Gedownloade bestanden vinden en beheren in Firefox

Het paneel Downloads en de Bibliotheek houden bij welke bestanden u tijdens het gebruik van Firefox downloadt. Lees hier hoe u uw bestanden kunt beheren en uw downloadinstellingen kunt configureren.

Hoe benader ik mijn downloads?

U kunt uw downloadsdownloads van uw huidige browsersessie eenvoudig benaderen door op de knop Downloads te klikken (het pijltje naar beneden op uw werkbalk). Het pijltje zal blauw Fx57blueDLarrow Blue Download Fx 20 Mac worden om u te laten weten dat er gedownloade bestanden zijn die u nog niet hebt bekeken.

 • Tijdens een download verandert de knop Downloads in een timer die de voortgang van de download aangeeft. Zodra het downloaden is voltooid, verandert de timer weer in een pijltje.
timer
 • Tijdens een download wordt de knop Downloads geleidelijk ingekleurd, waarmee de voortgang van uw download wordt aangegeven.
 • Klik op de knop Downloads om het paneel Downloads te openen. Dit paneel geeft uw drie meest recent gedownloade bestanden weer, samen met de grootte, bron en downloadtijd ervan:
recent downloads
 • Ga om al uw downloads te zien naar de Bibliotheek door onder in het paneel Downloads op Alle downloads tonen te klikken.
show all dl
 • Klik op de knop Downloads om het paneel Downloads te openen. Dit paneel geeft uw drie meest recent gedownloade bestanden weer, samen met de grootte en downloadstatus ervan:
show downloads 57 win downloads 57
 • Ga om al uw downloads te zien naar de Bibliotheek door onder in het paneel Downloads op Alle downloads tonen te klikken.
show all downloads 57
Noot: als u geen downloads in uw huidige browsersessie hebt, bevat de werkbalk geen knop Downloads. U kunt de knop Bibliotheek 57 library icon op de werkbalk gebruiken om eerdere downloads te zien (zie hieronder).

Downloadgeschiedenis bekijken

De Bibliotheek geeft informatie weer over al uw gedownloade bestanden, tenzij u deze uit uw geschiedenis hebt gewist.

 1. Klik op de knop Bibliotheek 57 library icon op uw werkbalk.
  Fx57LibraryDLbutton
 2. Klik op Downloads in het vervolgkeuzemenu.
 3. Klik op Alle downloads tonen aan de onderkant van het paneel Downloads. Het venster Bibliotheek wordt geopend en toont een lijst van uw gedownloade bestanden.
  Fx57DownloadsLibrary
 • De Bibliotheek geeft informatie over al uw gedownloade bestanden weer, tenzij u deze uit uw geschiedenis hebt gewist.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Downloadbescherming

Voordat een download begint, zal Firefox proberen u tegen mogelijk kwaadwillende of onveilige downloads proberen te beschermen. Bekijk de Mozilla-blogberichten ‘Enhancing Download Protection in Firefox’ en ‘Improving Malware Detection in Firefox’ voor meer informatie. Als er iets verdacht is, zal het downloaden niet beginnen, maar gebeurt het volgende:

Mogelijk kwaadwillende downloads worden gedetecteerd via de Safe Browsing-service van Google. Er verschijnt een rode stip op de downloadpijl:

malicious download toolbar 57 fx52DownloadArrow-red

Klik op de rood gelabelde downloadpijl om het paneel Downloads te openen. De bestandsnaam wordt samen met een waarschuwingsmelding weergegeven:

 • Dit bestand bevat een virus of malware.
malicious download panel 57 fx52DownloadPanel-Red

Andere bestanden die onder de downloadbescherming vallen, kunnen mogelijk ongewenste downloads zijn (zoals uitgelegd in het Google-beleid) die onverwachte wijzigingen aan uw computer kunnen aanbrengen. Of een te downloaden bestand is wellicht niet kwaadwillend of ongewenst, maar wordt simpelweg niet vaak gedownload. Er verschijnt een gele stip op de downloadpijl:

uncommon download 57 fx52DownloadArrow-yellow

Klik op de geel gelabelde downloadpijl om het paneel Downloads te openen. De bestandsnaam wordt samen met een van deze waarschuwingsmeldingen weergegeven:

 • Dit bestand kan schadelijk zijn voor uw computer.
 • Dit bestand wordt niet vaak gedownload.

Hoe ga ik om met onveilige downloads?

Als u een kwaadwillend bestand of andere soorten mogelijk onveilige bestanden ziet in het paneel Downloads, klik dan op het pijltje naar rechts om te kiezen wat u met het bestand wilt doen, zoals in dit voorbeeld:

uncommon download panel 57 fx52DownloadPanel-yellow

U ziet dan meer informatie over het type onveilige bestand en de optie om het bestand te openen of te verwijderen:

unknown file options 57 fx52DownloadPanel-YellowInfo

Tip: het contextmenu (via de rechtermuisknop) bevat andere opties voor het verwerken van potentieel schadelijke of kwaadwillende bestanden die in het paneel Downloads worden vermeld en wachten om te worden gedownload:

context downloads 57 Fx52ContextMenuDownloadOptions

Voorbeeld: klik met de rechtermuisknopklik terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt op een van de potentieel onveilige bestanden die wachten om te worden gedownload en selecteer Downloaden toestaan om het bestand op te slaan op uw computer.


Hoe kan ik mijn gedownloade bestanden beheren?

U kunt op elk gewenst moment downloads uit het verleden controleren. Klik op de knop Downloads (klik als alternatief op de knop Bibliotheek 57 library icon en klik daarna op Downloads) om het paneel Downloads te openen. Het paneel Downloads geeft uw drie meest recent gedownloade bestanden weer, naast de grootte, bron en het tijdstip van downloaden ervan.

U kunt uw bestanden rechtstreeks in het paneel Downloads of in uw Bibliotheek beheren. Tijdens elk downloadstadium verschijnen opties aan de rechterkant van elk bestand. fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin show dl folder win 57 show dl folder mac 57

 • Pauzeren: u kunt downloads die op dat moment bezig zijn pauzeren door met de rechtermuisknopCtrl ingedrukt te houden, op het bestand te klikken en Pauzeren te selecteren. Als u het downloaden van die bestanden wilt voortzetten, klikt u met de rechtermuisknophoudt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de bestandsvermelding en selecteert u Hervatten.
 • Annuleren fx icon cancel download : als u een bestand niet meer hoeft te downloaden, klikt u op de knop X rechts van de bestandsvermelding. Deze knop verandert in een vernieuwingssymbool; klik nogmaals om uw download opnieuw te starten.
 • Het bestand openen: wanneer een download is voltooid, kunt u rechtstreeks op de vermelding klikken om het bestand te openen.
 • Bijbehorende map openen fx icon Open the file's folder : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een map. Klik op het mappictogram om de map die dat bestand bevat te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.Tonen in Finder fx icon Open the file's folder Mac : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een vergrootglas. Klik op het vergrootglaspictogram om dat bestand in de Finder te openen. Zie Wijzigen waar downloads worden opgeslagen hieronder voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.
 • Naar downloadpagina gaan: klik met de rechtermuisknophoud Ctrl ingedrukt en klik op het bestand om het menu zichtbaar te maken. Kies deze optie om de webpagina waarvan het bestand afkomstig is te bezoeken.
 • De vermelding van een bestand verwijderen: als u geen geschiedenis van een bepaalde download wilt behouden, klik dan met de rechtermuisknophoud dan Ctrl ingedrukt, klik op de bestandsvermelding en selecteer daarna Verwijderen uit geschiedenis. Hierdoor wordt de vermelding uit de lijst verwijderd, maar niet het bestand zelf.
 • Een download opnieuw proberen fx icon retry download 16x16 : als een download om een bepaalde reden niet wordt voltooid, klik dan op de knop rechts van de vermelding - een vernieuwingssymbool - om het opnieuw te proberen.
 • Downloads wissen: klik boven in het venster Bibliotheek op de knop Downloads wissen om de volledige geschiedenis van gedownloade items te wissen. De gedownloade bestanden zelf worden hierdoor niet verwijderd.

Wijzigen waar downloads worden opgeslagen

Bestandsdownloads worden opgeslagen in de map die is opgegeven in de optiesvoorkeuren van Firefox. Om die map te wijzigen:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. GaZoek in het paneel Algemeen naar de sectie Downloads naar de sectie Downloads onder Bestanden en Toepassingen.
 3. Klik op de knop Bladeren… Kiezen… naast de vermelding Bestanden opslaan in.
 4. Kies de downloadmap die u wilt gebruiken.

Voor meer informatie, zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden.

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support