Voorkomen dat Firefox automatische verbindingen maakt

Sommige mensen maken zich zorgen over de verbindingen die Firefox met het internet maakt, in het bijzonder wanneer dergelijke verbindingen zonder aanwijsbare reden worden gemaakt (zie Mozilla’s privacyverklaring voor de Firefox-browser voor aanvullende informatie). Dit artikel beschrijft diverse redenen waarom Firefox een verbinding met het internet kan maken en hoe u dit kunt tegengaan als u dit wenst.

Automatische updates en beveiliging

Automatische update is bezig met controleren

Waarschuwing: het uitschakelen van de updatecontrole wordt niet aanbevolen en zal u blootstellen aan beveiligingslekken die in latere versies worden verholpen.

Firefox controleert af en toe of er updates voor zichzelf en voor uw zoekmachines beschikbaar zijn. De mogelijkheid om te verhinderen dat Firefox naar updates zoekt is in Firefox 63 verwijderd. Gevorderde gebruikers en IT-beheerders kunnen een beleid gebruiken om controles op updates uit te schakelen. Zie Firefox-updates beheren.

Firefox controleert ook of er updates voor uw add-ons (extensies, thema’s) beschikbaar zijn. Om deze controle uit te schakelen:

 1. Klik op de menuknop Fx57menu, klik op Fx57Addons-icon Add-onsFx57Addons-icon Add-ons en thema’s en kies Extensies.
 2. Klik bovenin het tabblad op het menu ‘Hulpmiddelen voor alle add-ons’ Add-on Tools Icon, vink Add-ons automatisch bijwerken uit en selecteer vervolgens Alle add-ons terugzetten naar automatisch bijwerken.

Blokkeerlijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de blokkeerlijst wordt niet aanbevolen, aangezien dit kan leiden tot het gebruik van onbetrouwbare add-ons, ingetrokken certificaten of onstabiele grafische stuurprogramma’s.

Firefox kan bezig zijn met het bijwerken van de blokkeerlijst, die wordt gebruikt voor het blokkeren van kwaadwillende extensies, kwetsbare plug-ins, ingetrokken certificaten en grafische stuurprogramma’s waarvan bekend is dat ze crashes veroorzaken. Voor meer informatie, zie Blocklisting (MozillaWiki), Blocklisting/Graphics (MozillaWiki), het blogbericht Revoking Intermediate Certificates: Introducing OneCRL en het artikel Add-ons die stabiliteits- of beveiligingsproblemen veroorzaken worden op een blokkeerlijst gezet. Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling extensions.blocklist.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij extensions.blocklist.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Antiphishing- en antimalware-beschermingslijsten worden bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van phishing- en malwarebescherming wordt niet aanbevolen, omdat dit u kwetsbaar maakt voor kwaadwillende of ongewenste downloads en onbetrouwbare websites die uw financiële gegevens en/of identiteit zouden kunnen proberen te stelen.

Lijsten voor phishing, ongewenste software en malwarebescherming kunnen bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik op de menuknop New Fx MenuFx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Haal het vinkje weg bij Gevaarlijke en misleidende inhoud blokkeren.

Daarnaast zal Firefox, wanneer u een toepassingsbestand downloadt, de handtekening ervan verifiëren. Als deze is ondertekend, vergelijkt Firefox de handtekening met een lijst van bekende veilige uitgevers. Voor bestanden die niet door de lijsten als ‘veilig’ (toegestaan) of als ‘malware’ (geblokkeerd) worden geïdentificeerd, vraagt Firefox aan Google’s Safe Browsing-service of de software veilig is door er een gedeelte van de metagegevens van de download naar te verzenden. Om dit gedeelte van malwarebescherming uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Lijst voor Bescherming tegen volgen wordt bijgewerkt

De lijst voor Bescherming tegen volgen kan bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik op de menuknop New Fx MenuFx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Kies onder Inhoudsblokkering de instelling Aangepast.
 4. Verwijder het vinkje bij Trackers.

De lijst voor Bescherming tegen volgen kan bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik op de menuknop New Fx MenuFx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Kies onder Verbeterde bescherming tegen volgen de instelling Aangepast.
 4. Verwijder het vinkje bij Volginhoud.

Certificaten voor beveiligde websites

Wanneer u een beveiligde website bezoekt (m.a.w. ‘https’), zal Firefox het certificaat van de website valideren. Dit kan betekenen dat er met een externe statusprovider die door het certificaat is opgegeven wordt gecommuniceerd via een protocol met de naam OCSP om te bevestigen dat het certificaat nog geldig is. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik op de menuknop New Fx MenuFx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Haal in de sectie Beveiliging onder Certificaten het vinkje weg bij OCSP-responderservers vragen om de huidige geldigheid van certificaten te bevestigen.

Informatie over lekken van aanmeldgegevens

Firefox Monitor waarschuwt u als uw online accounts zijn getroffen door een bekend datalek.
Lees voor meer informatie Firefox Lockwise - Alarmberichten voor websites met beveiligingsproblemen.

Voor de meest actuele informatie over datalekken maakt Firefox verbinding met firefox.settings.services.mozilla.com.

Vooraf laden

Koppeling vooraf laden

Firefox zal bepaalde koppelingen vooraf ophalen als websites die u bekijkt de speciale prefetch-link-tag gebruiken. Voor meer informatie, zie de Link Prefetching FAQ. Om vooraf ophalen van koppelingen uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.prefetch-next.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.prefetch-next.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

DNS prefetching

Om latentie te verminderen zal Firefox proactief domeinnaamomzetting uitvoeren bij koppelingen die de gebruiker mogelijk gaat bezoeken, evenals URL’s voor items waar elementen in een webpagina naar verwijzen. Voor meer informatie, zie het blogbericht DNS Prefetching. Om DNS prefetching uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.dns.disablePrefetch.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.dns.disablePrefetch.
  • Als deze is ingesteld op true, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op false, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op true.

Speculatieve vooraf-verbindingen

Om de laadsnelheid te verbeteren, zal Firefox voorspelde verbindingen met websites openen zodra de gebruiker de muis boven miniaturen op de nieuw-tabbladpagina houdt of de gebruiker begint te zoeken in de zoekbalk, of in het zoekveld op de startpagina of de nieuw-tabbladpagina. In het geval dat de gebruiker de actie doorzet, kan het laden van de webpagina sneller beginnen, omdat een deel van het werk al van tevoren is begonnen. Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.http.speculative-parallel-limit.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.http.speculative-parallel-limit.
  • Als deze is ingesteld op 0, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op een andere waarde, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op 0.

Vooraf ophalen van de add-onlijst

Telkens wanneer de add-onbeheerder wordt geopend, haalt Firefox een lijst met add-ons op om de aanspreekbaarheid van het paneel Add-ons verkrijgen te verbeteren. Deze verbinding wordt niet gemaakt als de add-onbeheerder niet is geopend.

Door gebruiker aangeroepen inhoud

Startpagina wordt geladen

Het is mogelijk dat uw startpagina wordt geladen. Om uw startpagina te wijzigen naar iets dat geen verbindingen met het internet genereert:

 1. Klik op de menuknop New Fx MenuFx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Algemeen.
 3. Stel Als Firefox start in op Een lege pagina tonen of op Mijn startpagina tonen en klik op Standaard herstellen. Sluit de pagina about:preferences.

Extensies

Een extensie die u hebt geïnstalleerd kan bezig zijn met het maken van een verbinding naar een website waarvan deze afhankelijk is. Voorbeeld: een verbinding naar een website voor het synchroniseren van uw add-ons, een verbinding naar een website om een blokkeerlijst voor websites bij te werken, etc. Het is ook mogelijk dat een extensie het verwachte gedrag van Firefox op een andere manier wijzigt. De extensie FasterFox bijvoorbeeld bevat een optie om alle koppelingen vooraf op te halen. Zie het artikel Add-ons uitschakelen of verwijderen voor het uitschakelen of verwijderen van uw extensies.

Firefox controleert ook of er updates beschikbaar zijn voor uw add-ons (extensies en thema’s). Om deze controle uit te schakelen:

Waarschuwing: het uitschakelen van de updatecontrole voor add-ons wordt niet aanbevolen en zal u blootstellen aan beveiligingslekken die in latere versies worden verholpen.
 1. Klik op de menuknop Fx57menu, klik op Fx57Addons-icon Add-onsFx57Addons-icon Add-ons en thema’s en kies Extensies.
 2. Klik boven in het tabblad op het menu ‘Hulpmiddelen voor alle add-ons’ Add-on Tools Icon, haal het vinkje weg bij Add-ons automatisch bijwerken en selecteer daarna Alle add-ons terugzetten naar automatisch bijwerken.

Downloads worden opnieuw gestart

Wanneer u Firefox start, kunnen eventuele onderbroken downloads van uw voorgaande browsersessie automatisch worden hervat.

