Używanie myszy w Firefoksie

Firefox Firefox Last updated: 06/01/2023 100% of users voted this helpful

Poniżej znajduje się lista skrótów myszy w przeglądarce Mozilla Firefox. Skróty działają tylko wtedy, gdy nie są zajęte przez środowisko graficzne ani przez menedżera okien.

Nawigacja

Polecenie Skrót myszy
Przejdź do poprzedniej strony Alt + Rolka w dółoption + Rolka w dół
Przejdź do następnej strony Alt + Rolka w góręoption + Rolka w górę
Przejdź do poprzedniej lub następnej strony w nowej aktywnej karcie kliknij środkowym przycisk Wstecz lub Naprzód
Ctrlcontrol + kliknij przycisk Wstecz lub Naprzód
Przejdź do poprzedniej lub następnej strony w nowej karcie w tle Shift + kliknij środkowym przycisk Wstecz lub Naprzód
Ctrl + Shiftcommand + shift + kliknij przycisk Wstecz lub Naprzód
Przejdź do poprzedniej lub następnej strony w nowym oknie Shift + kliknij przycisk Wstecz lub Naprzód
Przeładuj stronę (z czyszczeniem cache) Shiftshift + kliknij przycisk Odśwież

Odnośniki

Polecenie Skrót myszy
Otwórz odnośnik w aktualnej karcie Kliknij lewym odnośnik
Otwórz odnośnik w nowej karcie w tle* Ctrlcommand + Kliknij lewym odnośnik
Kliknij środkowym odnośnik
Otwórz odnośnik w nowej karcie* Ctrl + Shiftcommand + shift + Kliknij lewym odnośnik
Shiftshift + Kliknij środkowym odnośnik
Otwórz odnośnik w nowym oknie Shiftshift + Kliknij lewym odnośnik
Otwórz odnośnik lub zaznaczony URL w istniejącej karcie Przeciągnij odnośnik lub zaznaczony adres URL na kartę
Otwórz odnośnik lub zaznaczony URL w nowej karcie w tle* Przeciągnij odnośnik lub zaznaczony adres URL obok istniejącej karty
Otwórz odnośnik lub zaznaczony URL w nowej aktywnej karcie* Shift + Przeciągnij odnośnik lub zaznaczony adres URL obok istniejącej karty
Zapisz element docelowy Altoption + Kliknij lewym odnośnik1
Windows-Key + Alt + Kliknij lewym odnośnik1
1) gdy preferencja browser.altClickSave ma wartość true (w edytorze ustawień), co nie jest wartością domyślną.

Przeciągnij odnośnik na przycisk pobierania

* Skróty Otwórz w nowej aktywnej karcie i Otwórz w nowej karcie w tle będą zamienione, jeśli parametr Po otwarciu odnośnika w nowej karcie przechodź do niej automatycznie będzie włączony w ustawieniach Firefoksa w panelu Ogólne.

Ostrzeżenie: Modyfikacja zaawansowanych ustawień może spowodować problemy, takie jak utrata stabilności i wydajności programu Firefox oraz zagrożenie bezpieczeństwa. Zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Różne

Polecenie Skrót myszy
Aktywuj stronę Kliknij stronę lub ruchomą (najczęściej ciemniejszą) część paska przewijania
Aktywuj pole formularza Kliknij pole formularza
Otwórz menu kontekstowe elementu Kliknij prawym element
Wyświetl etykietę elementu Najedź kursorem na element

Przewijanie strony

Polecenie Skrót myszy
Przewijanie Przeciągnij ruchomą (najczęściej ciemniejszą) część paska przewijania.
Kliknij strzałkę na końcu paska przewijania.
Przewijanie w dół lub w górę strony Kliknij poniżej lub powyżej ruchomej (najczęściej ciemniejszej) części pionowego paska przewijaniaKliknij prawym lub Shift + Kliknij poniżej lub powyżej ruchomej (najczęściej ciemniejszej) części pionowego paska przewijania.
Przewijanie do klikniętej pozycji Shift + Kliknij nieruchomą (najczęściej jaśniejszą) część paska przewijania (nie strzałkę)Kliknij nieruchomą (najczęściej jaśniejszą) część paska przewijania.
Przewijanie w dół Rolka w dół (z kursorem na stronie lub pasku przewijania)
Przewijanie w górę Rolka w górę (z kursorem na stronie lub pasku przewijania)
Przewijanie w prawo Shift + Rolka w dół (z kursorem na stronie lub pasku przewijania)
Przewijanie w lewo Shift + Rolka w górę (z kursorem na stronie lub pasku przewijania)

Automatyczne przewijanie strony

Działa to jedynie wtedy, gdy opcja “Używaj automatycznego przewijania” jest włączona w Ustawieniach.

Polecenie Skrót myszy
Automatyczne przewijanie strony Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk myszy na stronie lub na pasku przewijania, a następnie poruszaj myszą.
Uruchom tryb automatycznego przewijania Kliknij środkowym na stronie lub na pasku przewijania
Przewijaj w trybie automatycznego przewijania Poruszaj myszą
Wyłącz tryb automatycznego przewijania Kliknij
Kliknij środkowym
Kliknij prawym

Porusz rolką

Powiększanie i pomniejszanie

Polecenie Skrót myszy
Powiększ Ctrlcontrol + Rolka w górę
Pomniejsz Ctrlcontrol + Rolka w dół
Przywróć domyślny poziom powiększenia Kliknij wskaźnik poziomu powiększenia w pasku adresu (jeśli poziom powiększenia nie jest domyślny)

Zaznaczenie i edycja tekstu

Polecenie Skrót myszy
Skopiuj zaznaczony tekst Ctrl + Przeciągnij zaznaczony tekst
Przenieś zaznaczony tekst Przeciągnij zaznaczony tekst
Zaznacz paragraf Kliknij potrójnie paragraf
Zaznacz słowo Kliknij podwójnie słowo
Zaznacz tekst
  1. Kliknij na początku tekstu
  2. Shift + Kliknij na końcu tekstu
Zaznacz tekst Przeciągnij od początku do końca tekstu
Zaznacz tekst odnośnika Alt + Przeciągnij od początku do końca tekstuAlt + Przeciągnij od początku do końca tekstuoption + Przeciągnij od początku do końca tekstu
Zaznacz komórkę tabeli Ctrl + Kliknij komórkę tabeli
Zaznacz komórki tabeli Ctrl + Przeciągnij poprzez komórki tabeli

Karty

Polecenie Skrót myszy
Zamknij kartę Kliknij środkowym kartę
Zduplikuj (skopiuj) kartę Ctrloption + Przeciągnij kartę na pasek kart
Zduplikuj (skopiuj) aktualną kartę do nowej aktywnej karty kliknij środkowym przycisk Odśwież
Ctrlcommand + kliknij przycisk Odśwież
Zduplikuj (skopiuj) aktualną kartę do nowej karty w tle Shiftshift + kliknij środkowym przycisk Odśwież
Ctrl + Shiftcommand + shift + kliknij przycisk Odśwież
Przenieś kartę Przeciągnij kartę na inne miejsce paska kart (również działa pomiędzy oknami)
Przenieś kartę do nowego okna Przeciągnij kartę na pasek adresu lub stronę
Otwórz nową aktywną kartę na końcu paska kart Kliknij przycisk nowej karty
Kliknij środkowym pasek kart
Kliknij podwójnie pasek kart (jeżeli pasek tytułowy jest wyświetlony)
Otwórz nową aktywną kartę po prawej stronie aktualnej karty Kliknij środkowym przycisk nowej karty
Ctrlcommand + Kliknij przycisk nowej karty
Otwórz nową kartę w tle po prawej stronie aktualnej karty Shift + Kliknij środkowym przycisk nowej karty
Ctrl + Shiftcommand + shift + Kliknij przycisk nowej karty
Otwórz nową kartę w nowym oknie Shift + Kliknij przycisk nowej karty
Przewiń pasek kart (kiedy nie wszystkie karty są widoczne) Użyj rolki na pasku kart
Przewiń pasek kart o jedną stronę (kiedy nie wszystkie karty są widoczne) Kliknij podwójnie przycisk lewej lub prawej strzałki na pasku kart
Przewiń pasek kart do początku lub końca (kiedy nie wszystkie karty są widoczne) Kliknij potrójnie przycisk lewej lub prawej strzałki na pasku kart

Zaznaczanie wielu kart

Polecenie Skrót myszy
Zaznacz kartę. Odznacz pozostałe karty. Kliknij kartę
Zaznacz lub odznacz kartę. Pozostałe karty pozostają zaznaczone lub odznaczone. Ctrlcommand + Kliknij kartę
Zaznacz kartę i ostatnio klikniętą lub klikniętą z użyciem klawisza Ctrlcommand wybraną kartę oraz wszystkie karty znajdujące się pomiędzy nimi. Odznacz wszystkie pozostałe karty. Shiftshift + Kliknij kartę
Jak powyżej, lecz pozostałe karty pozostają zaznaczone lub odznaczone. Ctrl + Shiftcommand + shift + Kliknij kartę

Wyszukiwanie w sieci

Wyszukiwanie w sieci wybranego tekstu (nie adresu internetowego) za pomocą domyślnej wyszukiwarki.

Polecenie Skrót myszy
w aktualnej karcie Przeciągnij zaznaczony tekst na pasek adresu
w istniejącej karcie Przeciągnij zaznaczony tekst na kartę
w nowej karcie w tle* Przeciągnij zaznaczony tekst obok karty
w nowej aktywnej karcie* Shift + Przeciągnij zaznaczony tekst obok karty
w nowej karcie w tle na końcu paska adresu* Przeciągnij zaznaczony tekst na przycisk nowej karty
w nowej aktywnej karcie na końcu paska adresu* Shift + Przeciągnij zaznaczony tekst na przycisk nowej karty

Okna zakładek i historii

Polecenie Skrót myszy
Dodaj istniejącą etykietę do zakładki Przeciągnij zakładkę na etykietę w Bibliotece
Dodaj zakładkę do karty, strony z historii, odnośnika lub zaznaczonego adresu URL Przeciągnij kartę, odnośnik, stronę z historii lub zaznaczony adres URL na pasek zakładek, pasek boczny, Menu lub Bibliotekę
Skopiuj zakładkę lub folder Ctrloption + Przeciągnij zakładkę lub folder na pasek zakładek, pasek boczny, Menu lub Bibliotekę
Przenieś zakładkę lub folder Przeciągnij zakładkę lub folder na pasek zakładek, pasek boczny, Menu, lub Bibliotekę
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w aktualnej karcie Kliknij lewym zakładkę lub stronę z historii (nie w Bibliotece).
Kliknij podwójnie zakładkę lub stronę z historii (w Bibliotece).
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w nowej aktywnej karcie Kliknij środkowym zakładkę lub stronę z historii
Ctrlcommand + Kliknij lewym zakładkę lub stronę z historii (nie w Bibliotece)
Ctrlcommand + Kliknij podwójnie zakładkę lub stronę z historii (w Bibliotece)
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w nowej karcie w tle Shiftshift + Kliknij środkowym zakładkę lub stronę z historii
Ctrl + Shiftcommand + shift + Kliknij lewym zakładkę lub stronę z historii (nie w Bibliotece)
Ctrl + Shiftcommand + shift + Kliknij podwójnie zakładkę lub stronę z historii (w Bibliotece)
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w nowym oknie Shiftshift + Kliknij lewym zakładkę lub stronę z historii (nie w Bibliotece)
Shiftshift + Kliknij podwójnie zakładkę lub stronę z historii (w Bibliotece)
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w aktualnej karcie Przeciągnij zakładkę lub stronę z historii na kartę
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w nowej karcie w tle obok istniejącej karty* Przeciągnij zakładkę lub stronę z historii obok istniejącej karty
Otwórz zakładkę lub stronę z historii w nowej aktywnej karcie obok istniejącej karty* Shift + Przeciągnij zakładkę lub stronę z historii obok istniejącej karty
Otwórz wszystkie zakładki z folderu (nie z biblioteki) w nowych kartach lub nowym oknie (oprócz tych w podfolderach)

Nowe karty (pierwsza zakładka otworzy się w aktywnej karcie):
Kliknij środkowym folder zakłądek
Ctrlcommand + Kliknij folder zakładek

Nowe karty w tle:
Shift + Kliknij środkowym folder zakładek
Ctrl + Shiftcommand + shift + Kliknij folder zakładek

Nowe okno:
Shift + Kliknij folder zakładek

Otwórz wszystkie zakładki z folderu w nowych kartach (oprócz tych w podfolderach)

Nowe karty (pierwsza zakładka otworzy się w aktywnej karcie)*:
Shiftshift + Przeciągnij folder obok karty

Nowe karty w tle*:
Przeciągnij folder obok karty

Strona startowa

Polecenie Skrót myszy
Otwórz stronę/strony startowe w nowej aktywnej karcie Kliknij środkowym przycisk strony startowej
Ctrlcommand + Kliknij przycisk strony startowej
Otwórz stronę/strony startowe w nowym oknie Shift + Kliknij przycisk strony startowej
Ustaw kartę, zakładkę, stronę z historii, odnośnik lub zaznaczony adres URL jako nową stronę startową Przeciągnij kartę, zakładkę, stronę z historii, odnośnik lub zaznaczony adres URL na przycisk strony startowej
Ustaw wszystkie zakładki z folderu (oprócz tych w podfolderach) jako nowe strony startowe Przeciągnij folder zakładek na przycisk strony startowej
Ustaw zaznaczone karty jako nowe strony startowe Przeciągnij zaznaczone karty na przycisk strony startowej

Okno przeglądarki

Polecenie Skrót myszy
Zmiana szerokości panelu bocznego Przeciągnij boczną krawędź paska bocznego w prawo lub w lewo
Zmiana długości paska adresu i paska wyszukiwania Przeciągnij granicę pomiędzy paskiem adresu a paskiem wyszukiwania

Okno Biblioteki

Polecenie Skrót myszy
Zmień szerokość kolumny w Bibliotece Przeciągnij granicę pomiędzy nagłówkami kolumn
Przenieś kolumnę w Bibliotece Przeciągnij nagłówek kolumny
Sortuj listę w Bibliotece po parametrze Kliknij nagłówek kolumny (np. “Nazwa”, “Ostatnia wizyta”).
Kliknij ponownie, by posortować w odwrotnej kolejności.
Kliknij ponownie, by usunąć sortowanie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji