Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have this week problems with login into my bank (www.dnb.no) via Firefox. But I have no problems logging in with Edge og Google. I prefer using Firefox it frustrates me being unable to log in via Firefox. I get the message: BID-5000.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi olavaga

more options

I hve discussede the matter with my banks IT-department, but they answer me that recently they have heard about the same problem concerning Firefox login and said that the problem have to be fixed by Mozilla/Firefox

''' I hve discussede the matter with my banks IT-department, but they answer me that recently they have heard about the same problem concerning Firefox login and said that the problem have to be fixed by Mozilla/Firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did they say what problem we have to fix on our side? Can you ask them about it (bug id or a specific technology that we should implement)?

See also https://webcompat.com/issues/137089

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

No your reply did not solve my problem. And as to your questio: The bank had no spesific suggestions about "bug id or a specific technology that Mozilla should implement".

This is the message I received: "Det har oppstått en kommunikasjonsfeil.

Vi opplever en kommunikasjonsfeil mellom din nettleser og brukerstedet.

Årsaken kan være tregt nett eller problemer med din nettleser. Prøv igjen om en liten stund. Du kan også forsøke å slette informasjonskapsler og nettleserdata i nettleseren din eller prøve med en annen nettleser."

I have already tried to delete information capsules and browser data, but that did not solve the problem.

regards Olav Aga

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.