Voorkomen dat Firefox automatisch verbindingen maakt zonder mijn toestemming

Sommige mensen maken zich zorgen over de verbindingen die Firefox met het internet maakt, in het bijzonder wanneer dergelijke verbindingen zonder aanwijsbare reden worden gemaakt (zie Mozilla’s privacyverklaring voor de Firefox-browser voor aanvullende informatie). Dit artikel beschrijft diverse redenen waarom Firefox een verbinding met het internet kan maken en hoe u dit kunt tegengaan als u dit wenst.

Automatische updates en beveiliging

Automatische update is bezig met controleren

Waarschuwing: het uitschakelen van de updatecontrole wordt niet aanbevolen en zal u blootstellen aan beveiligingslekken die in latere versies worden verholpen.

Firefox controleert af en toe of er updates voor zichzelf en voor uw zoekmachines beschikbaar zijn. Om deze controleacties uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Geavanceerd.
 3. Selecteer het tabblad Update.
 4. Plaats een vinkje bij Nooit controleren op updates (niet aanbevolen: beveiligingsrisico) en haal het vinkje weg bij Zoekmachines.

Blokkeerlijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de blokkeerlijst wordt niet aanbevolen, aangezien dit kan leiden tot het gebruik van onbetrouwbare add-ons, ingetrokken certificaten, of onstabiele grafische stuurprogramma’s.

Firefox kan bezig zijn met het bijwerken van de blokkeerlijst, die wordt gebruikt voor het blokkeren van kwaadwillende extensies, kwetsbare plug-ins, ingetrokken certificaten en grafische stuurprogramma’s waarvan bekend is dat ze crashes veroorzaken. Voor meer informatie, zie Blocklisting (MozillaWiki), Blocklisting/Graphics (MozillaWiki), de blogpost Revoking Intermediate Certificates: Introducing OneCRL en het artikel Add-ons die stabiliteits- of beveiligingsproblemen veroorzaken worden op een blokkeerlijst gezet. Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling extensions.blocklist.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij extensions.blocklist.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Antiphishinglijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de antiphishingbescherming wordt niet aanbevolen, omdat dit u kwetsbaar maakt voor onbetrouwbare websites die uw financiële gegevens en/of identiteit zouden kunnen proberen te stelen.

De phishingbeschermingslijst kan bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Beveiliging.
 3. Haal het vinkje weg bij Gerapporteerde webvervalsingen blokkeren.

Antimalwarelijst wordt bijgewerkt

Waarschuwing: het uitschakelen van de antimalwarebescherming wordt niet aanbevolen, omdat dit u kwetsbaar maakt voorkwaadwillende bestandsdownloads of onbetrouwbare websites die u zouden kunnen proberen te infecteren met een virus, trojan of spyware.

De malwarebeschermingslijst kan bezig zijn zichzelf bij te werken. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Beveiliging.
 3. Haal het vinkje weg bij Gerapporteerde aanvalsites blokkeren.

Daarnaast zal Firefox, wanneer u een toepassingsbestand downloadt, de handtekening ervan verifiëren. Als deze is ondertekend, vergelijkt Firefox de handtekening met een lijst van bekende veilige uitgevers. Voor bestanden die niet door de lijsten als “veilig” (toegestaan) of als “malware” (geblokkeerd) worden geïdentificeerd, vraagt Firefox aan Google’s Safe Browsing-service of de software veilig is door er een gedeelte van de metagegevens van de download naar te verzenden. Om dit gedeelte van malwarebescherming uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.safebrowsing.appRepURL.
 3. Dubbelklik hierop en stel de waarde ervan in op een lege string.

Certificaten voor beveiligde websites

Wanneer u een beveiligde website bezoekt (m.a.w. “https”), zal Firefox het certificaat van de website valideren. Dit kan betekenen dat er met een externe statusprovider die door het certificaat is opgegeven wordt gecommuniceerd via een protocol met de naam OCSP om te bevestigen dat het certificaat nog geldig is. Om dit uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Geavanceerd.
 3. Selecteer het tabblad Certificaten.
 4. Haal het vinkje weg bij OCSP-responderservers vragen om de huidige geldigheid van certificaten te bevestigen.

