Menedżer pobierania plików

Panel Pobrane pliki i okno Biblioteka wyświetlają pliki pobrane z internetu podczas korzystania z Firefoksa. Dowiedz się jak zarządzać pobranymi plikami i zmieniać ustawienia pobierania.

Gdzie są pobrane pliki?

Możesz łatwo znaleźć pobierane plikipobierane pliki z aktualnej sesji przeglądania, klikając przycisk Pobierane (ikona strzałki w dół na pasku narzędzi). Będzie ona niebieska Fx57blueDLarrow Blue Download Fx 20 Mac jeśli istnieją pobrane pliki, które jeszcze nie zostały przez ciebie przejrzane.

 • W trakcie pobierania plików, ikona strzałki zamienia się w licznik pokazujący przybliżony czas do zakończenia pobierania. Licznik zmienia się w strzałkę po zakończeniu pobierania.
timer
 • W trakcie pobierania plików, ikona strzałki stopniowo zapełniana jest kolorem, pokazując postęp pobierania.
 • Kliknij przycisk Pobieranie plików by otworzyć panel Pobrane pliki. Wyświetla on trzy najnowsze z pobranych plików, a także ich rozmiar, źródło i czas pobrania:
recent downloads
 • Aby zobaczyć wszystkie pobrane pliki, przejdź do Biblioteki klikając Wyświetl wszystkie pobrane u dołu panelu Pobrane pliki
show all dl
 • Kliknij przycisk Pobieranie plików by wyświetlić panel Pobrane. Panel wyświetla trzy ostatnio pobrane pliki, łącznie z ich rozmiarem i stanem pobierania:
show downloads 57 win downloads 57
 • Aby wyświetlić wszystkie pobrane pliki w dowolnej chwili, przejdź do Biblioteki klikając Wyświetl wszystkie u dołu otwartego panelu.
show all downloads 57
Uwaga: Pasek narzędzi nie będzie wyświetlał przycisku Pobieranie plików, jeśli aktualna sesja przeglądania odbywała się dotychczas bez pobierania jakichkolwiek plików. Do wyświetlenia listy plików możesz użyć przycisku Biblioteka 57 library icon .

Historia pobierania

Biblioteka wyświetla dane o wszystkich pobranych plikach, o ile nie zostały one usunięte z historii pobierania.

 1. Kliknij ikonę Biblioteka 57 library icon na pasku narzędzi.
  Fx57LibraryDLbutton
 2. Kliknij Pobrane w rozwijanym menu.
 3. Kliknij Wyświetl wszystkie u dołu panelu Pobrane. Otwarte zostanie okno Biblioteki z pełną listą pobranych plików.
Fx57DownloadsLibrary
 • Biblioteka wyświetla dane o wszystkich pobranych plikach, chyba że zostały usunięte z historii.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Ochrona podczas pobierania

Przed rozpoczęciem pobierania, Firefox próbuje ochronić cię przed potencjalnie niebezpiecznymi lub groźnymi plikami. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisach na blogu Mozilli: "Enhancing Download Protection in Firefox" oraz "Improving Malware Detection in Firefox" (w jęz. angielskim). Jeśli wykryta zostanie podejrzana zawartość, pobieranie nie będzie rozpoczęte.

Potencjalnie szkodliwe pliki do pobrania są wykrywane za pomocą usługi Google Safe Browsing Service. Na strzałce pobierania pojawi się czerwona kropka:

malicious download toolbar 57 fx52DownloadArrow-red

Kliknij strzałkę pobierania, by otworzyć panel Pobrane pliki. Nazwa pliku będzie wyświetlona wraz z ostrzeżeniem Ten plik zawiera wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie.

malicious download panel 57 fx52DownloadPanel-Red

Niektóre pliki wykryte za pomocą tego zabezpieczenia mogą należeć do niechcianych (zgodnie z zasadami Google), które mogą wprowadzać niepożądane zmiany w konfiguracji oprogramowania komputera. Również pliki pobierane bardzo rzadko spowodują wyświetlenie innego ostrzeżenia, sygnalizowanego żółtą kropką na strzałce pobierania:

uncommon download 57 fx52DownloadArrow-yellow

Kliknij strzałkę pobierania, by otworzyć panel Pobrane pliki. Nazwa pliku będzie wyświetlona wraz z ostrzeżeniem

 • Ten plik może wyrządzić szkody na komputerze lub
 • Ten plik nie jest zazwyczaj pobierany.

Co mogę zrobić z niebezpiecznymi plikami?

