Edytor ustawień (about:config) w Firefoksie

Edytor ustawień (strona about:config) zawiera dodatkowe ustawienia programu Firefox, pobierane z plików prefs.js oraz user.js przechowywanych w profilu, a także z domyślnych ustawień aplikacji. Wiele z nich to zaawansowane ustawienia, które nie są obecne w żadnej z sekcji OpcjiPreferencji. Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje na temat użycia strony about:config do wyświetlenia, zmiany lub zresetowania ustawień przeglądarki Firefox, zależnie od twoich potrzeb.

Ostrzeżenie: Zmiana zaawansowanych ustawień może czasami doprowadzić do zepsucia przeglądarki Firefox lub do jej nietypowego działania. Zmian takich należy dokonywać jedynie będąc w pełni świadomym swoich posunięć lub wykorzystując porady z zaufanego źródła.

Otwieranie strony about:config

W pasku adresu wpisz about:config i wciśnij klawisz EnterReturn.
Może wyświetlić się strona z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Akceptuję ryzykoAkceptuję ryzyko, kontynuuj, aby przejść na stronę about:config.

Fx57aboutconfigFx71aboutconfig

Kliknij Wyświetl wszystko aby wyświetlić wszystkie ustawienia aktualnie dostępne w profilu, lub wpisz poszukiwaną frazę w polu Szukaj preferencji aby uzyskać odfiltrowaną listę.

Wyszukiwanie ustawień

Możesz użyć pola tekstowego Szukaj:Szukaj preferencji u góry strony about:config by szybko znaleźć dowolne istniejące ustawienie. Przykładowo, jeśli wpiszesz ocsp w polu wyszukiwania, powinno zostać wyświetlone ustawienie security.OCSP.enabled. Warto zapamiętać, że nazwy ustawień korzystają z liter konkretnej wielkości, ale słowa użyte do wyszukiwania mogą używać dowolnej wielkości liter, bez wpływu na wyniki wyszukiwania.

Jeżeli wprowadziłeś szukaną frazę, a ustawienie nie istnieje, będziesz miał możliwość dodania nowego ustawienia (zobacz poniżej).

Modyfikacja ustawień

Aby zmienić wartość istniejącego łańcucha lub liczby całkowitej, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w wybrane ustawienie i wybierz Modyfikuj z menu kontekstowego (możesz również dwukrotnie kliknąć samo ustawienie), po czym wpisz nową wartość w pojawiającym się okienku. Aby zmienić wartość logiczną, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w wybrane ustawienie i wybierz Przełącz z menu kontekstowego (możesz również dwukrotnie kliknąć samo ustawienie).

Fx71aboutconfigShowAll

Aby zmienić wartość ustawienia, kliknij je podwójnie lub wykonaj następujące kroki:

Aby zmienić wartość logiczną, naciśnij przycisk Przełącz Fx71aboutconfig-ToggleButton.

Aby zmienić wartość tekstową lub liczbową, naciśnij przycisk Edycja Fx71aboutconfig-EditButton i wprowadź nową wartość.

Fx71aboutconfig-editpref

Kliknij przycisk potwierdzenia Fx71aboutconfig-Checkmark, aby zapisać zmianę.

Resetowanie i usuwanie ustawień

Aby zresetować ustawienie do jego domyślnej wartości lub by usunąć dodane ustawienie, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control wybrane ustawienie i wybierz Resetuj. Jeśli było to ustawienie dodane przez ciebie za pomocą strony about:config, nie będzie już ono widoczne na liście po ponownym uruchomieniu przeglądarki Firefox.

Aby zresetować ustawienie do jego domyślnej wartości, naciśnij przycisk Resetuj Fx71aboutconfig-ResetButton. Aby usunąć dodane ustawienie, kliknij przycisk Usuń Fx71aboutconfig-DeleteButton. Jeśli było to ustawienie dodane przez ciebie, nie będzie już widoczne na liście po ponownym uruchomieniu przeglądarki Firefox.
Uwaga: Przycisk Usuń Fx71aboutconfig-DeleteButton pojawia się przy niektórych ustawieniach zaznaczonych pogrubioną czcionką, ale których sam nie dodałeś ani nie modyfikowałeś, na przykład ustawienia których wartości są specyficzne dla danego systemu operacyjnego. Te ustawienia zostaną ponownie dodane w razie potrzeby, jeśli zostaną usunięte.

Możesz użyć tej opcji jedynie dla ustawień oznaczonych jako zmodyfikowany, zaznaczonych pogrubioną czcionką. (Aby zresetować wszystkie ustawienia jednocześnie, zapoznaj się ze stroną Przywracanie domyślnych ustawień).

Dodawanie ustawień

aboutconfig-contextmenu
Fx71aboutconfig-addnewpref

Aby dodać nowe ustawienie, kliknij prawym przyciskiem myszymyszą przytrzymując klawisz Control w dowolnym miejscu listy ustawień. W menu kontekstowym wybierz Dodaj ustawienie typu, a następnie wybierz typ ustawienia (Łańcuch, Liczba całkowita, lub Wartość logiczna). W kolejnych pojawiających się okienkach wypełnij pola nazwy i wartości nowego ustawienia według poleceń.

  • Łańcuch to dowolny tekst
  • Liczba całkowita to liczba
  • Wartość logiczna to prawda lub fałsz

Aby dodać nowe ustawienie, wprowadź jego nazwę w polu tekstowym Szukaj preferencji u góry strony about:config. Poniżej wyników wyszukiwania (jeżeli jakieś są), pojawi się opcja utworzenia nowego ustawienia. Aby je utworzyć, określ typ wartości, który to ustawienie ma przechowywać:

  • Łańcuch to dowolny tekst
  • Liczba całkowita to liczba
  • Wartość logiczna to prawda lub fałsz

Naciśnij przycisk Dodaj Fx71aboutconfig-AddButton aby utworzyć nowe ustawienie i ustaw jego wartość. Ustawienia typu logicznego domyślnie mają wartość true; użyj przycisku Przełącz Fx71aboutconfig-ToggleButton aby zmienić jego wartość. Dla ustawień typu tekstowego lub liczbowego, kliknij przycisk Zapisz Fx71aboutconfig-Checkmark. Kliknij przycisk Usuń Fx71aboutconfig-DeleteButton aby anulować wprowadzanie nowego ustawienia.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji