Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Foxnews.com causes Firefox 102.0.1 to freeze loading images

 • 9 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 3 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από br5491

more options

Foxnews.com causes Firefox 102.0.1 to freeze when scrolling pages with lots of images. Closing and restarting FF does not help. The freeze reoccurs. What does help for awhile is to delete the file places.sqlite. After that FF runs for a few hours until the problem happens again. Is there a setting or other fix for this issue?

AdBlockPlus and uBlock Origin are both installed, but are disabled on www.foxnews.com.

Foxnews.com causes Firefox 102.0.1 to freeze when scrolling pages with lots of images. Closing and restarting FF does not help. The freeze reoccurs. What does help for awhile is to delete the file places.sqlite. After that FF runs for a few hours until the problem happens again. Is there a setting or other fix for this issue? '''AdBlockPlus and uBlock Origin are both installed, but are disabled on www.foxnews.com.'''

Επιλεγμένη λύση

Does it still happen in a new profile if you block all autoplaying video? You can do this by going to about:config and changing media.autoplay.default to 5 and media.autoplay.blocking_policy to 2.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Here is an image of the freeze.

Χρήσιμο;

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

 • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Χρήσιμο;

more options

The problem still occurs in troubleshooting mode. However, the freeze doesn't last as long. It is strange that this only happens with the foxnews site. Also, it does not happen when I use the MS Edge browser.

Χρήσιμο;

more options

Does it still happen in a new profile without signing into Sync? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Χρήσιμο;

more options

Previously I setup a new profile and it didn't help. Seemingly this problem occurs randomly after a few minutes or after a few hours. I can't force it to happen. When I delete the places.sqlite file, the problem goes away for most of a day. I have no idea what that file is used for or what it contains. I'm not technically skilled enough to use Firefox Developer. I looked at it and was overwhelmed.

Χρήσιμο;

more options

Note that the System Details show that you use userChrome.css and userContent.css.

The places.sqlite file is a SQLite database that stores bookmarks and history, so you possibly have/had a problem with the history.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Does it still happen in a new profile if you block all autoplaying video? You can do this by going to about:config and changing media.autoplay.default to 5 and media.autoplay.blocking_policy to 2.

Χρήσιμο;

more options

I've cleared history. media.autoplay.default was already set to 5. media.autoplay.blocking_policy was set to 0 and is now set to 2. The css is copied from MrOtherGuy on github. It enables multirow bookmarks. I typically have 60 or so single click bookmarks on the toolbar that I use on a daily basis and many more that are in bookmark menus or folders.

userContent.css is: @-moz-document domain(thehill.com){

div.player-container { display:none!important; }

}

@-moz-document domain(foxnews.com){

.featured.featured-video.video-ct.sticky-video .contain {
 display: none !important;
}

}

@-moz-document domain(foxbusinessnews.com){

.featured.featured-video.video-ct.sticky-video .contain {
 display: none !important;
}

}

@-moz-document domain(foxbusiness.com){

.featured.featured-video.video-ct.sticky-video .contain {
 display: none !important;
}

}

userChrome.css is: @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

 1. tabbrowser-tabs ~ #alltabs-button {display:none!important;}
	/* Source file https://github.com/MrOtherGuy/firefox-csshacks/tree/master/chrome/multi-row_bookmarks.css made available under Mozilla Public License v. 2.0

See the above repository for updates as well as full license text. */

/* Makes bookmarks toolbar span multiple rows */

 1. PersonalToolbar{
 --multirow-bmb-n-rows: 2; /* Control how many rows are shown before scrolling */
 --multirow-bmb-row-margin: 2px; /* Control how much spacing is between rows */
 max-height: none !important;

}

 1. PlacesToolbar > hbox{
 display: block;
 width: 100vw;

}

 1. PlacesToolbarItems{
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 /* --uc-bm-padding is defined in autohide_bookmarks_toolbar.css */
 max-height: calc(var(--multirow-bmb-n-rows) * (5px + 1em + (2 * (var(--multirow-bmb-row-margin) + var(--uc-bm-padding,4px))))) !important;
 overflow-y:auto;
 scrollbar-color: var(--lwt-accent-color) var(--toolbar-bgcolor) ;
 scrollbar-width: thin;

}

/* Hide the all-bookmarks button */

 1. PlacesChevron{ display: none }

/* Add some spacing between rows */

 1. PlacesToolbarItems > .bookmark-item{ margin: var(--multirow-bmb-row-margin) 2px !important; }

Χρήσιμο;

more options

UPDATE

I removed userContent.css and the popup video that it was meant to block is not happening. Does the media.autoplay.blocking_policy setting = 2 have the same effect? If the freeze issue does not happen today, I'll mark this as solved. Thanks for all of the help!

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.