Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The start page of my website contains music, I.E. plays it, firefox doens't

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have a mp3 song linked to my startup page of my website, Internet Explorer automatically plays the music as soon as the first page of my site is loaded in the browser, unfortunately Firefox doesn't do this, what is the problem ? There is no problem playing sound (music etc.) when visiting i.e. YouTube or other sites and when a song is started after clicking a link. Do I have to add another add-on ?

I have a mp3 song linked to my startup page of my website, Internet Explorer automatically plays the music as soon as the first page of my site is loaded in the browser, unfortunately Firefox doesn't do this, what is the problem ? There is no problem playing sound (music etc.) when visiting i.e. YouTube or other sites and when a song is started after clicking a link. Do I have to add another add-on ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options