Kiedy zobaczysz ostrzeżenie o potencjalnie szkodliwych plikach w panelu Pobierane pliki, kliknij strzałkę obok pobieranego pliku by wyświetlić więcej informacji:

uncommon download panel 57 fx52DownloadPanel-yellow

Zobaczysz więcej informacji na temat pobieranego pliku, wraz z możliwością otwarcia lub usunięcia pliku:

unknown file options 57 fx52DownloadPanel-YellowInfo

Porada: Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy otwiera menu kontekstowe, które zawiera dodatkowe opcje postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi plikami:

context downloads 57 Fx52ContextMenuDownloadOptions

Przykładowo: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij na jednym z potencjalnie niebezpiecznych plików oczekujących na pobranie i wybierz Pozwól pobrać by zapisać plik na komputerze.

Zarządzanie pobieranymi plikami

Możesz sprawdzić listę dotychczas pobranych plików w dowolnej chwili. Kliknij przycisk Pobrane (możesz również kliknąć przycisk Biblioteka 57 library icon , a następnie Pobrane) by otworzyć panel Pobrane. Wyświetla on trzy ostatnio pobrane pliki, łącznie z ich rozmiarem, adresem źródłowym i czasem pobrania.

Możesz zarządzać pobieranymi plikami bezpośrednio z panelu Pobrane pliki lub z okna Biblioteki. Dostępne akcje zostaną wyświetlone po prawej stronie pobieranego pliku, zmieniając się zależnie od stanu pobierania. fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin show dl folder win 57 show dl folder mac 57

 • Wstrzymaj: Możesz wstrzymać dowolne pobieranie pliku w toku klikając prawym przyciskiem myszyprzyciskając klawisz Ctrl i klikając na pozycji pliku i wybierając Wstrzymaj. Może to być przykładowo przydatne jeśli chcesz otworzyć mały plik którego pobieranie rozpoczęło się po rozpoczęciu pobierania dużego pliku. Wstrzymywanie pobierania pozwala na zdecydowanie który z pobieranych plików jest najważniejszy. Jeśli chcesz wznowić pobieranie wstrzymanych plików, kliknij prawym przyciskiem myszyprzyciśnij klawisz Ctrl i kliknij na pozycji pliku i wybierz Wznów.
 • Anuluj fx icon cancel download : Jeśli po rozpoczęciu pobierania zmienisz zdanie i nie potrzebujesz już danego pliku, anulowanie pobierania jest proste - kliknij przycisk X po prawej stronie pobieranego pliku. Zamieni się on w symbol odświeżania; kliknij ten symbol ponownie jeśli chcesz rozpocząć pobieranie anulowanego pliku od nowa.
 • Otwórz: Po zakończeniu pobierania pliku, możesz kliknąć jego pozycję na liście by go otworzyć.
 • Otwórz folder nadrzędny fx icon Open the file's folder : Po zakończeniu pobierania pliku, ikona po jego prawej stronie zmieni się w folder. Kliknięcie ikony folderu spowoduje otwarcie folderu zawierającego pobrany plik. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, zapoznaj się ze stroną Okno opcji – panel Ogólne.Pokaż w Finderze fx icon Open the file's folder Mac : Po zakończeniu pobierania pliku, ikona po jego prawej stronie zmieni się w lupę. Kliknięcie ikony lupy spowoduje wyświetlenie pobranego pliku w Finderze. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, przejdź poniżej.
 • Przejdź do strony pobierania: Kliknij prawym przyciskiem myszyPrzyciśnij klawisz Ctrl i kliknij na pozycji pliku by wyświetlić menu. Wybierz tę opcję by odwiedzić stronę, z której pobrany został plik.
 • Usuń z listy pobieranych: Jeśli nie chcesz, by fakt pobrania danego pliku został zapamiętany, kliknij prawym przyciskiem myszyprzyciśnij klawisz Ctrl i kliknij na pozycji pliku i wybierz Usuń z listy pobieranych. Spowoduje to usunięcie wpisu z listy pobranych plików, ale nie doprowadzi do usunięcia samego pobranego pliku.
 • Spróbuj pobrać ponownie fx icon retry download 16x16 : Jeśli pobieranie pliku nie zakończyło się powodzeniem, kliknij przycisk po prawej stronie pobieranego pliku (symbol odświeżania), by spróbować ponownie pobrać cały plik z tego samego miejsca w internecie.
 • Wyczyść pobrane: Kliknij przycisk Wyczyść pobrane u góry okna Biblioteki by usunąć całą historię pobranych plików. Nie spowoduje to usunięcia samych plików, jedynie historii ich pobierania.

Zmiana miejsca zapisywania pobieranych plików

Pobierane pliki są zapisywane w folderze określonym w oknie OpcjePreferencje . Aby zmienić ten folder:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. W panelu Ogólne, przejdź do działu Pobieranie znajdź sekcję Pobieranie pod nagłówkiem Pliki i aplikacje.
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj Wybierz obok pola Pobierane pliki zapisuj do.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać pobierane pliki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Okno opcji – panel Ogólne.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji