Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to upload files onto an ftp site?

  • 2 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 79071 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi G.F.

more options

On Internet Explorer I can open an ftp site with "File Explorer", and I can upload files onto the site. However, on Firefox I can't find this option. I need to upload files onto an ftp site for my work, and Firefox doesn't allow me to do it.

Giải pháp được chọn

hello G.F., uploading to a FTP server is a feature that is not built-into the core firefox browser. you could use the excellent FireFTP addon though: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/fireftp/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 15

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello G.F., uploading to a FTP server is a feature that is not built-into the core firefox browser. you could use the excellent FireFTP addon though: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/fireftp/