Menedżer pobierania plików

W panelu Pobrane pliki i w oknie Biblioteka są wyświetlane pliki pobrane z internetu podczas korzystania z Firefoksa. Ten artykuł wyjaśnia, jak uzyskać dostęp do plików pobieranych w programie Firefox i zarządzać nimi oraz jak skonfigurować ustawienia pobierania.

Gdzie są pobrane pliki?

Możesz łatwo znaleźć pobierane pliki z aktualnej sesji przeglądania, klikając przycisk Pobieranie plików Fx91DownloadsButton na pasku narzędzi.

 • Strzałka zmieni kolor na niebieski Fx91DownloadsButton-blue, jeżeli pliki zostały pobrane.
 • Podczas pobierania przycisk Pobieranie plików zmieni się w ikonę Fx91DownloadProgress stopniowo wypełniającą się kolorem, aby pokazać postęp pobierania plików. Możesz kliknąć na pobierany plik, nawet jeśli pobieranie nie zostało zakończone; Firefox otworzy go zaraz po pobraniu.

Kliknij przycisk Pobieranie plików, by wyświetlić panel Pobrane.

Fx91DownloadsPanelFx99DownloadsPanel-mac

Zostanie wyświetlone pięć ostatnio pobranych plików, łącznie z ich rozmiarem i stanem pobierania. Aby wyświetlić wszystkie pobrane pliki w dowolnej chwili, przejdź do Biblioteki, klikając Wyświetl wszystkie u dołu otwartego panelu.

Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij przycisk Pobieranie plików, aby skonfigurować opcje, takie jak Ukrywaj przycisk, kiedy lista jest pusta lub Wyświetlaj panel po rozpoczęciu pobierania.

Fx101DownloadsButtonContextMenuFx102DownloadsButtonContextMenu
Uwaga: W pasku narzędzi nie będzie domyślnie wyświetlany przycisk Pobieranie plików, jeśli aktualna sesja przeglądania odbywała się dotychczas bez pobierania jakichkolwiek plików. Do wyświetlenia listy wszystkich uprzednio pobranych plików możesz użyć menu Nie ma obrazka „Fx89MenuButton”. na pasku narzędzi (zobacz poniżej).

Historia pobierania

W Bibliotece wyświetlane są dane o wszystkich pobranych plikach, o ile nie zostały one usunięte z historii pobierania. Kliknij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Pobrane. Otwarte zostanie okno Biblioteki z pełną listą pobranych plików.

Fx99Library-DownloadsFx99LibraryDownloads-mac

Zarządzanie pobieranymi plikami

W dowolnej chwili możesz sprawdzić listę dotychczas pobranych plików. Kliknij przycisk pobierania Fx91DownloadsButton, by otworzyć panel Pobrane. Zostanie wyświetlonych maksymalnie pięć ostatnio pobranych plików z tej sesji, łącznie z ich rozmiarem, statusem pobierania. Możesz również kliknąć przycisk menu Nie ma obrazka „Fx89MenuButton”. a następnie Pobrane aby wyświetlić pobrane pliki w oknie Biblioteki, co spowoduje wyświetlenie listy poprzednio pobranych plików wraz z rozmiarem, źródłem i czasem pobierania każdego pliku.

Możesz zarządzać pobieranymi plikami bezpośrednio z panelu Pobrane pliki lub z okna Biblioteki. Dostępne czynności zostaną wyświetlone po prawej stronie pobieranego pliku, zmieniając się zależnie od stanu pobierania.

 • Wstrzymaj: Możesz wstrzymać dowolne pobieranie pliku w toku, klikając prawym przyciskiem myszy lub touchpadaprzyciskając klawisz Ctrl i klikając plik, a następnie wybierając Wstrzymaj. (Jeśli chcesz wznowić pobieranie wstrzymanych plików, Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, a następnie wybierz Wznów.)
 • Anuluj fx icon cancel download: Jeśli po rozpoczęciu pobierania nie potrzebujesz już danego pliku, kliknij przycisk X po prawej stronie pobieranego pliku. Zamieni się on w symbol odświeżania; kliknij ten symbol ponownie, jeśli chcesz rozpocząć pobieranie anulowanego pliku od nowa.
 • Otwórz: Po zakończeniu pobierania pliku, możesz kliknąć jego pozycję na liście by go otworzyć.
 • Otwórz folder nadrzędnyPokaż w folderze Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon : Po zakończeniu pobierania pliku, ikona po jego prawej stronie zmieni się w folder. Kliknięcie ikony folderu spowoduje otwarcie folderu zawierającego pobrany plik. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, zapoznaj się z artykułem Okno opcji – panel Ogólne.Pokaż w Finderze fx icon Open the file's folder Mac: Po zakończeniu pobierania pliku ikona po jego prawej stronie zmieni się w lupę. Kliknięcie ikony lupy spowoduje wyświetlenie pobranego pliku w Finderze. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, przejdź poniżej.
 • Przejdź do strony pobierania: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij plik, by wyświetlić menu. Wybierz tę opcję, by odwiedzić stronę, z której pobrany został plik.
 • Usuń z listy pobieranych: Jeśli nie chcesz, by fakt pobrania danego pliku został zapamiętany, możesz usunąć ten plik z listy. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij plik i wybierz Usuń z listy pobieranych. Spowoduje to usunięcie wpisu z listy pobranych plików, ale nie doprowadzi do usunięcia samego pobranego pliku.
 • Spróbuj pobrać ponownie fx icon retry download 16x16: Jeśli pobieranie pliku nie zakończyło się powodzeniem, kliknij przycisk po prawej stronie pobieranego pliku (symbol odświeżania), by spróbować ponownie pobrać cały plik z tego samego miejsca w internecie.
 • Wyczyść pobrane: Kliknij przycisk Wyczyść pobrane u góry okna Biblioteki, by usunąć całą historię pobranych plików. Nie spowoduje to usunięcia samych plików, jedynie historii ich pobierania.
 • Usuń plik z dysku: Możesz skasować dany plik z dysku. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij plik i wybierz opcję Usuń plik z dysku. Spowoduje to usunięcie pliku z dysku.

Ustaw, aby Firefox zawsze otwierał podobne pliki

Podczas pobierania pliku, możesz ustawić, aby Firefox zawsze otwierał pliki tego typu. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij pobierany plik w panelu pobierania i wybierz opcję Zawsze otwieraj podobne pliki z menu kontekstowego.

Doda to wpis dla tego typu pliku do sekcji Aplikacje w panelu Ogólne w ustawieniach Firefoksa, gdzie możesz określić jak Firefox powinien obsługiwać pliki danego typu. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie.

Zmiana miejsca zapisywania pobieranych plików

Pobierane pliki są zapisywane w folderze określonym w oknie OpcjePreferencjeUstawienia . Aby zmienić ten folder:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne, znajdź sekcję Pobieranie pod nagłówkiem Pliki i aplikacje.
  Fx91ChangeDownloadLocationFx101ChangeDownloadLocation-win
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj Wybierz obok pola Pobierane pliki zapisuj do.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać pobierane pliki.

Zmiana czynności pobierania dla poszczególnych typów plików

Możesz zmienić zachowanie Firefoksa wobec pobranych plików dla różnych typów plików, takie jak otwieranie pliku za pomocą wskazanej aplikacji lub pytanie za każdym razem, co zrobić z danym plikiem.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Zaznacz typ pliku, który chcesz zmienić, klikając go, a następnie kliknij strzałkę znajdującą się w kolumnie Czynność.
 4. Z menu rozwijanego wybierz odpowiednią czynność lub aplikację do jego otwierania.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie.

Ochrona podczas pobierania

Przed rozpoczęciem pobierania, Firefox próbuje ochronić cię przed potencjalnie niebezpiecznymi lub groźnymi plikami, zablokuje też pobieranie poprzez niezabezpieczony protokół http. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisach dotyczących bezpieczeństwa na blogu Mozilli: Firefox 93 protects against Insecure Downloads, Enhancing Download Protection in Firefox oraz Improving Malware Detection in Firefox (w jęz. angielskim). Jeśli wykryta zostanie podejrzana zawartość, pobieranie nie będzie rozpoczęte, a w panelu pobierania wyświetli się ostrzeżenie:

Fx91UnsafeDownloads

Potencjalnie szkodliwe pliki do pobrania są wykrywane przy pomocy usługi Google Safe Browsing. Nazwa pliku będzie wyświetlona wraz z ostrzeżeniem:

 • Ten plik zawiera wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie.

Inne pliki objęte ochroną pobierania mogą być potencjalnie niechcianymi plikami do pobrania (wyjaśniono to w Zasadach Google), które mogą wprowadzać nieoczekiwane zmiany na komputerze użytkownika. Pobrany plik może też nie być złośliwy ani niechciany, ale po prostu nie jest często pobierany. Nazwa pliku zostanie wyświetlona wraz z jednym z tych ostrzeżeń:

 • Ten plik może wyrządzić szkody na komputerze
 • Ten plik nie jest zazwyczaj pobierany.

Ochrona pobierania jest włączona domyślnie w Firefoksie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem Jak działa wbudowana ochrona przed próbami oszustwa (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem?.

Co mogę zrobić z niebezpiecznymi plikami?

Gdy w panelu pobierania zobaczysz ostrzeżenie o potencjalnie szkodliwym pliku, kliknij strzałkę skierowaną w prawo, aby wybrać, co zrobić z tym plikiem. Zobaczysz więcej informacji o typie niebezpiecznego pliku oraz możliwość zezwolenia na pobranie lub usunięcia go:

SafeDownload93Fx98UnsafeDLdetails

Porada: Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy lub touchpada powoduje otwarcie menu kontekstowego, które zawiera dodatkowe opcje postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi plikami:

Fx91UnsafeDLcontextmenuFx98UnsafeDLcontextmenu

Przykładowo: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na jednym z potencjalnie niebezpiecznych plików oczekujących na pobranie i wybierz Pozwól pobrać, by zapisać plik na komputerze.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji