Okno informacji o stronie

(Przekierowano z Page Info window)

Okno Informacje o stronie wyświetla szczegóły techniczne aktualnie odwiedzanej strony i pozwala zmienić jej uprawnienia. Aby je otworzyć: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij pustą przestrzeń strony i z menu kontekstowego wybierz Pokaż informacje o stronie. Możesz także otworzyć okno Informacje o stronie, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Site Info button po lewej stronie paska adresu aby otworzyć Centrum kontroli.
 2. Kliknij strzałkę po prawej stronie panelu rozwijanego.
  Fx52ControlCenter Fx60ControlCenter
 3. Kliknij przycisk Więcej informacji na następnym panelu.
  Fx52ControlCenter-MoreInfo Fx60ControlCenter-MoreInfo

Okno informacji podzielone jest na kilka różnych paneli, których bardziej szczegółowy opis znajdziesz poniżej.

Ogólne

Fx61PageInfo-General Fx64PageInfo-General
Panel Ogólne zawiera podstawowe informacje na temat strony takie jak jej tytuł, typ serwowanej zawartości i jej rozmiar, jak również dane techniczne wynikające ze źródła strony.

 • Tytuł - tutaj jest wyświetlany tytuł odwiedzanej strony.
 • URL – tutaj jest wyświetlany adres URL (Uniform Resource Locator) odwiedzanej strony.
 • Typ – tutaj jest wyświetlany typ zawartości (typ MIME) odwiedzanej strony. Typ ten jest określony przez serwer sieciowy.
 • Tryb wyświetlania – tutaj jest wyświetlany tryb zgodności strony ze standardami kodowania stron internetowych – tryb standardów, jeśli strona spełnia standardy lub jeśli Firefox musi wyświetlać stronę zawierającą niestandardowy kod – tryb wstecznej zgodności.
 • Kodowanie tekstu: Informuje jaki rodzaj kodowania jest zastosowany na stronie. Może to zostać zmienione w Widok menu.
 • Rozmiar – tutaj jest wyświetlany rozmiar strony w kilobajtach (i bajtach).
 • Zmodyfikowany – tutaj jest wyświetlana data i czas ostatniej modyfikacji strony.

Meta

Sekcja Meta wyświetla wszystkie znaczniki meta znajdujące się w źródle strony. Mogą one zawierać typ pliku, kodowanie tekstu, autora, słowa kluczowe i inne informacje.

Media

Fx61PageInfo-Media Fx64PageInfo-Media
> W panelu Media wyświetlany jest adres URL i typ wszystkich elementów tła, obrazki i obiekty osadzone, włącznie z audio i wideo, które są wczytywane ze stroną. Możesz kliknąć dowolny element, aby się więcej o nim dowiedzieć:

 • Adres – adres URL danego elementu.
 • Typ – typ pliku danego elementu.
 • Rozmiar – rozmiar w kilobajtach (i bajtach) danego elementu.
 • Wymiary – rozmiar elementu na ekranie w pikselach.
 • Powiązany tekstalternatywny tekst wyświetlany, gdy obrazek nie został załadowany przez przeglądarkę.

Dowolny wybrany element możesz zapisać na dysku twardym, naciskając przycisk Zapisz jako….

Blokowanie obrazków z witryny

Wybranie tej opcjipreferencji zablokuje wyświetlanie obrazków dla wszystkich stron pod konkretnym adresem (konkretną witryną).

Kanały

Fx61PageInfo-Feeds

W panelu Kanały wyświetlane są lista adresów URL i typy kanałów sieciowych powiązanych ze stroną. Aby zasubskrybować kanał, kliknij jego pozycję na liście. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Dynamiczne zakładki.
Uwaga: jeśli strona nie ma powiązanych kanałów, okno Informacje o stronie nie będzie zawierało tego panelu.

Uprawnienia

Fx52PageInfo-Permissions Fx55PageInfoPermissions Fx57PageInfoPermissions Fx58PageInfo-Permissions Fx61PageInfo-Permissions Fx63PageInfo-Permissions Fx64PageInfo-Permissions
Okno uprawnień pozwala na zmianę opcjipreferencji dla domeny wyświetlonej w pozycji Uprawnienia dla. Odznacz pole Używaj domyślnych by określić czy strona ma lub nie ma uprawnień do wykonywania wyszczególnionych operacji.

Aktywowanie wtyczek

Wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Adobe Flasha zostało zakończone w wersji 52 programu Firefox. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie, a także na tej stronie pomocy programu Firefox.
Pokazuje listę zainstalowanych wtyczek i określa w jaki sposób dana domena może z nich korzystać. Dostępne opcje to: Zawsze pytaj, Zezwalaj oraz Blokuj. Na stronie Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować? znajdziesz wyjaśnienie jak ustawienia te wpływają na zachowanie stron.

Uzyskiwanie informacji o położeniu

Określa, czy Firefox może udostępniać danej domenie informacje o położeniu geograficznym użytkownika za pomocą usługi geolokalizacji.

Automatyczne odtwarzanie treści z dźwiękiem

Określa czy dana domena może automatycznie odtwarzać media. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Automatyczne odtwarzanie mediów w przeglądarce Firefox. Opcja automatycznego odtwarzania treści może być jeszcze niedostępna w używanej przez ciebie wersji programu Firefox.

Instalacja dodatków

Określa, czy dana domena może uruchamiać proces instalacji rozszerzeń i motywów. Na stronie Okno opcji – panel Bezpieczeństwo dowiesz się jak dodawać i usuwać uprawnienia instalacji dla stron. Zezwolenie na instalację dla danej witryny może zostać dodane lub usunięte w panelu Prywatność i bezpieczeństwo okna ustawień, w sekcji Uprawnienia.

Wczytywanie obrazków

Określa, czy dana domena może automatycznie wczytywać obrazki.

Przechowywanie danych offline

Określa, czy dana domena może przechowywać dodatkowe dane na twoim komputerze.

Otwieranie wyskakujących okien

Określa, czy dana domena może otwierać wyskakujące okna. Instrukcje, jak dodawać i usuwać zezwolenia na wyświetlanie wyskakujących okien przez witryny znajdziesz na stronie Kontrola wyskakujących okien.

Zastępowanie skrótów klawiaturowych

Określa, czy dana domena może zastępować domyślne skróty klawiaturowe. Przykładowo, Ctrl + Bcommand + B jako skrót dla pogrubiania tekstu, zamiast otwierania paska zakładek. Uwaga: Ustawienie Blokuj wyłącza funkcjonalność klawisza Delete i ustawia klawisz Backspace jako klawisz wywołujący przejście do poprzedniej strony, nawet w formularzach i edytorach tekstu witryn.

Wyświetlanie powiadomień

Określa, czy dana domena jest uprawniona do wysyłania powiadomień.

Uruchamianie Adobe Flash

Określa, czy dana domena powinna Zawsze pytać, Zezwalać, czy też Blokować wtyczkę Adobe Flash przed załadowaniem. Strona Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować? wyjaśnia, jak działają te uprawnienia dla określonych witryn.

Wyświetlanie powiadomień

Określa czy dana domena ma zezwolenie na wysyłanie powiadomień Push.

Ustawianie ciasteczek

Określa, czy dana domena może ustawiać ciasteczka. Aby dowiedzieć się jak dodawać lub usuwać pozwolenia na ustawianie ciasteczek dla konkretnych domen odwiedź stronę Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Udostępnianie ekranu

Odwiedzane strony mogą prosić o pozwolenie dostępu do twojego ekranu. Dostępne ustawienia to Zawsze pytaj lub Blokuj. Więcej informacji znajdziesz na stronie Udostępnianie okien lub ekranu zaufanym stronom.

Przechowywanie danych na komputerze

Określa, czy wymieniona domena może przechowywać dane na komputerze do późniejszego wykorzystania. Firefox przechowuje dane z witryn w pamięci trwałej, dopóki ich nie usuniesz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Zarządzanie ustawieniami przechowywania danych witryn.

Przełączanie aktywnej karty na własną

Określa, czy dana domena może przełączyć aktywną kartę na własną. Dostępne ustawienia to Zawsze pytaj lub Zezwalaj.

Używanie kamery

Określa, czy dana domena ma dostęp do twojej kamery. Dotyczy to stron, które mają możliwość rejestrowania obrazu jako zdjęcia lub wideo, takich jak serwisy do czatu wideo. Dostępne ustawienia to Zawsze pytaj, Zezwalaj, Blokuj.

Używanie mikrofonu

Określa, czy dana domena ma dostęp do twojego mikrofonu. Dotyczy to stron, które mają możliwość rejestrowania dźwięku, takich jak strony umożliwiające wideokonferencje. Dostępne ustawienia to Zawsze pytaj, Zezwalaj, Blokuj.

Bezpieczeństwo

Fx60PageInfo-Security-Secure Fx61PageInfo-Security-Secure Fx64PageInfo-Security

Tożsamość witryny

 • Witryna – tutaj jest wyświetlana domena strony.
 • Właściciel – tutaj, jeśli tożsamość strony może zostać zweryfikowana, wyświetlany jest właściciel strony.
 • Zweryfikowane przez – tutaj jest wyświetlana organizacja wystawiająca certyfikat bezpieczeństwa używany przez stronę, jeśli takowy istnieje dla danej strony. Kliknij przycisk Pokaż Certyfikat, aby wyświetlić certyfikat.

Prywatność i historia

 • Czy ta witryna była wcześniej odwiedzana? – tutaj jest wyświetlana informacja, czy użytkownik odwiedzał tę witrynę w dzisiaj, a jeśli tak – ile razy.
 • Czy ta witryna przechowuje informacje (ciasteczka) na tym komputerze? – tutaj jest wyświetlana informacja, czy witryna przechowuje ciasteczka. Naciśnij przycisk Wyświetl ciasteczka, by zobaczyć – jeśli są – ciasteczka.

 • Czy ta witryna przechowuje informacje na tym komputerze?: tutaj wyświetlana jest informacja, czy witryna zapisała pliki ciasteczek lub inne dane witryny. Kliknij przycisk Wyczyść ciasteczka i dane witryn, aby zobaczyć lub wyczyścić zapisane dane.
 • Czy hasła użyte na tej witrynie zostały zachowane? – wyświetla informacje czy zostały zapisane użyte na tej witrynie dane do logowania. Naciśnij przycisk Wyświetl zachowane hasła, by zobaczyć hasła zapisane dla tej witryny.

Szczegóły techniczne

W sekcji szczegółów technicznych wyświetlane są informacje dotyczące szyfrowania połączenia. Jeśli połączenie jest szyfrowane, podawany jest typ lub siła użytego szyfrowania.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper, Jozin. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support