Czyszczenie historii przeglądania

Podczas przeglądania stron internetowych Firefox zapamiętuje wiele informacji - odwiedzone witryny, pobrane pliki i inne. Wszystkie te informacje nazywane są historią użytkownika. Jeśli jednak korzystasz z komputera publicznego lub dzielisz z kimś komputer, możesz nie chcieć, by inni widzieli tego rodzaju informacje.

W tym artykule opisano, jakie informacje są przechowywane w historii przeglądania i jak wyczyścić historię oraz jak skonfigurować program Firefox, by wykonywał to automatycznie.

Co jest przechowywane w historii?

 • Historia przeglądanych stron i pobranych plików: historia przeglądania to lista odwiedzonych stron, widoczna w menu Historia, na liście Historia okna Biblioteka, oraz na liście adresów paska adresu podczas automatycznego uzupełniania. Historia pobierania to lista pobranych plików widoczna na liście pobranych plików.
 • Dane formularzy i historia wyszukiwania: historia formularzy zawiera elementy wpisane przez ciebie w formularze na stronach internetowych, które pojawiają się podczas automatyczego uzupełniania formularzy. Historia paska wyszukiwania zawiera informacje wpisane przez ciebie w polu wyszukiwania na stronie nowej karty lub w pasku wyszukiwania.
 • Ciasteczka: Ciasteczka to pliki przechowujące informacje o odwiedzonych przez ciebie stronach, takie jak jej ustawienia lub status logowania. Ciasteczka mogą też być używane przez portale internetowe do śledzenia odwiedzanych przez ciebie stron internetowych. Więcej informacji o śledzeniu znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.
 • Pamięć podręczna: w pamięci podręcznej przechowywane są pliki tymczasowe, takie jak strony internetowe i inne media, które zostały pobrane z internetu przez program Firefox, by przyspieszyć ładowanie poprzednio odwiedzonych stron i witryn.
 • Aktywne zalogowania: jeśli od czasu ostatniego otwarcia Firefoksa użytkownik jest zalogowany do witryny internetowej używającej autentykacji HTTP, to ta witryna jest uważana za „aktywną”. Wyczyszczenie tej listy wylogowuje z tych stron.
 • Dane witryn trybu offline: jeśli strona ma na to twoje zezwolenie, może zapisywać pliki na twoim komputerze by umożliwić korzystanie z niej bez aktywnego połączenia z internetem.
 • Ustawienia witryn: właściwe dla danej witryny ustawienia zawierające zapisany poziom powiększenia strony, zestaw używanych znaków i uprawnienia stron (np. uprawnienie do otwierania wyskakujących okien), których opis znajdziesz na stronie Uprawnienia.

Czyszczenie historii przeglądania

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu, następnie kliknij Bibliotekakliknij przycisk menu fx89menuButton.)
 2. Kliknij Historia, następnie Wyczyść historię przeglądania…
 3. Wybierz zakres czyszczenia:
  • Kliknij rozwijane menu obok opcji Okres do wyczyszczenia, by określić ile zapisanych danych Firefox usunie z twojej historii (ostatnia godzina, ostatnie dwie godziny, ostatnie cztery godziny, dzisiaj lub wszystko).
  Fx76ClearRecentHistory
  • Za pomocą pól zaznaczania wybierz dane, które powinny zostać usunięte. Szczegółowy opis kategorii danych znajdziesz w powyższej sekcji Co jest przechowywane w historii?.
 4. Naciśnij przycisk OK. Okno zostanie zamknięte, a wybrane przez ciebie elementy - usunięte z historii.

Automatyczne czyszczenie historii przeglądania

Jeśli chcesz wyczyścić historię za każdym razem kiedy zamykasz program Firefox, możesz włączyć automatyczne czyszczenie historii podczas zamykania, by nie musieć o tym pamiętać.

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Historia.

 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox, wybierz opcję: będzie używał ustawień użytkownika.
  Fx60HistorySettings-UseCustomFx63CustomHistory
 4. Zaznacz pole obok opcji Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.
  Fx60Custom-ClearHistoryWhenFirefoxCloses
 5. Aby wybrać kategorie danych, które zostaną usunięte, kliknij przycisk Ustawienia… obok opcji Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox.
 6. W oknie Ustawienia czyszczenia historii zaznacz elementy, które chcesz usuwać automatycznie za każdym razem kiedy zamykasz program Firefox.
  Fx44ClearHistoryWhenFirefoxCloses-Settings
 7. Po wybraniu danych do automatycznego usunięcia kliknij OK by zamknąć okno Ustawienia czyszczenia historii.
 8. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Uwaga: w niektórych przypadkach, ta opcja nie będzie działała:

 • Firefox uległ awarii. Jeśli Firefox ulegnie awarii, konieczne jest jego ponowne uruchomienie i poprawne zamknięcie.
 • Firefox domyślnie korzysta z trybu prywatnego. Historia zapisana podczas zwykłego przeglądania może zostać usunięta jedynie z poziomu zwykłego okna. Aby dowiedzieć się, jak przechodzić pomiędzy normalnym i prywanym trybem przeglądania, zapoznaj się ze stroną Przeglądanie w trybie prywatnym.

Czyszczenie ciasteczek i danych określonej witryny

Aby skorzystać z tej nowej funkcji, zaktualizuj program Firefox do najnowszej wersji.

 1. Kliknij przycisk Wyświetl informacje o stronie Site Info button po lewej stronie adresu URL na pasku adresu.
  clear data 62Fx63ClearDataSingleSite
 2. Kliknij Wyczyść ciasteczka i dane stron

Więcej informacji znajdziesz na stronie Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox.

Czyszczenie historii przeglądania pojedynczych witryn

 1. Kliknij przycisk menu fx57menuFx89menuButton, by otworzyć panel menu. Naciśnij przycisk biblioteki 57 library icon znajdujący się na pasku narzędziowym. (Jeżeli nie widzisz przycisku na pasku, kliknij przycisk menu fx57menu, następnie kliknij Bibliotekakliknij przycisk menu fx89menuButton.) Kliknij Historia, a następnie pasek Wyświetl całą historięZarządzaj historią u dołu listy, by otworzyć okno Biblioteki.
 2. Znajdź stronę, którą chcesz usunąć z historii przeglądania, wpisując jej nazwę w polu Szukaj w historii w prawym górnym rogu i naciskając klawisz EnterReturn.
 3. W wynikach wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem myszyprzytrzymaj Ctrl klikając stronę, która chcesz usunąć, a następnie wybierając Usuń całą witrynę.
  Wszystkie elementy zapisane dla tej strony (historia przeglądania i pobierania, ciasteczka, pamięć podręczna, aktywne zalogowania, hasła, zapisane dane formularzy, wyjątki dla ciasteczek, obrazki, ustawienia wyskakujących okien) zostaną usunięte.
  History Win6History Mac6History Lin6
 4. Zamknij okno Biblioteki.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji