Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Better Facebook add on by Matt Kruse - recommended or not?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt Brubeck

more options

Googled Better Facebook on recommendation from other Facebook users. Came up with Better Facebook 5.939 by Matt Kruse. Started to download it and was warned that the author had not been approved. OK to download or not?

Googled Better Facebook on recommendation from other Facebook users. Came up with Better Facebook 5.939 by Matt Kruse. Started to download it and was warned that the author had not been approved. OK to download or not?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The "Better Facebook" add-on at this link has not been digitally signed by its author (that's why you get an "Author not verified" warning), but it has been reviewed by Mozilla and should be save to install: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/better-facebook/

To learn more about how Mozilla reviews add-ons for safety and privacy, see the add-on review policy.