Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

default search engines in search bar missing stuff

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

i'm missing some of the default search engines in the bar ebay and amazon. i hit the button "restore default search engines" in setting to try and fix it no luck. only give me back wikipedia, bing, duckduckgo but not amazon and ebay two sites i visit a lot.

this been happening to me for the past year and every time i had to go in the c drive and delete the mozilla folders and reinstall firefox to get them back. then use it after a month or two later they disappeared for no reason. this only happens on my desktop and not my laptop how do i make this stop happening?

i'm missing some of the default search engines in the bar ebay and amazon. i hit the button "restore default search engines" in setting to try and fix it no luck. only give me back wikipedia, bing, duckduckgo but not amazon and ebay two sites i visit a lot. this been happening to me for the past year and every time i had to go in the c drive and delete the mozilla folders and reinstall firefox to get them back. then use it after a month or two later they disappeared for no reason. this only happens on my desktop and not my laptop how do i make this stop happening?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.