Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Malware

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Since a couple of days I get this information popping up on the screen. What skall I do? PG Ylander

Since a couple of days I get this information popping up on the screen. What skall I do? PG Ylander
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this on bottom corner of window?

If so then this may be a web push notification from a site you are interacting with. Sometimes they can be fake malware popups. https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.