Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

not able to find JAVA PLUGIN "JAVA TM PLATFORM SE8 U341 for running digital key

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Dear Sir, we are unable to get plugin JAVA TM PLATFORM SE8U341 for running digital key. i have requisite software installed in my system. Please guide. I have attached screenshot regarding the same.

Dear Sir, we are unable to get plugin JAVA TM PLATFORM SE8U341 for running digital key. i have requisite software installed in my system. Please guide. I have attached screenshot regarding the same.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Why do Java, Silverlight, Adobe Acrobat and other plugins no longer work? https://support.mozilla.org/en-US/kb/npapi-plugins

NPAPI Plugins have not been allowed to run in (desktop) Firefox since the Firefox 52.0 Release. The Flash Player Plugin was allowed for a while longer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.