Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import password csv file from Roboform to Firefox

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm trying to import a password csv file generated by Roboform into firefox password editor. I've exported the csv file from Roboform but when I try to import to the Firefox password page I get: "Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL". The csv file does have column headings. Is there a way to do this?

I'm trying to import a password csv file generated by Roboform into firefox password editor. I've exported the csv file from Roboform but when I try to import to the Firefox password page I get: "Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL". The csv file does have column headings. Is there a way to do this?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What header line is there in this Roboform CSV file ?

  • "url","username","password"

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thanks for the reply.

The Roboform csv file has the following headers: Name Url MatchUrl Login Pwd Note Folder RfFieldsV2

I tried deleting everything except Url, Login, and Pwd columns. I retitled the columns to User Name Password URL

Got the same message. I'll try using the same format you show above.

Hữu ích?

more options

Tried that and got the same result. I'm doing all this in Excel and saving as a csv if that makes any difference.

Hữu ích?

more options

You need to ensure that the field names are enclosed in double quotes and that the names are correct like I posted above: "url","username","password"

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.