X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how can i make keyboard shortcut for tabs groups?

Được đăng

Sometimes I want to move very quickly between tabs groups. but only i find Ctrl+Shift+E Shortcut Keyboard, this Shortcut show me Tabs Groups, I want to move very quickly between tabs groups, for Example: between tabs groups 1 and tabs groups 2. tabs groups 1 is my work pages area tabs groups 2 is my favorite pages area

thanks.

Sometimes I want to move very quickly between tabs groups. but only i find Ctrl+Shift+E Shortcut Keyboard, this Shortcut show me Tabs Groups, I want to move very quickly between tabs groups, for Example: between tabs groups 1 and tabs groups 2. tabs groups 1 is my work pages area tabs groups 2 is my favorite pages area thanks.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.8 r800

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0

Thông tin chi tiết

lizhenry 2 giải pháp 49 câu trả lời
Được đăng

Hi alireza,

You can move between tab groups as described here,

https://support.mozilla.org/en-US/kb/tab-groups-organize-tabs#w_how-do-i-switch-between-tab-groups

Control-`and Control-Shift-` will move you to the next and previous tab groups. Good luck!

Hi alireza, You can move between tab groups as described here, https://support.mozilla.org/en-US/kb/tab-groups-organize-tabs#w_how-do-i-switch-between-tab-groups Control-`and Control-Shift-` will move you to the next and previous tab groups. Good luck!
rbertoche 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

What about me that can't write Ctrl+`? We need an alternative!

What about me that can't write Ctrl+`? We need an alternative!