HTML5 audio i video w Firefoksie

Firefox Firefox Ostatnio zaktualizowany: 05/12/2024

Firefox obsługuje wiele typów zawartości audio i wideo na stronach internetowych, a także może otwierać odnośniki do plików MP3 i niektórych innych typów mediów. Ten artykuł wyjaśnia, które formaty multimedialne można odtwarzać oraz jak nimi sterować, zapisywać i otwierać.

Obsługiwane formaty

Ponieważ korzystanie z wielu formatów audio i wideo jest zastrzeżone przez patenty, odtwarzanie ich wymaga specjalnych, dodatkowych aplikacji. Firefox oferuje możliwość bezpośredniego odtwarzania otwartych formatów multimediów i niektórych formatów opatentowanych.

Otwarte formaty multimediów

Firefox może odtwarzać format WAV (pliki z rozszerzeniami .wav, .wave), zawierające nieskompresowany dźwięk PCM z 8 lub 16 bitami na próbkę.

Vorbis, Opus, Theora, oraz VP8 są otwartymi formatami kompresji danych multimedialnych, z których można korzystać bez ograniczeń patentowych. Mogą być odtwarzanie bezpośrednio w Firefoksie, jeśli są osadzone w następujących formatach: Ogg (pliki z rozszerzeniami .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx, .opus) lub WebM (pliki z rozszerzeniem .webm).

Firefox wspiera również odtwarzanie plików FLAC (Free Lossless Audio Codec) (rozszerzenie .flac) i plików MP3 (rozszerzenie .mp3).

Opatentowane formaty multimediów

Formaty AAC, oraz H.264/MPEG-4 AVC są opatentowanymi formatami kompresji danych multimedialnych. Mogą być otwierane i odtwarzane w Firefoksie za pomocą wbudowanych bibliotek systemu operacyjnego (co oznacza brak konieczności uiszczania opłat licencyjnych przez ciebie lub Mozillę), jeśli są osadzone w formacie MP4 (pliki z rozszerzeniami .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Firefox wykorzystuje format video WebM/VP9 na systemach, które nie wspierają MP4/H.264.

Porada: Aby przetestować otwieranie plików multimedialnych w twoim systemie, możesz skorzystać ze strony testowej w witrynie tekeye.uk.

Sterowanie odtwarzaniem audio i wideo

Pasek kontrolny

Po kliknięciu odnośnika otwierającego obsługiwany plik audio lub wideo w programie Firefox lub po wejściu na stronę internetową zawierającą obsługiwany format multimedialny, wyświetlone zostaną elementy sterujące odtwarzaniem. Elementy sterujące dla wideo pojawią się po przytrzymaniu wskaźnika myszy nad materiałem multimedialnym na stronie.

Fx124Win10VideoControls

 • Odtwórz: Fx124Win10VideoPlay Rozpoczyna odtwarzanie.
 • Wstrzymaj: Fx124Win10VideoPause Zatrzymuje odtwarzanie w toku.
 • Suwak pozycji: Fx124Win10VideoPositionSlider
  Pokazuje pozycję odtwarzania multimediów.
  Przeciąganie suwaka w lewo lub prawo powoduje zmianę miejsca odtwarzania.
 • Głośność: Fx124Win10VideoSoundSlider
  Kliknięcie powoduje wyłączenie lub włączenie dźwięku.
  Przesunięcie kursora nad wskaźnik i przeciągnięcie suwaka w lewo lub w prawo powoduje zmianę poziomu głośności.
 • Tryb pełnoekranowy: Fx124Win10VideoFullscreen Włącza tryb pełnoekranowy (widoczny podczas odtwarzania w trybie domyślnym).
 • Rozmiar domyślny: Fx124Win10VideoDefaultSize Przywraca domyślny rozmiar okna (widoczny podczas odtwarzania w trybie pełnoekranowym).

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe (dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszykliknięciu z przytrzymanym klawiszem Ctrl) zawiera wymienione powyżej opcje sterowania odtwarzaniem (za wyjątkiem suwaków), a także pozwala na:

 • Zmianę szybkości odtwarzania: Wybierz opcję Szybkość, a następnie jedną z dostępnych opcji szybkości.
 • Odtwarzanie wielokrotne: Wybierz Zapętl, by video odtwarzało się automatycznie raz za razem.
 • Ukrywanie elementów sterujących: Wybierz Ukryj elementy sterujące, by pasek u dołu okna multimediów nie był nigdy wyświetlany. Aby ponownie go wyświetlić, wybierz Wyświetl elementy sterujące.

Skróty klawiszowe

Po kliknięcie obszaru multimedialnego na stronie (co oznacza zaznaczenie go jako aktywnego w przeglądarce), możesz sterować odtwarzaniem za pomocą klawiatury.

Polecenie Skrót klawiszowy
Odtwarzanie / wstrzymanie spacja
Zmniejszenie głośności
Zwiększenie głośności
Całkowite wyciszenie Ctrl + command +
Włączenie dźwięku Ctrl + command +
Przeskok w tył o 5 sekund
Przeskok w tył o 10% Ctrl + command +
Przeskok w przód o 5 sekund
Przeskok w przód o 10% Ctrl + command +
Przeskok do początku Home
Przeskok do końca End

Zapisywanie plików multimedialnych

Aby zapisać plik audio ze strony na twoim komputerze:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na pasku kontrolnym i wybierz Zapisz dźwięk jako….
 2. Wybierz gdzie na twoim komputerze zostanie zapisany pobierany plik.

Aby zapisać plik wideo ze strony na twoim komputerze:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na pasku kontrolnym i wybierz Zapisz wideo jako….
  • Wybierz Zapisz klatkę…, jeśli chcesz zapisać jedynie widoczną klatkę.
 2. Wybierz gdzie na twoim komputerze zostanie zapisany pobierany plik.

Otwieranie plików multimedialnych

Zapisane ze stron pliki multimedialne mogą nie otwierać się poprawnie w twoim odtwarzaczu multimedialnym. Aby je otworzyć w przeglądarce:

 1. Otwórz Firefoksa.
 2. Naciśnij klawisze Ctrl + Ocommand + O.
 3. Przejdź do folderu zawierającego plik, wybierz plik, który chcesz odtworzyć i kliknij Otwórz.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotykasz na problemy podczas korzystania z plików audio lub wideo w Firefoksie, zapoznaj się z poniższymi stronami:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji