HTML5 audio i video w Firefoksie

W Firefoksie możesz odtwarzać niektóre typy zawartości audio i wideo na stronach internetowych bez korzystania ze specjalnej wtyczki. Na tej stronie dowiedz się więcej o tych formatach mediów i sposobach ich otwierania, kontrolowania i zapisywania.

Obsługiwane formaty

Ponieważ korzystanie z wielu formatów audio i wideo jest zastrzeżone przez patenty, odtwarzanie ich wymaga specjalnych, dodatkowych aplikacji lub też wtyczek. Firefox oferuje jednak możliwość bezpośredniego odtwarzania otwartych multimediów i niektórych typów opatentowanych multimediów i niektórych typów opatentowanych mediów.

Otwarte formaty multimediów

Firefox może odtwarzać format WAV (pliki z rozszerzeniami .wav, .wave), zawierające nieskompresowany dźwięk PCM z 8 lub 16 bitami na próbkę.

Vorbis, Opus, Theora, oraz VP8 są otwartymi formatami kompresji danych multimedialnych, z których można korzystać bez ograniczeń patentowych. Mogą być odtwarzanie bezpośrednio w Firefoksie, jeśli są osadzone w następujących formatach: Ogg (pliki z rozszerzeniami .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx, .opus) lub WebM (pliki z rozszerzeniem .webm).

Firefox wspiera również odtwarzanie plików FLAC (Free Lossless Audio Codec) (rozszerzenie .flac).

Opatentowane formaty multimediów

Formaty MP3, AAC, oraz H.264/MPEG-4 AVC są opatentowanymi formatami kompresji danych multimedialnych. Mogą być otwierane i odtwarzane w Firefoksie za pomocą wbudowanych bibliotek systemu operacyjnego (co oznacza brak konieczności uiszczania opłat licencyjnych przez ciebie lub Mozillę), jeśli są osadzone w formacie MP4 (pliki z rozszerzeniami .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Opatentowane formaty multimediów

Uwaga: Poniższa sekcja nie dotyczy systemu Windows Vista i używanej przez ciebie wersji Firefoksa. Informacje w niej zawarte wymagają najnowszej wersji Firefoksa, którą możesz zainstalować ze strony mozilla.org/firefox.

Formaty MP3, AAC, oraz H.264/MPEG-4 AVC są opatentowanymi formatami kompresji danych multimedialnych. Mogą być otwierane i odtwarzane w Firefoksie za pomocą wbudowanych bibliotek systemu operacyjnego (co oznacza brak konieczności uiszczania opłat licencyjnych przez ciebie lub Mozillę), jeśli są osadzone w formacie MP4 (pliki z rozszerzeniami .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Firefox wykorzystuje format video WebM/VP9 na systemach, które nie wspierają MP4/H.264.

Porada: Aby przetestować otwieranie plików multimedialnych w twoim systemie, możesz skorzystać z tej strony testowej w witrynie camendesign.com.

Sterowanie odtwarzaniem audio i wideo

Pasek kontrolny

Kiedy odwiedzasz stronę zawierającą obsługiwany format multimedialny, po umieszczeniu kursora myszy nad elementem multimedialnym zobaczysz pasek kontrolny pozwalający na sterowanie jego odtwarzaniem

Video Controls

 • Odtwórz: Video Play Rozpoczyna odtwarzanie.
 • Wstrzymaj: Video Pause Zatrzymuje odtwarzanie w toku.
 • Suwak pozycji: Video Progress Slider Pokazuje pozycję odtwarzania multimediów. Przeciąganie suwaka w lewo lub prawo powoduje zmianę miejsca odtwarzania.
 • Głośność: Kliknięcie powoduje wyłączenie lub włączenie dźwięku. Przesunięcie kursora nad wskaźnik i przeciągnięcie suwaka w górę lub w dół powoduje zmianę poziomu głośności.
  Video Sound Slider
 • Tryb pełnoekranowy: Video Fullscreen Włącza tryb pełnoekranowy (widoczny podczas odtwarzania w trybie domyślnym).
 • Tryb domyślny: Video Default Size Przywraca domyślny rozmiar okna (widoczny podczas odtwarzania w trybie pełnoekranowym).

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe (dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszykliknięciu z przytrzymanym klawiszem Ctrl) zawiera wymienione powyżej opcje sterowania odtwarzaniem (za wyjątkiem suwaków), a także pozwala na:

 • Zmianę szybkości odtwarzania: Wybierz opcję Szybkość odtwarzania, a następnie jedną z dostępnych opcji szybkości.
 • Wyświetlanie lub ukrywanie szczegółowych danych pliku (tylko formaty wideo): Wybierz Wyświetl statystyki aby zobaczyć takie dane jak nazwa pliku, rozdzielczość, głośność, częstotliwość próbkowania i numer klatki. Aby je ukryć, wybierz Ukryj statystyki.
 • Ukrywanie elementów sterujących: Wybierz Ukryj elementy sterujące, by pasek u dołu okna multimediów nie był nigdy wyświetlany. Aby ponownie go wyświetlić, wybierz Wyświetl elementy sterujące.

Menu kontekstowe (dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszykliknięciu z przytrzymanym klawiszem Ctrl) zawiera wymienione powyżej opcje sterowania odtwarzaniem (za wyjątkiem suwaków), a także pozwala na:

 • Zmianę szybkości odtwarzania: Wybierz opcję Szybkość odtwarzania, a następnie jedną z dostępnych opcji szybkości.
 • Odtwarzanie wielokrotne: Wybierz Zapętl, by video odtwarzało się automatycznie raz za razem.
 • Ukrywanie elementów sterujących: Wybierz Ukryj elementy sterujące, by pasek u dołu okna multimediów nie był nigdy wyświetlany. Aby ponownie go wyświetlić, wybierz Wyświetl elementy sterujące.

Skróty klawiszowe

Po kliknięcie obszaru multimedialnego na stronie (co oznacza zaznaczenie go jako aktywnego w przeglądarce), możesz sterować odtwarzaniem za pomocą klawiatury.

Polecenie Skrót klawiszowy
Odtwarzanie / wstrzymanie spacja
Zmniejszenie głośności
Zwiększenie głośności
Całkowite wyciszenie Ctrl + command +
Włączenie dźwięku Ctrl + command +
Przeskok w tył o 15 sekund
Przeskok w tył o 10% Ctrl + command +
Przeskok w przód o 15 sekund
Przekok w przód o 10% Ctrl + command +
Przeskok do początku Home
Przeskok do końca End

Zapisywanie plików multimedialnych

Aby zapisać plik audio ze strony na twoim komputerze:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na pasku kontrolnym i wybierz Zapisz dźwięk jako….
 2. Wybierz gdzie na twoim komputerze zostanie zapisany pobierany plik.

Aby zapisać plik wideo ze strony na twoim komputerze:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na pasku kontrolnym i wybierz Zapisz wideo jako….
  • Wybierz Zapisz klatkę jako…, jeśli chcesz zapisać jedynie widoczną klatkę.
 2. Wybierz gdzie na twoim komputerze zostanie zapisany pobierany plik.

Otwieranie plików multimedialnych

Zapisane ze stron pliki multimedialne mogą nie otwierać się poprawnie w twoim odtwarzaczu multimedialnym. Aby je otworzyć w przeglądarce:

 1. Otwórz Firefoksa.
 2. Naciśnij klawisze Ctrl + Ocommand + O.
 3. Przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz odtworzyć i kliknij Otwórz.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotykasz na problemy podczas korzystania z plików audio lub wideo w Firefoksie, zapoznaj się z poniższymi stronami:

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support