 1. Druk op Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J om het venster Downloads te openen.
 2. Verzeker u ervan dat er momenteel niets wordt gedownload.

Zoekplug-in-pictogram wordt geladen

Wanneer u een aangepaste zoekplug-in toevoegt die van zichzelf geen pictogram bevat, zou Firefox eenmalig op een extern adres dat in de zoekplug-in is opgegeven naar het pictogram kunnen zoeken en dit bufferen voor toekomstig gebruik.

Firefox Sync

Als u Firefox Sync gebruikt, zal dit regelmatig verbindingen tot stand brengen om uw gegevens met Mozilla’s Sync-servers en uw aangesloten apparaten te synchroniseren. Als u wilt kiezen welke gegevens worden gesynchroniseerd of de verbinding met Sync wilt verbreken, zie dan het artikel Hoe kies ik de te synchroniseren gegevens in Firefox?

Mozilla-inhoud

Noot: het artikel Configuratie-editor voor Firefox beschrijft in detail hoe u about:config kunt gebruiken om voorkeursinstellingen aan te passen.

Contextuele functie-aanbevelingen en andere notificaties

Firefox kan functies aanbevelen die specifiek voor een type website zijn die door u wordt bezocht, of relevant zijn voor een huidige taak. U kunt verbindingen uitschakelen door browser.newtabpage.activity-stream.feeds.asrouterfeed in te stellen op false.

Experimenten of studies

 • Om experimentele nieuwe functies uit te schakelen, kunt u messaging-system.rsexperimentloader.enabled instellen op false.
 • Om uitvoeren van experimenten uit te schakelen, stel app.normandy.optoutstudies.enabled in op false. Dit is niet nodig als app.normandy.enable ook is ingesteld op false.
 • Om studies, implementatie van functies en noodzakelijke snelle reparaties in relatie tot Normandy uit te schakelen, stel app.normandy.enabled in op false.

Snippets

Als u de ingebouwde standaard about:home-startpagina gebruikt, zal Firefox enige Mozilla-gerelateerde inhoud inhoud rond het zoekveld tonen (‘Snippets’), die eenmaal per dag wordt bijgewerkt. Als u verbindingen met Mozilla’s snippets-server wilt uitschakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.aboutHomeSnippets.updateUrl.
 3. Dubbelklik erop en stel de waarde ervan in op een lege string.

Geolocatie voor standaardzoekmachine

Om de juiste standaardzoekmachine voor uw locatie te gebruiken zal Firefox eenmalig een geolocatie-zoekopdracht uitvoeren door contact met Mozilla’s servers op te nemen en het resultaat op landniveau lokaal bewaren. Deze verbinding vindt bij de eerste start van Firefox plaats. Als u dat wilt voorkomen, moet u de browser vooraf configureren en de voorkeursinstelling browser.search.geoip.url instellen op een lege string.

Pagina ‘Wat is nieuw’

Na een browserupdate kan Firefox een extra tabblad naast uw gebruikelijke startpagina tonen om meer informatie te bieden over wijzigingen of nieuwe functies die in de update zijn opgenomen. Om het tonen van deze pagina uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.startup.homepage_override.mstone.
 3. Dubbelklik hierop en stel de waarde ervan in op ignore.

Bijwerken van metagegevens voor add-ons

De add-onbeheerder geeft informatie weer over elke add-on die u hebt geïnstalleerd en levert persoonlijke aanbevelingen in het paneel Add-ons verkrijgen. Om deze gegevens bijgewerkt te houden vraagt Firefox eenmaal per dag gegevens op vanaf de Mozilla Add-ons-galerij (voor meer informatie, zie dit blogbericht). Om deze updates uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling extensions.getAddons.cache.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij extensions.getAddons.cache.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Diagnostische gegevens

Firefox kan bepaalde diagnostische gegevens naar Mozilla verzenden, waaronder gegevens voor Telemetry en crashrapporten, om informatie te verschaffen die helpt de browser te verbeteren. U kunt het delen van deze gegevens uitschakelen in Firefox OptiesVoorkeurenInstellingenVoorkeuren . Om het delen van deze gegevens uit te schakelen:

 1. Klik op de menuknop New Fx MenuFx57Menu en selecteer Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Haal de vinkjes weg bij de vakjes onder de sectie Firefox-gegevensverzameling en -gebruik.

Daarnaast zal Mozilla een klein aantal gebruikers vragen hun ervaring met Firefox te waarderen om daarmee een beter inzicht in het gevoel over de browser te verkrijgen. Zie https://wiki.mozilla.org/Advocacy/heartbeat voor meer informatie hierover. De waarderingsfunctie zal bij het opstarten een verbinding met Mozilla’s servers tot stand brengen, die u als volgt kunt uitzetten:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek de voorkeur app.normandy.enabled.
 3. Stel de voorkeurswaarde in op false door erop te dubbelklikken.

Mediamogelijkheden

OpenH264-codec

Firefox zal gebruikmaken van de door Cisco geleverde OpenH264-codec om de H.264-videocodec te ondersteunen in WebRTC, een technologie waarmee peer-to-peer-videocommunicatie op het web mogelijk is. Voor meer informatie hierover, zie het blogbericht OpenH264 Now in Firefox. De OpenH264-codec wordt niet met Firefox geleverd, maar bij de eerste start van Firefox gedownload. Als u dat wilt voorkomen, moet u de browser vooraf configureren en de voorkeursinstelling media.gmp-gmpopenh264.enabled instellen op false.

DRM-inhoud

Zie DRM-inhoud bekijken in Firefox om deze functie uit te schakelen.

WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) is een technologie die rechtstreekse browser-tot-browser-communicatie (audio, video, bestandsdeling) mogelijk maakt. Aangezien deze momenteel is opgesteld en wordt geïmplementeerd, kan WebRTC ertoe leiden dat uw lokale IP-adres aan websites wordt blootgesteld, zelfs als u zich achter een VPN of een NAT-router bevindt. In de WebRTC-API zouden deze gegevens worden gebruikt om een peer-to-peer-verbinding tussen twee lokale clients op te zetten.

Voor verschillende methoden en specifieke maatregelen om dit probleem te beheersen, zie de Mozilla Wiki-pagina Media/WebRTC/Privacy.

Video naar apparaat verzenden

Firefox bevat een functie ‘Video naar apparaat verzenden’, die standaard is uitgeschakeld, om HTML5-video-inhoud naar een Roku, Chromecast of vergelijkbaar apparaat in hetzelfde netwerk te verzenden. Als deze functie is ingeschakeld, zal Firefox SSDP-pakketjes (Simple Service Discovery Protocol, multicast-adres 239.255.255.250, poort 1900) naar het lokale netwerk verzenden om een dergelijk apparaat te vinden en er een koppeling mee te maken. Dit kan een dialoogvenster van de firewall veroorzaken dat vraagt of u zulke verbindingen wilt toestaan.

Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.casting.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij browser.casting.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om de waarde in te stellen op false.

Netwerkdetectie

De functie captive portal van Firefox test of uw netwerkverbinding aanmelding vereist, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een openbare wifihotspot, door regelmatig verbinding te maken met http://detectportal.firefox.com/success.txt. Firefox maakt ook verbinding met deze URL om te controleren of uw huidige netwerk IPv6 ondersteunt.

Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.
  Er kan een waarschuwingspagina verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico!Het risico aanvaarden en doorgaan om naar de pagina about:config te gaan.
 2. Zoek op de pagina about:config naar de voorkeur network.captive-portal-service.enabled (u kunt bijvoorbeeld in het zoekveld boven de lijst portal intypen en wachten terwijl de lijst wordt gefilterd).
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.captive-portal-service.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om de waarde in te stellen op false.
 4. Zoek op de pagina about:config naar de voorkeur network.connectivity-service.enabled (u kunt bijvoorbeeld in het zoekveld boven de lijst connectivity typen en wachten terwijl de lijst wordt gefilterd).
 5. Observeer de kolom Waarde van de rij network.connectivity-service.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om de waarde in te stellen op false.

Malware

Als uw computer is geïnfecteerd met een virus, trojan, spyware of andere kwaadwillende software, kan met de internetverbinding van Firefox worden meegelift om de malware met de maker ervan te laten communiceren of advertenties te bezorgen, etc. Als u vermoedt dat dit het geval is, overweeg dan advies te zoeken in een forum dat gespecialiseerd is in het verwijderen van malware. Voor meer informatie, zie Problemen met Firefox die door malware worden veroorzaakt verhelpen.

Loopbackverbinding

Noot: dit is niet van toepassing op Linux-systemen.

Firefox kan een loopbackverbinding (naar IP-adres 127.0.0.1) maken op niet-Unix-machines. In dit geval communiceert de browser met zichzelf zoals de bedoeling is, en het wordt niet aanbevolen deze communicatie te blokkeren. Zie bug 100154 voor meer informatie.
Gebaseerd op informatie van Connections established on startup - Firefox (mozillaZine KB)

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info