Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

default search country

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Despite changing the settings and saving them to the cloud. Firefox keeps resetting to Canada as my default country. How can I change this since I live in the UK. I do not use a VPN for Canada.

Despite changing the settings and saving them to the cloud. Firefox keeps resetting to Canada as my default country. How can I change this since I live in the UK. I do not use a VPN for Canada.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What is the value of browser.search.region in about:config?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.