Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 8 will not hold its proxy setting

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lloyd Landers

more options

I must reset the proxy everytime I launch Firefox 8 because I get the following message:

The proxy server is refusing connections

     Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections.
       
 
 Check the proxy settings to make sure that they are correct.
 Contact your network administrator to make sure the proxy server is
   working.

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).


See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).


See also:

more options

I've already tried this, but it didn't solve the problem. This was never an issue with the previous version of Firefox, so it seems pretty obvious that a change made in the new software caused the problem. It needs to be found and fixed ASAP!