Prefetching

Firefox zal bepaalde koppelingen vooraf ophalen als websites die u bekijkt de speciale prefetch-link-tag gebruiken. Voor meer informatie, zie de Link Prefetching FAQ. Om vooraf ophalen van koppelingen uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.prefetch-next.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.prefetch-next.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

DNS prefetching

Om latentie te verminderen zal Firefox proactief domeinnaamomzetting uitvoeren bij koppelingen die de gebruiker mogelijk gaat bezoeken, evenals URL’s voor items waar elementen in een webpagina naar verwijzen. Voor meer informatie, zie de blogpost DNS Prefetching. Om DNS prefetching uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.dns.disablePrefetch.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.dns.disablePrefetch.
  • Als deze is ingesteld op true, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op false, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op true.

Speculatieve vooraf-verbindingen

Om de laadsnelheid te verbeteren zal Firefox voorspelde verbindingen met websites openen zodra de gebruiker de muis boven miniaturen op de nieuwe tabbladpagina houdt of de gebruiker begint te zoeken in de zoekbalk, of in het zoekveld op de startpagina of de nieuwe tabbladpagina. In het geval dat de gebruiker de actie doorzet, kan het laden van de webpagina sneller beginnen, omdat een deel van het werk al van tevoren is begonnen. Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling network.http.speculative-parallel-limit.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij network.http.speculative-parallel-limit.
  • Als deze is ingesteld op 0, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op een andere waarde, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op 0.

Vooraf ophalen van de add-onlijst

Telkens wanneer de add-onbeheerder wordt geopend, haalt Firefox een lijst met add-ons op om de aanspreekbaarheid van het paneel Add-ons verkrijgen te verbeteren. Deze verbinding wordt niet gemaakt als de add-onbeheerder niet is geopend.

Door gebruiker aangeroepen inhoud

Startpagina wordt geladen

Het is mogelijk dat uw startpagina wordt geladen. Om uw startpagina te wijzigen naar iets dat geen verbindingen met het internet genereert:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Algemeen.
 3. Stel Als Firefox start in op Een lege pagina tonen of op Mijn startpagina tonen en klik op Standaard herstellen.

Extensies

Een extensie die u hebt geïnstalleerd kan bezig zijn met het maken van een verbinding naar een website waarvan deze afhankelijk is. Voorbeeld: een verbinding naar een website voor het synchroniseren van uw add-ons, een verbinding naar een website om een blokkeerlijst voor websites bij te werken, etc. Het is ook mogelijk dat een extensie het verwachte gedrag van Firefox op een andere manier wijzigt. De extensie FasterFox bijvoorbeeld bevat een optie om alle koppelingen vooraf op te halen. Lees het artikel Problemen met Firefox oplossen via de Veilige modus om al uw extensies op een eenvoudige manier uit te schakelen, en let in het bijzonder op de optie Alle add-ons uitschakelen onder de sectie Wijzigingen doorvoeren en herstarten. Zie het artikel Add-ons uitschakelen of verwijderen voor het uitschakelen of verwijderen van uw extensies.

Firefox controleert ook of er updates beschikbaar zijn voor uw add-ons (extensies en thema’s). Om deze controle uit te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop FirefoxKlik in de menubalk op het menu ExtraKlik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en klik daarna op Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Extensies in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Klik boven in het tabblad op het menu Hulpmiddelen voor alle add-ons (het tandwielpictogram), haal het vinkje weg bij Add-ons automatisch bijwerken en selecteer daarna Alle add-ons terugzetten naar automatisch bijwerken.

Livebladwijzers worden bijgewerkt

Livebladwijzers verversen zichzelf regelmatig, wat een verbinding met het internet veroorzaakt. Het verwijderen van al uw livebladwijzers zal ervoor zorgen dat deze verbindingen niet meer worden gemaakt.

Downloads worden opnieuw gestart

Wanneer u Firefox start, kunnen eventuele onderbroken downloads van uw voorgaande browsersessie automatisch worden hervat.

