Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the address bar drop down menu - want to change size of text and number of items in drop down ?

  • 1 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The https:// @ the end drop down arrow.

Need to decrease font and increase number of items in the list.

It was in earlier versions.

Also the width of the bar is too big, need to shrink it.

The https:// @ the end drop down arrow. Need to decrease font and increase number of items in the list. It was in earlier versions. Also the width of the bar is too big, need to shrink it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look at this extension:


See also http://kb.mozillazine.org/browser.urlbar.maxRichResults

See http://kb.mozillazine.org/Editing_configuration#How_to_edit_configuration_files Add code to userChrome.css below the @namespace line.

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

.ac-title {font-size:18px !important;}
.ac-url-text {font-size:18px !important;}


You can add rules for the color (color:#000000 !important; background-color: #FFFFFF !important;) as well if you want to change that.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào