Czyszczenie historii przeglądania

Za historię uznawane są dane zapamiętywane przez Firefoksa, takie jak odwiedzane witryny internetowe i aktywność na nich, zachowane dane logowania czy pobrane pliki. Jeśli używasz ogólnie dostępnego komputera lub wspólnie z innymi osobami możesz nie chcieć, by inne osoby widziały lub miały dostęp do tego typu danych.

W tym artykule opisano, jakie informacje są przechowywane w historii przeglądania i jak wyczyścić historię oraz jak skonfigurować Firefoksa, by wykonywał to automatycznie.

Co jest przechowywane w historii?

  • Historia przeglądanych stron i pobranych plików: historia przeglądania to lista odwiedzonych strony, widoczna w menu Historia, na liście Historia okna Biblioteka, oraz na liście adresów paska adresów podczas automatycznego uzupełniania. Historia pobierania to lista pobranych plików widoczna Pobrane pliki.
  • Dane formularzy i historia wyszukiwania: historia formularzy zawiera elementy wpisane przez ciebie w formularze na stronach internetowych, które pojawiają się podczas automatyczego uzupełniania formularzy. Historia paska wyszukiwania zawiera informacje wpisane przez ciebie w pasku wyszukiwania.
  • Ciasteczka: Ciasteczka to pliki przechowujące informacje o odwiedzonych przez ciebie stronach, takie jak jej ustawienia lub status logowania. Zawierają również informacje i ustawienia strony przechowywane przez wtyczki (np. Adobe Flash). Ciasteczka mogą też być używane przez portale internetowe do śledzenia odwiedzanych przez ciebie stron internetowych. Więcej informacji o śledzeniu znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.
    Uwaga: Aby usunąć ciasteczka zapisane przez Adobe Flash, musisz używać jego najnowszej wersji. Więcej informacji na temat aktualizacji Flasha znajdziesz w sekcji Instalacja lub aktualizacja wtyczki Flash.
  • Pamięć podręczna: w pamięci podręcznej przechowywane są pliki tymczasowe, takie jak strony internetowe i inne media, które zostały pobrane z Internetu przez Firefoksa, by przyspieszyć ładowanie poprzednio odwiedzonych stron i witryn.
  • Active Logins: If you have logged in to a website that uses HTTP authentication since you most recently opened Firefox, that site is considered "active". Clearing this logs you out of those sites.
  • Aktywne zalogowania: jeśli od czasu ostatniego otwarcia Firefoksa użytkownik jest zalogowany do witryny internetowej używającej autentykacji HTTP, to ta witryna jest uważana za „aktywną”. Wyczyszczenie tej listy wylogowuje z tych stron.
  • Dane witryn trybu offline: jeśli strona ma na to twoje zezwolenie, może zapisywać pliki na twoim komputerze by umożliwić korzystanie z niej bez aktywnego połączenia z internetem.
  • Ustawienia witryn: właściwe dla danej witryny ustawienia zawierające zapisany poziom powiększenia strony, zestaw używanych znaków i uprawnienia stron (np. uprawnienie do otwierania wyskakujących okien), których opis znajdziesz w sekcji Uprawnienia.

Czyszczenie historii przeglądania

  1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia, a następnie Wyczyść historię przeglądania….
  2. Wybierz zakres czyszczenia:
    • Kliknij rozwijane menu obok opcji Okres do wyczyszczenia by określić ile zapisanych danych Firefox usunie z twojej historii.
    History Win2 History Mac2 History Lin2
    • Następnie, kliknij strzałkę obok opcji Szczegóły by wybrać dokładnie co ma zostać usunięte. Szczegółowy opis kategorii danych znajdziesz w [[#w_co-jest-przechowywane-w-historii|powyższej sekcji:Co jest przechowywane w historii?]]. #: History Win3 Fx11 History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
  3. Na zakończenie, naciśnij Wyczyść teraz. Okno zostanie zamknięte, a wybrane przez ciebie elementy - usunięte.

Automatyczne czyszczenie historii przeglądania

Jeśli chcesz wyczyścić historię za każdym razem kiedy zamykasz Firefoksa, możesz włączyć automatyczne czyszczenie historii podczas zamykania, by nie musieć o tym pamiętać.

  1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
  2. Wybierz panel Prywatność.

  3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
    customhistory38
  4. Zaznacz pole obok opcji Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.
    clear history auto fx38
  5. Aby wybrać kategorie danych, które zostaną usunięte, kliknij przycisk Ustawienia… obok opcji Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.
  6. W oknie Ustawienia czyszczenia historii zaznacz elementy, które chcesz usuwać automatycznie za każdym razem kiedy zamykasz Firefoksa.
    history fx38 Fx44ClearHistoryWhenFirefoxCloses-Settings
  7. Po wybraniu danych do automatycznego usunięcia kliknij OK by zamknąć okno Ustawienia czyszczenia historii.
  8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Czyszczenie historii przeglądania pojedynczych witryn

  1. Kliknij przycisk menu New Fx Menu , wybierz Historia, a następnie Wyświetl całą historię u dołu listy by otworzyć okno Biblioteki.
  2. Znajdź stronę, którą chcesz usunąć z historii przeglądania, wpisując jej nazwę w polu Szukaj w historii w prawym górnym rogu i naciskając klawisz EnterReturn.
  3. W wynikach wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj Ctrl klikając stronę, która chcesz usunąć, a następnie wybierając Usuń całą witrynę.
    Wszystkie elementy zapisane dla tej strony (historia przeglądania i pobierania, ciasteczka, pamięć podręczna, aktywne zalogowania, hasła, zapisane dane formularzy, wyjątki dla ciasteczek, obrazki, ustawienia wyskakująych okien) zostaną usunięte.
    History Win6 History Mac6 History Lin6
  4. Zamknij okno Biblioteki.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, Joanna.Niklas, FilKina, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.