Przeglądanie stron w kartach

Zaktualizuj program Firefox w celu uzyskania najnowszych funkcji i aktualizacji zabezpieczeń.

Nowość w 64 wersji programu Firefox: Ulepszone zarządzanie kartami. Teraz możesz wybierać wiele kart z paska kart i szybko zamykać, przenosić, tworzyć zakładki lub przypinać je.

Karty pozwalają na otwieranie i organizowanie wielu stron w jednym oknie. Pomaga to na zachowanie miejsca na ekranie i ułatwia nawigację pomiędzy stronami. Poniższe informacje przedstawiają podstawy korzystania z kart.

tabs 57

Otwieranie nowej karty

Aby otworzyć nową kartę, kliknij przycisk + po prawej stronie ostatnio otwartej karty. Kursor tekstowy przeniesie się do paska adresu, pozwalając na bezpośrednie wpisanie nowego adresu URL lub wyszukiwanego zwrotu.

open tab 57

  • Skrót klawiaturowy: możesz również naciśnąć Ctrl + Tcommand + T, by otworzyć nową kartę, zamiast klikać myszką.

Otwieranie odnośników w nowej karcie

Zazwyczaj, jeśli klikniesz odnośnik, zostanie on otwarty w aktualnej karcie. Jeśli chcesz zamiast tego otworzyć odnośnik w nowej karcie, kliknij prawym przyciskiem myszyprzycisk myszy, przytrzymując klawisz control na odnośniku i wybierz Otwórz odnośnik w nowej karcie z menu kontekstowego.

Przełączanie pomiędzy kartami

Możesz przejść do karty klikając ją, lub naciskając klawisze Ctrl+tabcontrol+tab.

Zamykanie kart

Aby zamknąć kartę, kliknij przycisk x na karcie, którą chcesz zamknąć, lub kliknij kartę środkowym przyciskiem myszy.

close tab 57

  • Skrót klawiaturowy: Możesz również nacisnąć Ctrl + Wcommand + W by zamknąć aktualnie aktywną kartę.

Aby zamknąć wiele kart jednocześnie: Przytrzymaj klawisz commandPrzytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij karty, które chcesz zamknąć. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz command i kliknij jedną z tych kart i wybierz Zamknij karty, by zamknąć wybrane karty.

Przywracanie zamkniętej karty

Aby przywrócić omyłkowo zamkniętą kartę, kliknij przycisk menu Fx57Menu , wybierz opcję Historia, a następnie Przywróć zamknięte karty.

  • Skrót klawiaturowy Możesz również nacisnąć Ctrl + Shift + Tcommand + Shift + T by przywrócić ostatnią zamkniętą kartę.

Zmiana porządku kart

Aby przenieść kartę na inną pozycję na pasku kart, przeciągnij ją przy użyciu myszy (kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, po czym przeciągnij kartę na pożądaną pozycję).

Przeniesienie karty do nowego okna

Aby przenieść kartę do nowego, osobnego okna, kliknij ją i przeciągnij poniżej paska kart. Powinno to spowodować otwarcie nowego okna z tą kartą.

Jeśli chcesz przenieść kartę pomiędzy dwoma otwartymi oknami programu Firefox, naciśnij ją klawiszem myszy i przeciągnij na pasek kart drugiego okna.

Wyświetlenie wszystkich otwartych kart

Jeśli na pasku jest otwartych więcej kart niż może się na nim zmieścić, na obydwu jego końcach pojawią się przyciski przewijania. Klikanie ich spowoduje przesunięcie paska kart w lewo lub prawo.

Możesz również kliknąć przycisk Pokaż wszystkie karty i wybrać z rozwijanego menu kartę, do której chcesz przejść.

list tabs 57

Przypinanie kart

Przypinanie kart pozwala na zachowanie ulubionych stron w łatwo dostępnej karcie. Przypięte karty otwierają się automatycznie po uruchomieniu przeglądarki Firefox. Więcej informacji na temat przypinania kart znajdziesz na stronie Co to są karty aplikacji?.

pinned tab 57

  • Aby przypiać kartę kliknij ją prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz Control i kliknij ją, po czym wybierz Przypnij kartę.

Aby przypiąć wiele kart jednocześnie: Przytrzymaj klawisz commandPrzytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij karty, które chcesz przypiąć, następnie kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz command i kliknij jedną z tych kart i wybierz Przypnij karty, by przypiąć wybrane karty.

Dodawanie zakładek do kart

Select the tab you want to bookmark, then right-clickcontrol-click on the tab and select Dodaj zakładkę do karty.

Aby dodać zakładki jednocześnie do kilku otwartych kart: Przytrzymaj klawisz commandPrzytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij karty, które chcesz wybrać, następnie kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj klawisz command i kliknij jedną z tych kart i wybierz Dodaj zakładki do zaznaczonych kart…. Nadaj nowemu folderowi zakładek nazwę i wybierz folder, w którym ma on być zapisany. Kliknij Dodaj zakładki by zakończyć.

Aby dodać zakładki do wszystkich otwartych kart jednocześnie: Wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu Zakładki.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z kart i wybierz Dodaj zakładki do wszystkich kart… z menu kontekstowego.Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z kart i wybierz Zaznacz wszystkie karty z menu kontekstowego, następnie kliknij prawym klawiszem myszy jedną z kart i wybierz Dodaj zakładki do zaznaczonych kart…. Nadaj nowemu folderowi zakładek nazwę i wybierz folder, w którym ma on być zapisany. Kliknij Dodaj zakładki by zakończyć.

  • Skrót klawiaturowy: Możesz również nacisnąć Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D by dodać zakładki do wszystkich otwartych kart jednocześnie.

Więcej informacji o zakładkach znajdziesz na stronie Zakładki.

Porady dotyczące kart

Rozwiązywanie problemów z kartami

Jeśli napotykasz na problemy podczas korzystania z kart, zapoznaj się z poniższymi stronami:

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support