 1. Druk op Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J om het [[Where to find and manage downloaded files in Firefox|venster Downloads] te openen].
 2. Verzeker u ervan dat er momenteel niets wordt gedownload.

Zoekplug-in-pictogram wordt geladen

Wanneer u een aangepaste zoekplug-in toevoegt die van zichzelf geen pictogram bevat, zou Firefox eenmalig op een extern adres dat in de zoekplug-in is opgegeven naar het pictogram kunnen zoeken en dit bufferen voor toekomstig gebruik.

Firefox Sync

Als u Firefox Sync gebruikt, zal dit regelmatig verbindingen tot stand brengen om uw gegevens met Mozilla’s Sync-servers en uw aangesloten apparaten te synchroniseren. Als u wilt kiezen welke gegevens worden gesynchroniseerd of de verbinding met Sync wilt verbreken, zie dan het artikel Hoe kies ik de te synchroniseren gegevens in Firefox?

Firefox Hello

Als u de video- en audiochatfunctie Firefox Hello van de browser gebruikt door u aan te melden met een Firefox-account of een gesprek te beginnen, wordt een verbinding opgebouwd om een gesprek op te zetten zodra uw gesprekspartner aan de andere zijde aan het gesprek deelneemt. Naast het afmelden bij Firefox Hello of het verwijderen van een gesprek kunt u Firefox Hello ook uitschakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling loop.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij loop.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze inte stellen op false.

Mozilla-inhoud

Tegels

Als u een nieuw tabblad opent in Firefox, ziet u diverse tegels die naar verschillende websites verwijzen. Voor nieuwe gebruikers biedt de nieuwe tabbladpagina in Firefox aanbevelingen, waaronder zowel verwijzingen naar gesponsorde partnerwebsites als inhoud die we als belangrijk beschouwen voor onze missie (“Maptegels”). Voor bestaande gebruikers zal Firefox tegels weergeven op basis van de navigatiegeschiedenis van de gebruiker, waar de standaard schermafbeelding voor sommige partnerwebsites door een betere afbeelding zou kunnen worden vervangen (“Verbeterde tegels”). Zowel Maptegels als Verbeterde tegels zullen een verbinding tot stand brengen om inhoud en de getoonde miniaturen in de nieuwe tabbladpagina te downloaden. Wend u tot Hoe werken tegels? om dit gedrag uit te schakelen.

Snippets

Als u de ingebouwde standaard about:home-startpagina gebruikt, zal Firefox enige Mozilla-gerelateerde inhoud inhoud rond het zoekveld tonen (“Snippets”), die eenmaal per dag wordt bijgewerkt. Als u verbindingen met Mozilla’s snippets-server wilt uitschakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.aboutHomeSnippets.updateUrl.
 3. Dubbelkik erop en stel de waarde ervan in op een lege string.

Geolocatie voor standaardzoekmachine

Om de juiste standaardzoekmachine voor uw locatie te gebruiken zal Firefox eenmalig een geolocatie-zoekopdracht uitvoeren door contact met Mozilla’s servers op te nemen en het resultaat op landniveau lokaal bewaren. Deze verbinding vindt bij de eerste start van Firefox plaats. Als u dat wilt voorkomen, moet u de browser vooraf configureren en de voorkeursinstelling browser.search.geoip.url instellen op een lege string.

“Wat is nieuw”-pagina

Na een browserupdate kan Firefox een extra tabblad naast uw gebruikelijke startpagina tonen om meer informatie te bieden over wijzigingen of nieuwe functies die in de update zijn opgenomen. Om het tonen van deze pagina uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.startup.homepage_override.mstone.
 3. Dubbelklik hierop en stel de waarde ervan in op ignore.

Metagegevens voor add-ons worden bijgewerkt

De add-onbeheerder geeft informatie weer over elke add-on die u hebt geïnstalleerd en levert persoonlijke aanbevelingen in het paneel Add-ons verkrijgen. Om deze gegevens bijgewerkt te houden vraagt Firefox eenmaal per dag gegevens op vanaf de Mozilla Add-ons-galerij (voor meer informatie, zie deze blogpost). Om deze updates uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling extensions.getAddons.cache.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij extensions.getAddons.cache.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Diagnostische gegevens

Firefox kan bepaalde diagnostische gegevens naar Mozilla verzenden, waaronder gegevens voor Telemetry, het Firefox-statusrapport en crashrapporten om informatie te verschaffen die helpt de browser te verbeteren. Wend u tot Tabblad Gegevenskeuzes om het delen van deze gegevens uit te schakelen.

Mediamogelijkheden

OpenH264-codec

Firefox zal gebruikmaken van de door Cisco geleverde OpenH264-codec om de H.264-videocodec te ondersteunen in WebRTC, een technologie waarmee peer-to-peer-videocommunicatie op het web mogelijk is, zoals in Firefox Hello. Voor meer informatie hierover, zie de blogpost OpenH264 Now in Firefox. De OpenH264-codec wordt niet met Firefox geleverd, maar bij de eerste start van Firefox gedownload. Als u dat wilt voorkomen, moet u de browser vooraf configureren en de voorkeursinstelling media.gmp-gmpopenh264.autoupdatemedia.gmp-gmpopenh264.enabled instellen op false.

WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) is een technologie die rechtstreekse browser-tot-browser-communicatie (audio, video, bestandsdeling) mogelijk maakt. Aangezien deze momenteel is opgesteld en wordt geïmplementeerd, kan WebRTC ertoe leiden dat uw lokale IP-adres aan websites wordt blootgesteld, zelfs als u zich achter een VPN of een NAT-router bevindt. In de WebRTC-API zouden deze gegevens worden gebruikt om een peer-to-peer-verbinding tussen twee clients op te zetten. Er bestaat momenteel een discussie over of en hoe hiervoor een oplossing moet komen. Als u WebRTC wilt uitschakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling media.peerconnection.enabled.
 3. Observeer de kolom Waardevan de rij media.peerconnection.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Video naar apparaat verzenden

Firefox bevat een functie “Video naar apparaat verzenden” om HTML5-video-inhoud naar een Roku, Chromecast of vergelijkbaar apparaat in hetzelfde netwerk te verzenden. Om een dergelijk apparaat te vinden en er een koppeling mee te maken zal Firefox SSDP-pakketjes (Simple Service Discovery Protocol, multicast-adres 239.255.255.250, poort 1900) naar het lokale netwerk verzenden, wat een dialoogvenster van de firewall kan veroorzaken dat vraagt of u zulke verbindingen wilt toestaan. In een komende versie van Firefox zal een instelling voor het beheren van dit gedrag beschikbaar zijn.Om deze functie uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de locatiebalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina “Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!” kan verschijnen. Klik op Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek in de pagina about:config naar de voorkeursinstelling browser.casting.enabled.
 3. Observeer de kolom Waarde van de rij browser.casting.enabled.
  • Als deze is ingesteld op false, doe dan niets.
  • Als deze is ingesteld op true, dubbelklik er dan op om deze in te stellen op false.

Malware

Als uw computer is geïnfecteerd met een virus, trojan, spyware of andere kwaadwillende software, kan met de internetverbinding van Firefox worden meegelift om de malware met de maker ervan te laten communiceren of advertenties te bezorgen, etc. Als u vermoedt dat dit het geval is, overweeg dan advies te zoeken in een forum dat gespecialiseerd is in het verwijderen van malware. Voor meer informatie, zie Problemen met Firefox die door malware worden veroorzaakt verhelpen.

Loopbackverbinding

Noot: dit is niet van toepassing op Linux-systemen.

Firefox kan een loopbackverbinding (naar IP-adres 127.0.0.1) maken op niet-Unix-machines. In dit geval communiceert de browser met zichzelf zoals de bedoeling is, en het wordt niet aanbevolen deze communicatie te blokkeren. Zie bug 100154 voor meer informatie.Gebaseerd op informatie van Connections established on startup - Firefox (mozillaZine KB)


Deel dit artikel: http://mzl.la/1BAQzbn

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.