Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can Not Play Some Videos on Twitter

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

All Add-ons are disabled and Firefox still can not play SOME of the videos on twitter. All I can see is a spinning circle on the center of the frame and the video will never be played. I tried other browsers and they all works well. It seems this issue has nothing to do with my network connection.

I searched this forum and find out some thread reporting issues of not playing All videos on youtube/twitter. Replies to these thread provided some solutions ,like update ffmpeg , set media related options in about:config. I tried them all and neither of them work for me.

All Add-ons are disabled and Firefox still can not play SOME of the videos on twitter. All I can see is a spinning circle on the center of the frame and the video will never be played. I tried other browsers and they all works well. It seems this issue has nothing to do with my network connection. I searched this forum and find out some thread reporting issues of not playing All videos on youtube/twitter. Replies to these thread provided some solutions ,like update ffmpeg , set media related options in about:config. I tried them all and neither of them work for me.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Any relevant-looking messages in the Web Console?

Χρήσιμο;

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Χρήσιμο;

more options

cor-el said

Any relevant-looking messages in the Web Console?

https://twitter.com/HypnoFlick/status/1781191665987854457 this link contains a video that can not be played on firefox and the image attached is the information shown in Web Console when firefox is loading that link. I don't know whether the information is revelant to this issue.

Χρήσιμο;

more options

zeroknight said

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site. Does it still happen in Troubleshoot Mode?

yeah, it still happens in Troubleshoot Mode.

Χρήσιμο;

more options

Your example video plays for me with 115 ESR.

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Does it still happen in a new profile? Alternatively you can refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Χρήσιμο;

more options

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.