Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Graphical glitches on text

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I'm often seeing the graphical glitches on some text area. For example,In a paragraph some text are in shaky(glitches) when i select that text or scroll the window. It will correct itself.

See Image: http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-1_zpsee8d17ee.jpg

I'm often seeing the graphical glitches on some text area. For example,In a paragraph some text are in shaky(glitches) when i select that text or scroll the window. It will correct itself. See Image: http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-1_zpsee8d17ee.jpg

Được chỉnh sửa bởi cybersa vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, this looks like an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver, or in case this doesn't solve the issue or there is no new version available at the moment, disable hardware acceleration in firefox > options > advanced > general.