Menedżer pobierania plików

W panelu Pobrane pliki i w oknie Biblioteka są wyświetlane pliki pobrane z internetu podczas korzystania z Firefoksa. Dowiedz się jak zarządzać pobranymi plikami i zmieniać ustawienia pobierania.

Gdzie są pobrane pliki?

Możesz łatwo znaleźć pobierane pliki z aktualnej sesji przeglądania, klikając przycisk Pobieranie plików (ikona strzałki w dół na pasku narzędzi).

 • Strzałka zmieni kolor na niebieski Fx57blueDLarrow, jeżeli pliki zostały pobrane.
 • Podczas pobierania przycisk Pobieranie plików zmieni się w ikonę Fx91DownloadProgress stopniowo wypełniającą się kolorem, aby pokazać postęp pobierania plików.

Kliknij przycisk Pobieranie plików, by wyświetlić panel Pobrane.

Fx91DownloadsPanel

Zostaną wyświetlone trzy ostatnio pobrane pliki, łącznie z ich rozmiarem i stanem pobierania.

Aby wyświetlić wszystkie pobrane pliki w dowolnej chwili, przejdź do Biblioteki, klikając Wyświetl wszystkie u dołu otwartego panelu.

Uwaga: W pasku narzędzi nie będzie domyślnie wyświetlany przycisk Pobieranie plików, jeśli aktualna sesja przeglądania odbywała się dotychczas bez pobierania jakichkolwiek plików. Do wyświetlenia listy wszystkich uprzednio pobranych plików możesz użyć przycisku Biblioteka 57 library iconmenu Fx89MenuButton na pasku narzędzi (zobacz poniżej).

Historia pobierania

W Bibliotece wyświetlane są dane o wszystkich pobranych plikach, o ile nie zostały one usunięte z historii pobierania. Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon, następnie Pobrane i kliknij Wyświetl wszystkie u dołu panelu pobierania.Kliknij przycisk Biblioteki 57 library icon i wybierz Pobrane.Kliknij przycisk menu fx89MenuButton i wybierz Pobrane. Otwarte zostanie okno Biblioteki z pełną listą pobranych plików.

Fx91Library-Downloads

Ochrona podczas pobierania

Przed rozpoczęciem pobierania, Firefox próbuje ochronić cię przed potencjalnie niebezpiecznymi lub groźnymi plikami, zablokuje też pobieranie poprzez niezabezpieczony protokół http. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisach dotyczących bezpieczeństwa na blogu Mozilli: Firefox 93 protects against Insecure Downloads, Enhancing Download Protection in Firefox oraz Improving Malware Detection in Firefox (w jęz. angielskim). Jeśli wykryta zostanie podejrzana zawartość, pobieranie nie będzie rozpoczęte, a w panelu pobierania wyświetli się ostrzeżenie:

Fx91UnsafeDownloads

Potencjalnie szkodliwe pliki do pobrania są wykrywane przy pomocy usługi Google Safe Browsing. Nazwa pliku będzie wyświetlona wraz z ostrzeżeniem:

 • Ten plik zawiera wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie.

Inne pliki objęte ochroną pobierania mogą być potencjalnie niechcianymi plikami do pobrania (wyjaśniono to w Zasadach Google), które mogą wprowadzać nieoczekiwane zmiany na komputerze użytkownika. Pobrany plik może też nie być złośliwy ani niechciany, ale po prostu nie jest często pobierany. Nazwa pliku zostanie wyświetlona wraz z jednym z tych ostrzeżeń:

 • Ten plik może wyrządzić szkody na komputerze
 • Ten plik nie jest zazwyczaj pobierany.

Co mogę zrobić z niebezpiecznymi plikami?

Gdy w panelu pobierania zobaczysz ostrzeżenie o potencjalnie szkodliwym pliku, kliknij strzałkę skierowaną w prawo, aby wybrać, co zrobić z tym plikiem. Zobaczysz więcej informacji o typie niebezpiecznego pliku oraz możliwość zezwolenia na pobranie lub usunięcia go:

Fx91UnsafeDownloadDetails-UncommonSafeDownload93

Porada: Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy lub touchpada powoduje otwarcie menu kontekstowego, które zawiera dodatkowe opcje postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi plikami:

context downloads 57

Przykładowo: Kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij na jednym z potencjalnie niebezpiecznych plików oczekujących na pobranie i wybierz Pozwól pobrać, by zapisać plik na komputerze.

Zarządzanie pobieranymi plikami

W dowolnej chwili możesz sprawdzić listę dotychczas pobranych plików. Kliknij przycisk Pobrane (możesz również kliknąć przycisk Biblioteka 57 library iconmenu Fx89MenuButton, a następnie Pobrane), by otworzyć panel Pobrane. Zostaną wyświetlone trzy ostatnio pobrane pliki, łącznie z ich rozmiarem, adresem źródłowym i czasem pobrania.

Możesz zarządzać pobieranymi plikami bezpośrednio z panelu Pobrane pliki lub z okna Biblioteki. Dostępne czynności zostaną wyświetlone po prawej stronie pobieranego pliku, zmieniając się zależnie od stanu pobierania.

 • Wstrzymaj: Możesz wstrzymać dowolne pobieranie pliku w toku, klikając prawym przyciskiem myszy lub touchpada, przyciskając klawisz Ctrl i klikając plik, a następnie wybierając Wstrzymaj. Może to być przykładowo przydatne, jeśli chcesz otworzyć mały plik, którego pobieranie rozpoczęło się po rozpoczęciu pobierania dużego pliku. Wstrzymywanie pobierania umożliwia zdecydować, który z pobieranych plików jest najważniejszy. Jeśli chcesz wznowić pobieranie wstrzymanych plików, kliknij prawym przyciskiem myszy lub touchpada, przyciśnij klawisz Ctrl i kliknij plik, a następnie wybierz Wznów.
 • Anuluj fx icon cancel download: Jeśli po rozpoczęciu pobierania zmienisz zdanie i nie potrzebujesz już danego pliku, anulowanie pobierania jest proste - kliknij przycisk X po prawej stronie pobieranego pliku. Zamieni się on w symbol odświeżania; kliknij ten symbol ponownie, jeśli chcesz rozpocząć pobieranie anulowanego pliku od nowa.
 • Otwórz: Po zakończeniu pobierania pliku, możesz kliknąć jego pozycję na liście by go otworzyć.
 • Otwórz folder nadrzędny Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon : Po zakończeniu pobierania pliku, ikona po jego prawej stronie zmieni się w folder. Kliknięcie ikony folderu spowoduje otwarcie folderu zawierającego pobrany plik. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, zapoznaj się z artykułem Okno opcji – panel Ogólne.Pokaż w Finderze fx icon Open the file's folder Mac: Po zakończeniu pobierania pliku ikona po jego prawej stronie zmieni się w lupę. Kliknięcie ikony lupy spowoduje wyświetlenie pobranego pliku w Finderze. Aby dowiedzieć się jak wybrać do którego folderu trafiają pobierane pliki, przejdź poniżej.
 • Przejdź do strony pobierania: Kliknij prawym przyciskiem myszy lub touchpada,Przyciśnij klawisz Ctrl i kliknij plik, by wyświetlić menu. Wybierz tę opcję, by odwiedzić stronę, z której pobrany został plik.
 • Usuń z listy pobieranych: Jeśli nie chcesz, by fakt pobrania danego pliku został zapamiętany, kliknij prawym przyciskiem myszyprzyciśnij klawisz Ctrl, kliknij plik i wybierz Usuń z listy pobieranych. Spowoduje to usunięcie wpisu z listy pobranych plików, ale nie doprowadzi do usunięcia samego pobranego pliku.
 • Spróbuj pobrać ponownie fx icon retry download 16x16: Jeśli pobieranie pliku nie zakończyło się powodzeniem, kliknij przycisk po prawej stronie pobieranego pliku (symbol odświeżania), by spróbować ponownie pobrać cały plik z tego samego miejsca w internecie.
 • Wyczyść pobrane: Kliknij przycisk Wyczyść pobrane u góry okna Biblioteki, by usunąć całą historię pobranych plików. Nie spowoduje to usunięcia samych plików, jedynie historii ich pobierania.

Zmiana miejsca zapisywania pobieranych plików

Pobierane pliki są zapisywane w folderze określonym w oknie OpcjePreferencjeUstawienia . Aby zmienić ten folder:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. W panelu Ogólne, znajdź sekcję Pobieranie pod nagłówkiem Pliki i aplikacje.
  Fx91ChangeDownloadLocation
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj Wybierz obok pola Pobierane pliki zapisuj do.
 4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać pobierane pliki.

Zmiana aplikacji, które otwierają pobrane pliki

Możesz zmienić aplikacje używane do obsługi plików pobieranych podczas przeglądania internetu. Aby wybrać aplikację do otwierania plików danego typu:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. W panelu Ogólne przejdź do sekcji Aplikacje.
  Fx91settings-Applications
 3. Wybierz typu pliku, który chcesz zmienić, klikając go, a następnie kliknij strzałkę znajdującą się w kolumnie Czynność i z menu rozwijanego wybierz odpowiednią czynność lub aplikację do jego otwierania.
  • Pliki PDF są domyślnie wyświetlane przez Firefoksa.Niektóre typy plików, takie jak XML, PDF, SVG, obrazki WebP są domyślnie wyświetlane przez Firefoksa.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji