Przeglądanie stron w kartach

Karty pozwalają na otwieranie i organizowanie wielu stron w jednym oknie. Pomaga to na zachowanie miejsca na ekranie i ułatwia nawigację pomiędzy stronami. Poniższe informacje przedstawiają podstawy korzystania z kart.

tabs australis tabs 57

Otwieranie nowej karty

Aby otworzyć nową kartę, kliknij przycisk + po prawej stronie ostatnio otwartej karty. Kursor tekstowy przeniesie się do paska adresu, pozwalając na bezpośrednie wpisanie nowego adresu URL lub wyszukiwanego zwrotu.

open tab fx29 open tab 57

Skrót klawiaturowy: możesz również naciśnąć Ctrl + Tcommand + T zamiast klikać myszką.

Otwieranie odnośników w nowej karcie

Zazwyczaj, jeśli klikniesz odnośnik, zostanie on otwarty w aktualnej karcie. Jeśli chcesz zamiast tego otworzyć odnośnik w nowej karcie, kliknij prawym przyciskiem myszyprzycisk myszy, przytrzymując klawisz Control na odnośniku i wybierz Otwórz odnośnik w nowej karcie z menu kontekstowego.

Przełączanie pomiędzy kartami

Możesz przejść do karty klikając ją, lub naciskając klawisze Ctrl+tabcontrol+tab.

Zamykanie kart

Aby zamknąć kartę, kliknij przycisk x na karcie, którą chcesz zamknąć.

 • Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Wcommand + W by zamknąć aktualnie aktywną kartę.

close tab fx29 close tab 57

Przywracanie zamkniętej karty

 • Aby przywrócić omyłkowo zamkniętą kartę, kliknij przycisk menu new fx menu , wybierz opcję Historia, a następnie Przywróć zamknięte karty.
 • Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + Tcommand + Shift + T by przywrócić ostatnią zamkniętą kartę.

Organizowanie kart

Zmiana porządku kart

Aby przenieść kartę na inną pozycję na pasku kart, przeciągnij ją przy użyciu myszy (kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, po czym przeciągnij kartę na pożądaną pozycję).

Przeniesienie karty do nowego okna

 • Aby przenieść kartę do nowego, osobnego okna, kliknij ją i przeciągnij poniżej paska kart. Powinno to spowodować otwarcie nowego okna z tą kartą.
 • Jeśli chcesz przenieść kartę pomiędzy dwoma otwartymi oknami Firefoksa, kliknij ją i przeciągnij na pasek kart drugiego okna.

Wyświetlenie wszystkich otwartych kart

Jeśli na pasku jest otwartych więcej kart niż może się na nim zmieścić, na obydwu jego końcach pojawią się przyciski przewijania. Klikanie ich spowoduje przesunięcie paska kart w lewo lub prawo.

Możesz również kliknąć przycisk Pokaż wszystkie karty i wybrać z rozwijanego menu kartę, do której chcesz przejść.

list tabs fx29 list tabs 57

Przypinanie kart

Przypinanie kart pozwala na zachowanie ulubionych stron w łatwo dostępnej karcie. Przypięte karty otwierają się automatycznie po uruchomieniu Firefoksa. Więcej informacji na temat przypinania kart znajdziesz na stronie Co to są karty aplikacji?.

pinned tabs fx29 pinned tab 57

 • Aby przypiać kartę kliknij ją prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz Control i kliknij ją, po czym wybierz Przypnij kartę.

Tworzenie grup kart

Uwaga: opcja tworzenia grup kart została usunięta z Firefoksa. Więcej informacji.

Grupy kart (zwane również Panoramą) to łatwy sposób na wizualną organizację dużej ilości kart. Możesz je grupować, przełączać pomiędzy grupami i łatwo wyszukiwać pomiędzy wszystkimi otwarymi kartami. Więcej informacji na temat tworzenia grup kart i korzystania z nich znajdziesz na stronie Co to jest grupowanie kart?.

Porady dotyczące kart

 • Aby spersonalizować ustawienia kart, zapoznaj się ze stroną Okno opcji – panel Ogólne.
 • Aby ustawić, jakie karty są otwierane po uruchomieniu Firefoksa, zapoznaj się ze stroną Jak ustawić stronę startową.
 • Aby stworzyć zakładki jednocześnie dla wszystkich otwartych kart, użyj skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.
  • Więcej informacji o zakładkach znajdziesz na stronie Zakładki.
 • Aby nauczyć się skrótów klawiaturowych i dla myszy, pozwalających przyspieszyć przeglądanie, zapoznaj się ze stronami Skróty klawiszowe oraz Skróty myszy.

Rozwiązywanie problemów z kartami

Jeśli napotykasz na problemy podczas korzystania z kart, zapoznaj się z poniższymi stronami:

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.