Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't open uwyo.edu website on mac firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Farshad Ghorbani

more options

Hello,

I cannot open the uwyo.edu website on my Firefox browser. I have no problems with other browsers. I tried and checked the solutions people shared, but none of them worked for me. I checked the DNS and different networks, and I also checked the link below:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

I would appreciate it if you could help.

Thank you and best regards, Farshad

Hello, I cannot open the uwyo.edu website on my Firefox browser. I have no problems with other browsers. I tried and checked the solutions people shared, but none of them worked for me. I checked the DNS and different networks, and I also checked the link below: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can I would appreciate it if you could help. Thank you and best regards, Farshad

Giải pháp được chọn

Show what you're seeing. I see this, but the site works for me. see screenshots

Did you try Firefox in Troubleshoot Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Show what you're seeing. I see this, but the site works for me. see screenshots

Did you try Firefox in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Thank you for your help. I tried Firefox in troubleshooting mode, and it fixed my issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.