacja, czy użytkownik odwiedzał tę witrynę w dzisiaj, a jeśli tak – ile razy.
 • Czy ta witryna przechowuje informacje (ciasteczka) na tym komputerze? – tutaj jest wyświetlana informacja, czy witryna przechowuje ciasteczka. Naciśnij przycisk Wyświetl ciasteczka, by zobaczyć – jeśli są – ciasteczka.
 • Czy hasła użyte na tej witrynie zostały zapisane? – tutaj jest wyświetlana informacja, czy zostały zapisane użyte na tej witrynie informacje logowania. Naciśnij przycisk Wyświetl zapisane hasła, by zobaczyć hasła zapisane dla tej witryny.

Szczegóły techniczne

W sekcji szczegółów technicznych wyświetlane są informacje dotyczące szyfrowania połączenia. Jeśli połączenie jest szyfrowane, podawany jest typ lub siła użytego szyfrowania.


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1xKrxJw

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.