Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search bar will not let me choose the default search engine, defaults to Yahoo.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi friardave

more options

Yahoo has taken over the search bar. I have removed Yahoo from the drop down using manage search engine and Google is the first on the list. When I restart Yahoo shows up again as default even though Google is still at the top of the list. I prefer Google and am very annoyed by the fact that Yahoo has taken over.

Yahoo has taken over the search bar. I have removed Yahoo from the drop down using manage search engine and Google is the first on the list. When I restart Yahoo shows up again as default even though Google is still at the top of the list. I prefer Google and am very annoyed by the fact that Yahoo has taken over.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

have u tried ixquick?